Target FCE I

 0    309 flashcards    annasecewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
być blisko z kimś
start learning
be close to
być wkurzonym na
start learning
be put out about s.t.
dogonić kogoś
start learning
catch up with s.b.
zupełnie odmienne od
start learning
completely different from
daleki / krewny
start learning
distant / blood relative
doprowadzać kogoś do szału
start learning
drive s.b. mad
cieszyć się wzajemnym towarzystwem
start learning
enjoy each other's company
pierwszy / drugi kuzyn
start learning
first / second cousin
pokłócić się z kimś
start learning
fall out with s.b.
zakochać się w kimś
start learning
fall in love with s.b.
czuć się naprawdę blisko kogoś
start learning
feel really close to s.b.
skontaktować się z kimś
start learning
get in touch with s.b.
z miejsca się zaprzyjaźnić
start learning
get on like a house on fire
działać komuś na nerwy
start learning
get on s.b.'s nerves
dogadać się z kimś
start learning
get on well with s.b.
wpędzać kogoś w kłopoty
start learning
get s.b. into trouble
iść razem
start learning
go out together
oddalać się (od siebie)
start learning
grow apart (from each other)
ma wiele wspólnego z kimś
start learning
have a lot in common with s.b.
pokłócić się z kimś/podziwiać kogoś
start learning
have a row with s.b. /look up to s.b.
stracić panowanie nad sobą (z kimś)
start learning
lose your temper (with s.b.)
przekonania moralne i polityczne
start learning
moral and political beliefs
obok / dobry sąsiad
start learning
next-door / good neighbour
samotny / surowy rodzic
start learning
single / strict parent
stały / obecny chłopak
start learning
steady / current boyfriend
dziedziczyć po po kimś
start learning
take after s.b.
prawdziwy / dożywotni przyjaciel
start learning
true / life-long friend
praca / były kolega
start learning
work / former colleague
ciasna i zagracona sypialnia
start learning
a cramped and cluttered bedroom
przytulne / minimalistyczne mieszkanie
start learning
a cosy / minimalist flat
lepiej się powodzić niż komuś
start learning
be better off than s.b.
spóźnić się (na sth)
start learning
be running late (for s.t.)
zamknij zasłony / żaluzje
start learning
close the curtains / shutters
robić prace domowe (np. sprzątanie)
start learning
do the housework
przyjazna okolica
start learning
a friendly neighbourhood
poleżeć sobie w łóżku, pospać sobie, późno wstać
start learning
have a lie-in
wydatki gospodarstw domowych
start learning
household expenses
na dodatek/w dodatku
start learning
into the bargain
małżeństwo zawarte w niebie
start learning
a marriage made in heaven
dom szeregowy z werandą
start learning
a terraced house with porch
lubić st / sb
start learning
be keen on s.t. / s.b.
szaleć za st / sb
start learning
be mad about s.t. / s.b.
mieć obsesję na punkcie st / sb
start learning
be obsessed with s.t. / s.b.
nie móc znieść st / sb
start learning
can't stand s.t. / s.b.
spędzać czas samotnie / z innymi ludźmi
start learning
spend time alone / with other people
absolutnie kocham to
start learning
absolutely love s.t.
być naprawdę za czymś/lubić
start learning
be really into s.t.
ścisłe podobieństwo między
start learning
a close resemblance between
chudy jak patyk (dosł, jak grabie)
start learning
as thin as a rake
przykuć uwagę/wpaść w oko
start learning
catch s.b.'s eye
konwencjonalnie atrakcyjny
start learning
conventionally attractive
kręcone włosy
start learning
curly hair
mieć inny obraz
start learning
have a different image
oceniać kogoś po wyglądzie/pozorach
start learning
judge s.b. by appearances
duże czoło
start learning
large forehead
wolę sportowy wygląd
start learning
prefer a sporty look
okragła twarz
start learning
round face
kwadratowy podbródek
start learning
square chin
grube brwi
start learning
thick eyebrows
nosić bardzo kobiece ubrania
start learning
wear very feminine clothes
szerokie usta
start learning
wide mouth
chwalić się/lansować się
start learning
blow your own trumpet
ktoś nieczuły, ktoś niewrażliwy
start learning
a cold fish
charakterystyczne cechy osobowości
start learning
distinctive personality traits
nabrać nastroju i emocji
start learning
get moody and emotional
być rozsądnym
start learning
got his / her head screwed on
Serce ze złota
start learning
a heart of gold
mieć wyjątkowy talent
start learning
have exceptional talent
mają imponujące cechy
start learning
have impressive qualities
mieć prawdziwe umiejętności
start learning
have real skills
mają reputację bycia
start learning
have the reputation of being
trzymać się na uboczu
start learning
keep oneself to oneself
dusza towarzystwa
start learning
the life and soul of the party
marudzić
start learning
make a fuss
przeciwieństwa się przyciągają
start learning
opposites attract
ktoś dokuczliwy
start learning
a pain in the neck
dążyć do większej niezależności
start learning
seek to become more independent
ustatkować się
start learning
settle down
pozostań całkowicie skoncentrowany
start learning
stay utterly focused
silne poczucie wartości
start learning
a strong sense of values
dwulicowy kłamca
start learning
two-faced liar
niekonwencjonalny myśliciel
start learning
unconventional thinker
koszmarne poczucie humoru
start learning
wicked sense of humour
celowo kontrowersyjny styl
start learning
deliberately controversial style
etykieta projektanta
start learning
designer label
Uzależniony od mody
start learning
fashion addict
ubrać się
start learning
get dressed up
wyrastać z
start learning
grow out of
wygląd jest ważny
start learning
image is important
najnowsze trendy gwiazd
start learning
latest celebrity trends
wygląda okropnie
start learning
look terrible
poluzować
start learning
loosen up
dołożyć starań,
start learning
make an effort
garnitur
start learning
suit s.b.
czerp inspirację z mody
start learning
take fashion inspiration from
przymierz st
start learning
try s.t. on
niekonwencjonalny styl
start learning
unconventional style
chcę zrobić wrażenie
start learning
want to make an impression
dobrze ubrany
start learning
well-dressed
praca w branży modowej
start learning
work in the fashion industry
chorować na wakacjach
start learning
become unwell on holiday
lot z turbulencjami
start learning
a bumpy flight
doświadczenie, które pozostanie ze mną na całe życie
start learning
an experience that will stay with me for a lifetime
do zwiedzania
start learning
do sightseeing
zmieścić jak najwięcej
start learning
fit in as much as possible
lot jest opóźniony / odwołany
start learning
the flight is delayed / cancelled
hojna lokalna gościnność
start learning
generous local hospitality
weź kilka dni wolnego
start learning
get a couple of days off
wybrać się na weekendową wycieczkę
start learning
go on a weekend trip
pojechać na wakacje
start learning
go on holiday
okrąż wyspę samochodem kempingowym
start learning
go round an island in a camper van
wrócić do
start learning
head back to
Pakiety wakacyjne
start learning
holiday package
zostaw swoje zmartwienia
start learning
leave your worries behind
oferują ciepłe powitanie
start learning
offer a warm welcome
oficjalna waluta
start learning
official currency
podróż zorganizowana
start learning
package tour
nałożyć środek odstraszający owady
start learning
put on insect repellent
rozbić namiot
start learning
put up a tent
zaoszczędzić na coś specjalnego
start learning
save for s.t. special
zobaczyć jak najwięcej świata, jak to możliwe
start learning
see as much of the world as possible
płynne przejście
start learning
a smooth crossing
wziąć rok przerwy
start learning
take a gap year
jest dużo do zrobienia
start learning
there is a lot to do
podróżować bardzo daleko
start learning
travel a very long way
podróży poszerza horyzonty
start learning
travel broadens the mind
wędrować przez dżunglę
start learning
trek through a jungle
spacer wzdłuż klifu
start learning
walk along the cliff
sad jabłkowy
start learning
apple orchard
Widok zapiera dech w piersiach
start learning
breathtaking view
ciągle zmieniająca się sceneria
start learning
ever-changing scenery
poczuć powiew tornada
start learning
feel a tornado blow past
marznące niskie temperatury
start learning
freezing cold temperatures
zbliżyć się do natury
start learning
get close to nature
ciepło i wilgotno
start learning
hot and humid
niezwykle zróżnicowany krajobraz
start learning
incredibly varied landscape
lekki wiatr
start learning
light breeze
okres monsunowy
start learning
monsoon period
łańcuch górski
start learning
mountain range
nocne przymrozki
start learning
night-time frost
lać każdego dnia
start learning
pour every single day
upalne temperatury w ciągu dnia
start learning
scorching daytime temperatures
po prostu zapiera dech w piersiach
start learning
simply breathtaking
szczyty pokryte śniegiem
start learning
snow-capped peaks
podzwrotnikowy las deszczowy
start learning
subtropical rainforest
umiarkowana pogoda
start learning
temperate weather
podróżować przez różne krajobrazy
start learning
travel through a variety of landscapes
zróżnicowana górska sceneria
start learning
varied mountain scenery
ostry dyżur, izba przyjęć
start learning
Accident and emergency
psuć się/załamywać się
start learning
break down
zapalać się
start learning
catch fire
rozbić się na...
start learning
crash into s.t.
zemdlał na widok krwi
start learning
faint at the sight of blood
zawroty głowy
start learning
feel dizzy
mdłości
start learning
feel sick
podbić oko
start learning
get a black eye
dostać odcisk
start learning
get a blister
mieć siniaka
start learning
get a bruise
dostać zatrucia pokarmowego
start learning
get food-poisoning
zgubić się
start learning
get lost
zaciąć się, utknąć
start learning
get stuck
opalić się
start learning
get sunburnt
mieć atak astmy
start learning
have an asthma attack
zranić kogoś
start learning
hurt s.b.
choroby zakaźne
start learning
infectious diseases
dostać/mieć temperaturę
start learning
run a temperature
zabrakło czegoś ważnego
start learning
run out of s.t. important
wślizgnąć się na coś
start learning
slip on something
cierpią na zawroty głowy
start learning
suffer dizziness
potknąć
start learning
trip over
skręcać własną kostkę
start learning
twist one's ankle
Środowisko
start learning
Environment
urodzony w niewoli
start learning
born in captivity
ograniczyć/rozłożyć emisję dwutlenku węgla
start learning
break down carbon emissions
dbają o środowisko
start learning
care about the environment
zmiana klimatu
start learning
climate change
oczyścić ocean
start learning
clean up the ocean
usuń śmieci
start learning
clear up rubbish
zbierać odpady komunalne
start learning
collect household waste
konsekwencje mogą być katastrofalne
start learning
the consequences could be devastating
tworzyć odpady
start learning
create waste
ograniczać, redukować
start learning
cut back on
zwracać uwagę na kwestie środowiskowe
start learning
draw attention to environmental issues
żarówka ekologiczna
start learning
eco-friendly light bulb
eko-wojownik/kryzys środowiskowy
start learning
eco warrior /environmental crisis
zagrożenie dla środowiska
start learning
environmental threat
samochód przyjazny środowisku
start learning
environmentally friendly car
Spaliny
start learning
exhaust fumes
łańcuch pokarmowy
start learning
the food chain
globalne ocieplenie
start learning
global warming
gazy cieplarniane
start learning
greenhouse gases
Pomóż środowisku
start learning
help the environment
wysoce toksyczny materiał
start learning
highly toxic material
zainteresowany ochroną
start learning
interested in conservation
składowisko odpadów
start learning
landfill site
długoterminowe skutki
start learning
long-term effects
katastrofa naturalna
start learning
natural disaster
śmieci nie nadające się do recyklingu
start learning
non-recyclable trash
odpady organiczne
start learning
organic waste
polarne czapy lodowe
start learning
polar ice caps
marsz protestu
start learning
protest march
zniszczenie lasów tropikalnych
start learning
rainforest destruction
zmniejszenie emisji dwutlenku węgla
start learning
reduce carbon emissions
lepsza przyszłość
start learning
a rosier future
oszczędzać energię
start learning
save energy
ratować środowisko
start learning
save the environment
panele słoneczne
start learning
solar panels
społeczeństwo wyrzucania
start learning
a throwaway society
wyrzucić st
start learning
throw s.t. away
tropikalne lasy deszczowe
start learning
tropical rainforest
susza na całym świecie
start learning
worldwide drought
Czas
start learning
Time
zacofany
start learning
behind the times
od czasu do czasu
start learning
from time to time
w samą porę
start learning
in the nick of time
zabić czas
start learning
kill time
dowiedz się, co przyniesie przyszłość
start learning
learn what the future holds
pozwolić przeznaczeniu toczyć się własnym biegiem
start learning
let destiny take its course
dziewięć razy na dziesięć
start learning
nine times out of ten
wszechczasów
start learning
of all time
Czas pokaże
start learning
only time will tell
przewidzieć przyszłości
start learning
predict the future
spędzać dni
start learning
spend days
zrobić sobie przerwę
start learning
take time out
trwać lata
start learning
take years
raz po raz
start learning
time after time
Cały czas
start learning
the whole time
Zwierzęta
start learning
Animals
wymierać
start learning
become extinct
nosić młode w torebce
start learning
carry young in a pouch
złapać zdobycz
start learning
catch prey
dieta składająca się z
start learning
a diet consisting of
zagrożony na wolności
start learning
endangered in the wild
zagrożonych gatunków
start learning
endangered species
ucieczka przed drapieżnikami
start learning
escape from predators
żywić się
start learning
feed on
rodzić
start learning
give birth to
nielegalne polowania
start learning
illegal hunting
zagrożony wyginięciem
start learning
in danger of extinction
utrata siedlisk
start learning
loss of habitat
rodzimych gatunków
start learning
native species
uwolnieni
start learning
set free
pracy ze zwierzętami
start learning
work with animals
Przestrzeń miejska Miejsca.
start learning
City space Places.
dojeżdżać do miasta
start learning
commute to the city
idź do wieżowca miejskiego
start learning
go into town high-rise building
na odludziu
start learning
in the middle of nowhere
Mieszkam na przedmieściach
start learning
live in the suburbs
Mieszkam w wiosce
start learning
live in a village
rynek miasta
start learning
market town
targ
start learning
outdoor market
odległa wieś
start learning
remote village
zniszczony, walący się
start learning
run down
silne poczucie wspólnoty
start learning
a strong sense of community
wspaniałe widoki
start learning
stunning views
tropikalna wyspa
start learning
tropical island
slamsy miejskie
start learning
urban slum
Reklama
start learning
Advertising
reklamować się w gazecie
start learning
advertise in the paper
hasła reklamowe
start learning
advertising slogans
grupa nadzorująca reklamy
start learning
advertising watchdog group
przyciągają uwagę konsumentów
start learning
attract consumers' attention
kup styl życia gwiazd
start learning
buy a celebrity lifestyle
ogłoszenia drobne
start learning
classified ads
przerwy handlowe
start learning
commercial breaks
obrazy komercyjne
start learning
commercial images
logo firmy
start learning
company logo
społeczeństwo konsumpcyjne
start learning
consumer society
marki modowe
start learning
fashion brands
migające neony
start learning
flashing neon lights
dostać zniżkę
start learning
get a discount
wpływać na sposób, w jaki ktoś myśli i czuje
start learning
influence the way s.b. thinks and feels
spam
start learning
junk mail
przeprowadzenie kampanii reklamowej
start learning
launch an advertising campaign
reklama uliczna
start learning
outdoor advertising
zwracaj uwagę na reklamy
start learning
pay attention to adverts
reklama w gazetach
start learning
publicity in newspapers
promować produkt
start learning
promote a product
znaki sklepowe i plakaty
start learning
shop signs and posters
umowa sponsorska
start learning
sponsorship deal
połknąć wiadomość
start learning
swallow a message
kierować kampanię reklamową na
start learning
target an advertising campaign at
Reklamy telewizyjne
start learning
TV commercials
reklama miejska /zanieczyszczenie wizualne
start learning
urban advertising /visual pollution
Życie w mieście
start learning
City life
Miasto 24/7
start learning
24/7 city
starożytny meczet
start learning
ancient mosque
cały czas
start learning
around the clock
tętni życiem
start learning
buzzing with life
Strefa wolna od samochodów
start learning
car-free zone
atrakcje centrum miasta
start learning
city centre attractions
świątynie miejskie
start learning
city temples
centrum handlowe
start learning
commercial centre
Wygodny sposób podróżowania
start learning
convenient way to travel
możliwości kulturalne
start learning
cultural opportunities
ścieżki rowerowe
start learning
cycle lane
markowe sklepy
start learning
designer outlets
uciec od zatorów
start learning
escape the congestion
Spaliny
start learning
exhaust fumes
restauracja / restauracja szybkiej obsługi
start learning
fast-food diner / restaurant
przemieszczać się
start learning
get around
zabrać się do pracy (na czas)
start learning
get to work (on time)
iść na zakupy w centrum handlowym
start learning
go shopping at the mall
gorączkowe tempo życia w mieście
start learning
hectic pace of city life
historyczna / cudowna architektura
start learning
historic / wonderful architecture
osiedle
start learning
housing estate
kryty park rozrywki
start learning
indoor theme park
Mieszkam na obrzeżach miasta
start learning
live on the outskirts of a city
lokalne lotnisko
start learning
local airport

You must sign in to write a comment