TOEFL - Vocabular pentru studii 76 - 100

 0    25 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
gymnasium
abbr. gym
Students usually go to the gymnasium in the evening.
start learning
sală de sport
Studenții merg de obicei la sala de sport seara.
intellectual property
Copyright protects intellectual property from plagiarism.
start learning
proprietate intelectuală
Dreptul de autor protejează proprietatea intelectuală de plagiat.
internship
UNICEF offers many international internship programs.
start learning
stagiu
UNICEF oferă multe programe internaționale de stagiere.
keep grades up
Mary is trying to keep her grades up.
start learning
a menține notele mari
Mary încearcă să-și mențină notele înalte.
laboratory
informal - lab
The laboratory specialists will determine whose DNA is it.
start learning
perioadă academică dedicată experimentelor științifice sau cercetării
Specialiștii de laborator vor stabili a cui e ADN-ul.
grant
The government offers over 100 grants for talented students.
start learning
grant, ajutor financiar
Guvernul oferă peste 100 de burse pentru studenți talentați.
handout
The handout includes the list of textbooks for the course.
start learning
document care include detalii despre curs (examen, bibliografie etc.); fișă
Fișa cursului include lista manualelor necesare.
+18 flashcards
The lesson is part of the course
"TOEFL - Vocabular pentru studii"
(total 150 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment