Tên quốc gia trong tiếng Pháp

 0    49 flashcards    ultimate.vi.fr
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
tên quốc gia
start learning
pays (m.pl.)
Nước Úc
start learning
Australie (f.)
Nhật Bản
start learning
Japon (m.)
Trung Quốc
start learning
Chine (f.)
Hàn Quốc
start learning
Corée du Sud (f.)
Triều Tiên
start learning
Corée du Nord (f.)
Bồ Đào Nha
start learning
Portugal (m.)
Tây Ban Nha
start learning
Espagne (f.)
Pháp
start learning
France (f.)
Ý
start learning
Italie (f.)
Anh
start learning
Angleterre (f.)
Ai-len
start learning
Irlande (f.)
Xờ-cốt-len
start learning
Écosse (f.)
xứ Wales
start learning
Pays de Galles (m.)
Hà Lan
start learning
Pays-Bas (m.pl.)
Bỉ
start learning
Belgique (f.)
Thụy Sĩ
start learning
Suisse (f.)
Hun-ga-ry
start learning
Hongrie (f.)
Áo
start learning
Autriche (f.)
Ru-ma-ni
start learning
Roumanie (f.)
U-cờ-rai-na
start learning
Ukraine (f.)
Nga
start learning
Russie (f.)
Thổ Nhĩ Kỳ
start learning
Turquie (f.)
Ba Lan
start learning
Pologne (f.)
Phần Lan
start learning
Finlande (f.)
Thụy Điển
start learning
Suède (f.)
Na Uy
start learning
Norvège (f.)
Ét-tô-ni-a
start learning
Estonie (f.)
Ấn Độ
start learning
Inde (f.)
Hoa Kỳ
start learning
États Unis (m.pl.)
Ca-na-da
start learning
Canada (m.)
Mê-xi-cô
start learning
Mexique (m.)
Bờ-ra-xin
start learning
Brésil (m.)
Ác-hen-ti-na
start learning
Argentine (f.)
Vê-nê-du-ê-la
start learning
Venezuela (m.)
Cô-lôm-bi-a
start learning
Colombie (f.)
Chi-lê
start learning
Chili (m.)
Ai Cập
start learning
Egypte (f.)
Ma Rốc
start learning
Maroc (m.)
I-xra-en
start learning
Israël (m.)
Hy Lạp
start learning
Grèce (f.)
Lít-va
start learning
Lituanie (f.)
Lát-vi-a
start learning
Lettonie (f.)
Cộng hòa Séc
start learning
Tchéquie (f.)
Xlô-va-ki-a
start learning
Slovaquie (f.)
Xlô-ven-ni-a
start learning
Slovénie (f.)
Crô-a-ti-a
start learning
Croatie (f.)
Séc-bi
start learning
Serbie (f.)
In-đô-nê-xi-a
start learning
Indonésie (f.)

You must sign in to write a comment