Tablice (Arrays)

 0    9 flashcards    ursus_major
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
W jaki sposób zapiszesz tablicę liczb całkowitych (int)?
start learning
int[]
W jaki sposób wywołasz zmienną, która jest trzecim elementem tablicy "tablica"?
start learning
tablica[2]
W jaki sposób stworzysz siedmioelementową tablicę "tablica" złożoną z obiektów typu String?
start learning
String[] tablica = new String[7];
Czy w przypadku tablicy trzeba zawsze podawać liczbę elementów, które będzie zawierała?
start learning
Tak, jeżeli chcesz mieć większą swobodę, musisz skorzystać z interfejsu Kolekcji (java. util. Collection).
Co stanie się w przypadku próby wywołania z tablicy elementu o indeksie wykraczającym poza ilość elementów w tej tablicy?
start learning
Zostanie rzucony java. lang. ArrayIndexOutOfBoundsException.
Jak nazywa się metoda tablicy, która zwróci ilość elementów znajdujących się w jej wnętrzu?
start learning
tablica. length
W przypadku tablic wielowymiarowych, czy musimy od razu przy incjalizacji podać wszystkie potrzebne jej wymiary?
start learning
Nie, wystarczy podać wymiar "bezpośredni", np. int[][][] tablica = new int[3][][];
Czy istnieje możliwość stworzenia tablicy wielowymiarowej o nieregularnej liczbie wymiarów? np. int[][] tablica = new int[2][]; tablica[0] = new int[7]; tablica[1] = new int [3];?
start learning
Tak, to poprawnie zdefiniowana tablica wielowymiarowa.
Czym różni się zapis metody sum(int[] liczby){} od sum(int... liczby){}?
start learning
W praktyce niczym, są to dwa sposoby zapisu metody o zmiennej liczbie argumentów.

You must sign in to write a comment