unit 2 II część

 0    54 flashcards    przemyslawgrela8
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
możliwości rozwoju zawodowego
start learning
career opportunities
doradca zawodowy
start learning
careers adviser
pisać test
start learning
do a test
zajmować się czymś zawodowo
start learning
do sth for a living
dobrze sobie z czymś radzić / osiągać dobre wyniki
start learning
do well in sth
szybko zmieniający się rynek pracy
start learning
fast-changing job market
odkryć / wykorzystywać swój potencjał
start learning
find / realise your potential
znaleźć zatrudnienie
start learning
find employment
dowiedzieć się czegoś
start learning
find sth out
wybierać drogę zawodową
start learning
follow a career
szukać pracy
start learning
look for a job
Zatrudniać / zatrudnienie
start learning
employ / employment
pracownik pracodawca
start learning
employer / employee
zdolny do pracy / bez szans na zatrudnienie
start learning
employable / unemployable
odnosić sukces / sukces
start learning
succeed / success
udany, odnoszący sukcesy / nieudany
start learning
successful / unsuccessful
komunikatywny / niekomunikatywny
start learning
communicative / uncommunicative
twórca
start learning
creator
kreatywny
start learning
creative
prowadzić, przewodniczyć / kierownictwo, przywódctwo
start learning
lead / leadership
wiodący, czołowy
start learning
leading
wyobrażać sobie / wyobraźnia
start learning
imagine / imagination
zmyślony / dający się wyobrazić
start learning
imaginary / imaginable
pomysłowe / bez wyobraźni
start learning
imaginative / unimaginative
ubiegać się o stanowisko / posadę
start learning
apply for the post / position of
być dobrym w (czymś)
start learning
be good at (doing sth)
mieć podejście do dzieci/mieć głowę do liczb
start learning
be good with children/numbers
być wypłacane tygodniowo / miesięcznie
start learning
be paid weekly / monthly
odpowiedzialny za coś
start learning
be responsible for something
zdolny do czegoś, kompetentny w jakieś dziedzinie
start learning
capable of something
załączyć CV
start learning
enclose a CV
doświadczenie w czyms
start learning
have experience with sth
zatrudnić kogoś
start learning
hire sb
posiadać świadectwo, dyplom
start learning
hold a certificate
mocna strona
start learning
strenght
odpowiedni kandydat
start learning
suitable candidate
słabość
start learning
weakness
(panowała) śmiertelna cisza
start learning
as still as the grave
postawa/podejście
start learning
attitude
identyfikator
start learning
badge
komiks
start learning
cartoon strip
rysownik kreskówek
start learning
cartoonist
odbyć praktyki
start learning
do an apprenticeship
rezygnować z czegoś
start learning
drop out
elastyczny
start learning
flexible
dostać zapłatę
start learning
get paid
wahać się
start learning
hesitate
otwarta przestrzeń biurowa
start learning
open-plan office
zarysowac, przedstawić w skrócie
start learning
outline
zadziwiać
start learning
raise eyebrows
przepis, nakaz
start learning
regulation
bezpieczeństwo
start learning
security
chrapać
start learning
snore
pracy i zabawy
start learning
work and play

You must sign in to write a comment