The work place- vocabulary

 0    70 flashcards    sajmonpl777
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wynagrodzenie
start learning
the salary
czynniki
start learning
factors
awansować
start learning
to get promoted
pracować nadgodziny
start learning
to do/work overtime
brać urlop
start learning
to take a leave
chorobowy/macierzyński
start learning
to be on sick leave/ to be on matternity/paternity leave
wziąć wolne
start learning
to take a day off
zdobywać doświadczenie
start learning
to gain experience
mieć ruchome godziny pracy
start learning
to have flexible working hours
pracować na umowy zlecenia/ wolny strzelec
start learning
to do freelance work
pracować na akord
start learning
to work on comission
sprawiać nadzór nad...
start learning
to be in charge of...
dorabiać na lewo
start learning
to moonlight
ubiegać się o pracę
start learning
to apply for a job
wprowadzić kogoś w środowisko pracy
start learning
to show sb the ropes
być na zasiłku
start learning
to be on the dole
dać komuś wypowiedzenie
start learning
to hand in one's notice/ to give sb ... notice
wypalenie zawodowe
start learning
job-burnout
budżetówka (sektor publiczny)
start learning
the public sector
wakat (wolne stanowisko)
start learning
a vacancy
umowa o pracę
start learning
a job contract
list motywacyjny
start learning
a covering letter
zawężona lista kandydatów
start learning
a shortlist/ to be shortlisted
staż
start learning
internship
stażysta
start learning
intern
stary wyga/ stary wyjadacz/ ktoś z wielkim doświadczeniem
start learning
an old hand (at...)
emerytura
start learning
a pension
wypłata
start learning
a wage
podwyżka
start learning
a pay rise
przychód/ dochód
start learning
income
pracownik fizyczny
start learning
a blue-collar worker
biały kołnierzyk
start learning
a white-collar worker
dodatki
start learning
a benefit
premia (pieniężna)
start learning
bonus
pracownik
start learning
an employee
pracodawca
start learning
an employer
szef kuchni
start learning
a chef
wódz/ majster
start learning
chief
przejść na emeryturę
start learning
to retire
praca w niepełnym wymiarze
start learning
a part-time job
karierowicz/ młody wilczek
start learning
a yuppie
praca będąca wyzwaniem
start learning
challenging
wpływowa
start learning
high-powered
stresująca
start learning
highly stressful
monotonna/ nużąca
start learning
tedious
satysfakcjonująca
start learning
fulfilling/ rewarding
uwłaczająca/ poniżająca
start learning
demeaning
zróżnicowana
start learning
varied
bez perspektyw
start learning
dead-end
prestiżowa
start learning
reputable
wymagająca
start learning
demanding
obiektywny/ bezstronny
start learning
even-handed / impartial
godny zaufania
start learning
reliable
cierpliwy
start learning
patient
"umysł ścisły"
start learning
numerate
bezpośredni
start learning
direct
elokwentny
start learning
articulate
przystępny
start learning
accessible
sumienny
start learning
conscientious
punktualny
start learning
punctual
pewny siebie
start learning
self-confident
zaangażowany
start learning
dedicated
pracowity
start learning
industrious
wydajny/skuteczny
start learning
efficient
wyrozumiały
start learning
understanding
troskliwy/ taktowny/ uważny wobec innych
start learning
considerate
skrupulatny
start learning
meticulous
taktowny
start learning
tactful
zaradny/ pomysłowy
start learning
resourceful
dociekliwy
start learning
inquisitive

You must sign in to write a comment