Test 5 Part II Memo to the future

 0    39 flashcards    karolinadziewierz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
a memo (to sth)
start learning
(zawiadomienie; notatka służbowa)
records of sth
start learning
(zapisy, rejestry)
ancient Minoans
start learning
(starożytni Minojczycy)
to be unlikely to do sth
start learning
(być mało prawdopodobnym)
to last a generation
start learning
(przetrwać pokolenie)
to generate sth
start learning
(wytwarzać, generować)
for posterity
start learning
(dla potomności, przyszłych pokoleń)
to accelerate
start learning
(przyspieszać)
to prefer sth to sth
start learning
(wolić, preferować coś)
efficiency
start learning
(wydajność, efektywność)
durability
start learning
(trwałość, wytrzymałość)
clay and stone
start learning
(glina i kamień)
to give way to sth
start learning
(ustąpić miejsca, być zastąpionym przez)
parchment
start learning
(pergamin)
papyrus
start learning
(papirus)
robust
start learning
(solidny, mocny)
enduring
start learning
(trwały, długowieczny)
to store sth
start learning
(przechowywać coś)
to decay
start learning
(rozkładać się, rozpadać)
obsolete
start learning
(przestarzały)
amnesic
start learning
(amnezyjny, zapominający)
a short term memory
start learning
(pamięć krótkotrwała)
surely
start learning
(z pewnością, na pewno)
far off
start learning
(daleki, odległy)
a descendant
start learning
(potomek, zstępny:P)
to stand back
start learning
(zachować dystans)
a whirlwind
start learning
(wicher, zawierucha)
to make the assessment of sth
start learning
(oceniać coś)
a flight of fancy
start learning
(wybryk fantazji)
to leave a record
start learning
(pozostawić ślad, coś po sobie)
eventual
start learning
(ostateczny, końcowy)
a retrieval (of sth)
start learning
(odzyskanie)
to gather pace
start learning
(nabierać tempa, przyspieszać)
to near conclusion
start learning
(zbliżać się do zakończenia)
to serve needs
start learning
(sprastać potrzebom)
current
start learning
(aktualne)
outdated
start learning
(przestarzały, niemodny)
to be widely held
start learning
(być opinią wielu osób)
remedial
start learning
(zaradczy, naprawczy)

You must sign in to write a comment