teaching and learning

 0    16 flashcards    lily16
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
koncentrować się na czymś
start learning
concentrate on sth
podręcznik elektroniczny
start learning
digital textbook
wykonywać projekty przez internet
start learning
do projects online
pytania egzaminacyjne
start learning
exam questions
mieć dostęp do
start learning
have access to sth
doskonalić swoje umiejętności informatyczne
start learning
improve your IT skills
technologie informacyjne
start learning
information technology
uczyć się na pamięć
start learning
learn by heart
metody uczenia się
start learning
learning methods
szukać informacji w internecie
start learning
look for information on the Internet
zrozumieć coś, odgadnąć znaczenie czegoś
start learning
make sense of sth
zwracać uwagę na coś
start learning
pay attention to sth
błędy ortograficzne
start learning
spellings mistakes
metody nauczania
start learning
teaching methods
tabliczka mnożenia
start learning
times table
korzystać z tablic interaktywnych/aplikacji
start learning
use interactive whiteboards / apps

You must sign in to write a comment