Tên quốc gia trong tiếng Đức

 0    49 flashcards    ultimate.vi.de
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
tên quốc gia
start learning
Länder (pl.)
Nước Úc
start learning
Australien (n.)
Nhật Bản
start learning
Japan (n.)
Trung Quốc
start learning
China (n.)
Hàn Quốc
start learning
Südkorea (n.)
Triều Tiên
start learning
Nordkorea (n.)
Bồ Đào Nha
start learning
Portugal (n.)
Tây Ban Nha
start learning
Spanien (n.)
Pháp
start learning
Frankreich (n.)
Ý
start learning
Italien (n.)
Anh
start learning
England (n.)
Ai-len
start learning
Irland (n.)
Xờ-cốt-len
start learning
Schottland (n.)
xứ Wales
start learning
Wales (n.)
Hà Lan
start learning
Niederlande (pl.)
Bỉ
start learning
Belgien (n.)
Thụy Sĩ
start learning
Schweiz (f.)
Hun-ga-ry
start learning
Ungarn (n.)
Áo
start learning
Österreich (n.)
Ru-ma-ni
start learning
Rumänien (n.)
U-cờ-rai-na
start learning
Ukraine (f.)
Nga
start learning
Russland (n.)
Thổ Nhĩ Kỳ
start learning
Türkei (f.)
Ba Lan
start learning
Polen (n.)
Phần Lan
start learning
Finnland (n.)
Thụy Điển
start learning
Schweden (n.)
Na Uy
start learning
Norwegen (n.)
Ét-tô-ni-a
start learning
Estland (n.)
Ấn Độ
start learning
Indien (n.)
Hoa Kỳ
start learning
Vereinigten Staaten (pl.)
Ca-na-da
start learning
Kanada (n.)
Mê-xi-cô
start learning
Mexiko (n.)
Bờ-ra-xin
start learning
Brasilien (n.)
Ác-hen-ti-na
start learning
Argentinien (n.)
Vê-nê-du-ê-la
start learning
Venezuela (n.)
Cô-lôm-bi-a
start learning
Kolumbien (n.)
Chi-lê
start learning
Chile (n.)
Ai Cập
start learning
Ägypten (n.)
Ma Rốc
start learning
Marokko (n.)
I-xra-en
start learning
Israel (n.)
Hy Lạp
start learning
Griechenland (n.)
Lít-va
start learning
Litauen (n.)
Lát-vi-a
start learning
Lettland (n.)
Cộng hòa Séc
start learning
Tschechien (n.)
Xlô-va-ki-a
start learning
Slowakei (f.)
Xlô-ven-ni-a
start learning
Slowenien (n.)
Crô-a-ti-a
start learning
Kroatien (n.)
Séc-bi
start learning
Serbien (n.)
In-đô-nê-xi-a
start learning
Indonesien (n.)

You must sign in to write a comment