unit 1 sprawdzian

 0    90 flashcards    annjott
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zarezerwować lokal
start learning
book a venue
spotkanie rodzinne
start learning
family gathering
imprezować do późna
start learning
make a night of it
organizować spotkanie towarzyskie
start learning
organize a get-together
sporządzić listę gości
start learning
put together a guest list
wysyłać zaproszenia
start learning
send out invitations
utworzyć wydarzenie
start learning
set it up as an event
zorganizować dużą imprezę
start learning
throw a big do
przystępny, przyjazny
start learning
approachable
być przezabawnym
start learning
be a scream
równy gość
start learning
good sport
towarzyski, rozmowny
start learning
gregarious
samotnik
start learning
loner
być w centrum uwagi
start learning
the centre of attention
dusza towarzystwa
start learning
the life of the party
sztywniak
start learning
wet blanket
jubileusz
start learning
anniversary celebration
rezerwacja
start learning
booking
przyjęcie z okazji ukończenia szkoły
start learning
graduation celebration
być w błędzie
start learning
mistaken
wyjątkowy, niezwykły
start learning
outstanding
tłoczny, przeludniony
start learning
packed
przyjęcie
start learning
reception
krewny
Mam wielu dalekich krewnych mieszkających za granicą.
start learning
a relative
I have many distant relatives living abroad.
przyjęcie z okazji emerytury
start learning
retirement party
zachwycony
start learning
thrilled
przyjęcie weselne
start learning
wedding reception
mieć bzika na punkcie czegoś
start learning
be big on something
tkwić wewnątrz
start learning
be stuck indoors
spróbować czegoś
start learning
have a go at sth
spędzać spokojnie wieczór w domu
start learning
have a quiet night in
świetnie się bawić
start learning
have a real laugh
zajęcia w wolnym czasie
start learning
leisure activity
osiągać cel
start learning
achieve/reach a goal
wykonywać ćwiczenie/czynność
Zanim wykonasz ćwiczenia, spójrz na przykład.
start learning
do an activity
Before you do the activities, look at the example.
przyciągać tłumy ludzi
start learning
draw/attract/pull (in) crowds of people
brać udział w jakiejś czynności, zdarzeniu
start learning
engage in/ take part in an activity
spędzać czas z kolegami/koleżankami
start learning
hang out/socialise/mess about with your friends
hobby, rozrywka
start learning
leisure/free time activity
dążyć do celu
start learning
pursue a goal
rozwiązywać łamigłówkę, zagadkę
start learning
solve/do a puzzle
wymyślić łamigłówkę
start learning
invent a puzzle
korzystny
start learning
beneficial
podkreślać
start learning
emphasise
stawiać czoło problemom
start learning
face problems
forma rozrywki, rekreacji
start learning
form of recreation
ponadto
start learning
furthermore
pozostawać z kimś w dobrych relacjach
start learning
have a good relationship with
błędne przekonanie
start learning
misconception
niemniej, jednakże
start learning
nevertheless, however
roztrzepany, roztargniony
start learning
absent-minded
robić coś, porabiać
start learning
be up to something
szczycić się czymś
start learning
boast sth
wybuchnąć płaczem
start learning
burst into tears
przyjąć się
start learning
catch on
uroczystość
start learning
ceremony
pocieszać kogoś
start learning
cheer sb up
informacja poufna
start learning
classisfied information
wskazówka
start learning
clue
wbrew czemuś
start learning
contrary to sth
złamać kod
start learning
crack a code
zwyczaj
start learning
custom
roztargniony
start learning
distracted
niepokojący
start learning
disturbing
napisać do kogoś
start learning
drop sb a line
dalsza rodzina
start learning
extended family
karta z życzeniami
start learning
greetings card
zyskiwać popularność
start learning
grow in popularity
zaryzykować przypuszczenie
start learning
hazard a guess
być gospodarzem, organizować
start learning
host sth
dotrzymać umówionego terminu
Podwykonawcy rzadko dotrzymują umówionego terminu.
start learning
keep an appointment
Subcontractors rarely keep their appointments.
ujawniać
start learning
leak
dotrwać, dać radę, dojechać
start learning
make it
zapadający w pamięć
Wczorajszy koncert był zapadającym w pamięć wydarzeniem.
start learning
memorable
Yesterday's concert was a memorable event.
pielucha
start learning
nappy
spostrzegawczy
start learning
observant
celowo
start learning
on purpose
podsłuchiwać
Przez przypadek podsłuchałam ich rozmowę.
start learning
overhear - overheard - overheard
I overheard their conversation by accident.
ciąża
start learning
pregnancy
dochodowy
Twój pomysł na biznes brzmi nieźle, ale nie wiem, czy sprzedaż nasion będzie bardzo dochodowa.
start learning
profitable
Your business idea sounds good, but I don't know if selling seeds will be very profitable.
opublikować
start learning
publicise
zjazd rodzinny
start learning
reunion
sceneria
start learning
setting
przyjść na spotkanie
start learning
show up for an appointment
umknąć z pamięci
start learning
slip your mind
samotny
start learning
solitary
wystawić kogoś, nie przyjść na spotkanie
start learning
stand up sb
odrzucić ofertę
start learning
turn down an offer
pojawić się, przyjść
start learning
turn up
być w świetnej formie
start learning
be in great form

You must sign in to write a comment