The Business 9 (2018/19)

 0    54 flashcards    werix8
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
financial incentive
start learning
zachęty finansowe
promote somebody
start learning
awansować kogoś
get promoted
start learning
dostać awans
appoint somebody to do something more responsible
start learning
wyznaczyć kogoś, aby zrobił coś bardziej odpowiedzialnego
empower somebody
start learning
upoważnić kogoś, dać komuś pełnomocnictwo, upełnomocnić kogoś
empowerment
start learning
upoważnienie / wzmacnianie / umożliwianie
praise somebody
start learning
pochwalić kogoś
recognize somebody's merit
start learning
docenić czyjeś zasługi
turn something into something
start learning
zmieniać coś w coś, przerobić coś na coś
emphasize
start learning
podkreślać, uwypuklać, eksponować
clarification
start learning
wyjaśnienie
reformulating
start learning
przeformułowanie, sformułowanie na nowo
I'm sorry, could you expand on what you mean by
start learning
Przepraszam, czy mógłbyś rozwinąć to, o co ci chodzi
Do you mean?
start learning
Czy masz na myśli?
play for time
start learning
grać na zwłokę
Let's just say that
start learning
Powiedzmy, że
I'd like to answer that in two ways
start learning
Chciałbym odpowiedzieć na to na dwa sposoby
firstly
start learning
po pierwsze
secondly
start learning
po drugie
I think there are two important aspects to this question
start learning
Myślę, że są dwa ważne aspekty tego pytania
Let me give you an example of what I mean
start learning
Pozwól mi podać przykład tego, co mam na myśli
time management
start learning
zarządzanie czasem
for instance
start learning
na przykład
I applied what I learned
start learning
Zastosowałem to, czego się nauczyłem
I see myself as a top performing employee in a leading company
start learning
Widzę siebie jako czołowego pracownika w wiodącej firmie
I would be ready to move up to a position with more responsibility
start learning
Byłbym gotowy przejść na stanowisko z większym zakresem odpowiedzialnością
I realized that knowing how well you're doing is essential to staying motivated.
start learning
Zdałem sobie sprawę, że wiedza o tym, jak dobrze sobie radzisz, jest niezbędna, aby pozostać zmotywowanym.
I'm aware that there are areas that I can improve on.
start learning
Mam świadomość, że istnieją obszary, które mogę poprawić.
I don't feel taht i have any significant weaknesses.
start learning
Nie czuję, że mam jakieś znaczące słabości.
validate
start learning
potwierdzać, sprawdzać poprawność
Is that what you wanted know?
start learning
Czy tego chciałeś wiedzieć?
Does that answer your question?
start learning
Czy to odpowiedź na Twoje pytanie?
regardless of
start learning
niezależnie od tego,
That is, regardless of what you're asked.
start learning
To jest (oczywiście), niezależnie od tego, o co zostaniesz zapytany (poproszony)
enterprise
What value can you add to my enterprise as an employee (and can you prove it)?
start learning
przedsięwzięcie, projekt / przedsiębiorstwo
Jaką wartość możesz wnieść do mojego przedsięwzięcia jako pracownik (i czy możesz to udowodnić)?
Why do you want this job?
start learning
Dlaczego chcesz tą pracę?
Why do you want work for us?
start learning
Dlaczego chcesz pracować dla nas?
What sort of environment would you prefer not work in?
start learning
W jakim środowisku wolałbyś nie pracować?
How do you make sure things get done?
start learning
Jak się upewniasz, że wszystko zostanie zrobione?
What are the most difficult kinds of decisions for you to make?
start learning
Jakie najtrudniejsze są dla ciebie decyzje do podjęcia?
successfully handled a difficult decision
start learning
skutecznie podjęta trudna decyzja
initially
start learning
początkowo, wstępnie, na początku
seek
start learning
ubiegać się o, dążyć do, zabiegać o / szukać, poszukiwać
leadership
start learning
kierownictwo, przywództwo, szefostwo, władze, dowództwo
essential
start learning
istotny, niezbędny, podstawowy, konieczny
motivating compensation package
start learning
motywujący pakiet świadczeń związanych z wynagrodzeniem
require
start learning
zażądać, wymagać, życzyć sobie
analytical
start learning
analityczny
rapport with clients
start learning
relacja z klientami
major
start learning
główny / ważny, znaczny, podstawowy
tour manager
start learning
menedżer trasy koncertowej
intercultural
start learning
międzykulturowy
crisis-management
start learning
zarządzanie kryzysowe
performance-related bonus
start learning
premia za wyniki, premia za dobre wyniki (np. pracy)

You must sign in to write a comment