the magic of laugter

 0    69 flashcards    katarzynabas84
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
śmiech
start learning
laughter
przymiot, cecha
start learning
quality
odróżniać
start learning
distinguish
pożytek
start learning
benefit
leczyć ciało i duszę
start learning
to heal the body and soul
złagodzić stres
start learning
relieve stress
usunąć
start learning
remove, smooth away
zmęczenie
start learning
tiredness
depresja
start learning
depression
ulżyć
start learning
relieve, alleviate
cierpienie
start learning
suffering
zapewnić
start learning
ensure
zdrowy sen
start learning
sound sleep
zapobiegać chorobom
start learning
prevent illnesses
przyspieszyć
start learning
speed up
ożywić
start learning
to liven up, stir up
krążenie krwi
start learning
blood circulation
wzmocnić, strenkten
start learning
strengthen
obronne funkcje
start learning
defensive functions
wzmocnić organizm
start learning
strengthen the body, build up the system
terapeutyczny
start learning
therapeutic
ponurak
start learning
ill-humoured fellow
utrzymać
Tim chciał utrzymać samochód w dobrym stanie, więc pojechał na regularny przegląd.
start learning
maintain
Tim wanted to maintain the good condition of his car, so he took it for a regular service.
równowaga umysłowa
start learning
mental balance
chętniej
start learning
more likely, with a better grace
osiągnąć
start learning
achieve
pogodny, radosny
start learning
cheerful, joyful
pełen optymizmu, pogodny
start learning
full of optimism, cheerful, buoyant
pewny siebie, ufny w swoje siły
start learning
self-confident
chętny
start learning
willing
słabość
start learning
weakness
oczyścić
start learning
clean, purify
pozbyć się czegoś
Pozbądź się go zanim wrócę do domu.
start learning
get rid of something
Get rid of him before I get back home.
agresja, agresywność
start learning
aggression, aggressiveness
złagodzić
start learning
relieve
napięcie
Jest między wami napięcie.
start learning
tension
There is a tension between you.
wpaść w gniew
start learning
fall into a rage (passion)
pogarszać
start learning
worsen
pohamować uczucia
start learning
to restrain feelings
załamanie nerwowe
start learning
breakdown
przygnębić kogoś, zepsuć komuś humor
start learning
damp someone's spirits
sprowadzić na siebie chorobę
start learning
bring a disease on oneself
wybuchnąć śmiechem
start learning
burst out laughing
umrzeć ze śmiechu
start learning
to die with laughter
skutek uboczny
start learning
side effect
być pełnym optymizmu
start learning
be optimistic
być w doskonałym humorze
start learning
be in a high spirits
być w dobrym nastroju
start learning
to be in a good mood
cieszyć się życiem
start learning
enjoy life
być dowcipnym
start learning
be witty
mieć duże poczucie humoru
start learning
have a great sense of humor
śmiać się
Śmieję się za każdym razem gdy oglądam tę komedię.
start learning
to laugh
I laugh every time I watch this comedy.
pośmiać się
start learning
have a laugh
śmiać się głośno
start learning
laugh aloud
ryczeć ze śmiechu
start learning
roar with laughter
chichot
start learning
giggle, chuckle
śmiać się do rozpuku
start learning
burst one's sides with laughter
śmiać się w kułak
start learning
laugh in one's sleeve
śmiać się od ucha do ucha
start learning
laugh from ear to ear, grin like a Cheshire cat
szeroki uśmiech
start learning
grin
uśmiech
start learning
smile
smiać się od ucha do ucha
start learning
to laugh from ear to ear
zabawa
Baw się dobrze!
start learning
fun
Have fun!
żart
start learning
a joke
dowcip
start learning
wisecrack
psikus
start learning
practical joke
wielka radość
start learning
great joy
nie posiadac sie z radosci
start learning
be over the moon
ten się śmieje dobrze, kto się śmieje ostatni
start learning
he laughs best who laughs last

You must sign in to write a comment