The service sector

 0    44 flashcards    mariakossowska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
handel detaliczny
start learning
retailing
regularnie
start learning
regularly, regular basis
handel nieruchomości
start learning
real estate
bieżący
start learning
current, ongoing
raczej ten niż inny
start learning
rather than another
abonament
start learning
subscription
dostosowane
Nasze usługi są w pełni dostosowane do potrzeb naszych klientów.
start learning
customized
Our services are fully customized to our clients' needs.
opłacalne
start learning
cost effective
Innowacyjny
Projektant zaproponował kilka innowacyjnych rozwiązań.
start learning
innovative
The designer proposed some innovative solutions.
kompleksowy pakiet
start learning
comprehensive package
dostarczać
start learning
provide
dostosować
Dostosowujemy nasze usługi, żeby odpowiadać twoim potrzebom.
start learning
customize
We customize our services to fit/meet your needs.
specjalizować się w
start learning
specialize in
zajmować się
start learning
to deal with/ handle something
We handle the details/ all the paperwork and allow to concentrate on what you do best.
portfolio klientów
start learning
portfolio of clients
skoncentruj się na tym, co robisz najlepiej
start learning
concentrate on what you do best
być na szczycie rynku
start learning
be on the top end of the market
pełny zakres usług
start learning
full range of services
ocenić
start learning
assess
oceniać
Powinieneś ocenić całe związane z tym ryzyko.
start learning
evaluate
You should evaluate all the risks involved.
wdrażać
start learning
implement
zaangażowany w coś
Jesteśmy aktywnie zaangażowani na każdym etapie.
start learning
involved in something
We're actively involved at every stage.
maksymalizować możliwości biznesowe
Pracujemy blisko przy kliencie, aby zwiększać możliwości biznesowe.
start learning
maximize business opportunities
We work closely alongside the client to maximize business opportunities.
bezpośredni wpływ na
start learning
direct impact on
wpływ
Myślisz, że gry mają negatywny wpływ na dzieci?
start learning
influence
Do you think games have negative influence on children?
ostateczny wynik finansowy
start learning
bottom line
długoterminowe podejście
start learning
long-term approach
tworzenie wartości
start learning
value creation
dzierżawa, najem
start learning
lease
prenumerata
start learning
subscription
policzyć
start learning
charge
wynagrodzenie
start learning
fee
We charge a monthly fee.
na zasadzie prowizji
start learning
on a commission basis
koszt obsługi
start learning
service charge
rutynowa konserwacja
start learning
routine maintenance
The service contract includes routine maintenance
awaryjne wezwania
start learning
emergency call-outs
części zamienne
start learning
spare parts
zasób
Musimy zachować wszystkie nasze zasoby finansowe.
start learning
resource
We need to save all our financial resources.
zwrot kosztów
czy jestem uprawniony do zwrotu kosztów?
start learning
reimbursement
Am I entitled to the reimbursement?
źródło
Chleb jest dobrym źródłem błonnika.
start learning
source
Bread is a good source of fibre.
niezależnie od czegoś
start learning
regardless of sth
przedkładać
start learning
submit
rozrachunek
start learning
settlement
rozliczyć
start learning
settle

You must sign in to write a comment