there wese and there was

 0    10 flashcards    magdalenastrzalka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kino
Może pójdziemy do kina dziś wieczorem?
start learning
cinema
Let's go to the cinema tonight?
krzesło
W kuchni są 4 krzesła.
start learning
chair
There are 4 chairs in the kitchen.
miasteczko
start learning
town
okno
Proszę otwórz okno
start learning
window
Open the window please
cztery
Chcą mieć czworo dzieci.
start learning
four
They want to have four children.
Chłopiec
start learning
boy
pokój
Gdzie jest mój pokój?
start learning
room
Where is my room?
trzy
wolne trzy
start learning
three
free three
dwa
nowe dwa
start learning
two
new two
tam
OK, spotkajmy się tam.
start learning
there
OK, let's meet there.

You must sign in to write a comment