Tên quốc gia trong tiếng Slovak

 0    49 flashcards    ultimate.vi.sk
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
tên quốc gia
start learning
štáty (r. m.pl.)
Nước Úc
start learning
Austrália (r. ž.)
Nhật Bản
start learning
Japonsko (r. s.)
Trung Quốc
start learning
Čína (r. ž.)
Hàn Quốc
start learning
Južná Kórea (r. ž.)
Triều Tiên
start learning
Severná Kórea (r. ž.)
Bồ Đào Nha
start learning
Portugalsko (r. s.)
Tây Ban Nha
start learning
Španielsko (r. s.)
Pháp
start learning
Francúzsko (r. s.)
Ý
start learning
Taliansko (r. s.)
Anh
start learning
Anglicko (r. s.)
Ai-len
start learning
Írsko (r. s.)
Xờ-cốt-len
start learning
Škótsko (r. s.)
xứ Wales
start learning
Wales (r. m.)
Hà Lan
start learning
Holandsko (r. s.)
Bỉ
start learning
Belgicko (r. s.)
Thụy Sĩ
start learning
Švajčiarsko (r. s.)
Hun-ga-ry
start learning
Maďarsko (r. s.)
Áo
start learning
Rakúsko (r. s.)
Ru-ma-ni
start learning
Rumunsko (r. s.)
U-cờ-rai-na
start learning
Ukrajina (r. ž.)
Nga
start learning
Rusko (r. s.)
Thổ Nhĩ Kỳ
start learning
Turecko (r. s.)
Ba Lan
start learning
Poľsko (r. s.)
Phần Lan
start learning
Fínsko (r. s.)
Thụy Điển
start learning
Švédsko (r. s.)
Na Uy
start learning
Nórsko (r. s.)
Ét-tô-ni-a
start learning
Estónsko (r. s.)
Ấn Độ
start learning
India (r. ž.)
Hoa Kỳ
start learning
Spojené štáty americké (r. m.pl.)
Ca-na-da
start learning
Kanada (r. ž.)
Mê-xi-cô
start learning
Mexiko (r. s.)
Bờ-ra-xin
start learning
Brazília (r. ž.)
Ác-hen-ti-na
start learning
Argentína (r. ž.)
Vê-nê-du-ê-la
start learning
Venezuela (r. ž.)
Cô-lôm-bi-a
start learning
Kolumbia (r. ž.)
Chi-lê
start learning
Čile (r. s.)
Ai Cập
start learning
Egypt (r. m.)
Ma Rốc
start learning
Maroko (r. s.)
I-xra-en
start learning
Izrael (r. m.)
Hy Lạp
start learning
Grécko (r. s.)
Lít-va
start learning
Litva (r. ž.)
Lát-vi-a
start learning
Lotyšsko (r. s.)
Cộng hòa Séc
start learning
Česko (r. s.)
Xlô-va-ki-a
start learning
Slovensko (r. s.)
Xlô-ven-ni-a
start learning
Slovinsko (r. s.)
Crô-a-ti-a
start learning
Chorvátsko (r. s.)
Séc-bi
start learning
Srbsko (r. s.)
In-đô-nê-xi-a
start learning
Indonézia (r. ž.)

You must sign in to write a comment