types of school

 0    13 flashcards    agaa5555
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kindergarten
start learning
przedszkole
middle school (BrE) / junior high school (AmE)
start learning
gimnazjum
primary/elementary (AmE)
start learning
szkoła podstawowa
secondary / high (AmE) school
start learning
szkoła średnia
state school
start learning
szkoła państwowa
university
What university do you go to?
start learning
uniwersytet
Na jakim uniwersytecie studiujesz?
degree
It's 5 degrees.
start learning
stopień naukowy
Jest 5 stopni.
Bachelor’s degree
Bachelor's degree is easy to get these days.
start learning
tytuł licencjata
Obecnie łatwo uzyskać stopień licencjata.
Master’s degree
I hold a master's degree in accounting from University of New York.
start learning
tytuł magistra
Uzyskałem magistra księgowości na Uniwersytecie w Nowym Jorku.
diploma
Last year I got a diploma in Law.
start learning
dyplom
W ubiegłym roku uzyskałem dyplom na Wydziale Prawa.
faculty
start learning
wydział (uczelni)
to graduate
She graduated from Cambridge University in 2006.
start learning
ukończyc (szkołę)
Ukończyła studia na Uniwersytecie Cambridge w 2006 r.
dormitory
Bill and I share a room in a dormitory.
start learning
internat, akademik
Bill i ja dzielimy pokój w akademiku.

You must sign in to write a comment