Szkoła i Edukacja - Schule und Bildung

4.5  1    48 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
akademia muzyczna
start learning
die Musikhochschule
die Musikhochschulen
akademia sztuk pięknych
start learning
die Kunstakademie
die Kunstakademien
politechnika
start learning
technische Hochschule
instytut
(na uniwersytecie)
start learning
das Institut
die Institute
studia
start learning
das Studium
kein Plural
studia wyższe
start learning
das Hochschulstudium
die Hochschulstudien
czesne
start learning
das Schulgeld
kein Plural
akademik
(w którym mieszkają studenci)
start learning
das Studentenwohnheim
die Studentenwohnheime
kampus uniwersytecki
start learning
der Campus
die Campus
doktor
(nauk)
start learning
der Doktor
die Doktoren
doktorat
(praca doktorska)
start learning
die Doktorarbeit
die Doktorarbeiten
magister
(osoba z tytułem)
start learning
der Magister
die Magister
wolny słuchacz
start learning
der Gasthörer
die Gasthörer
praca doktorska
start learning
die Doktorarbeit
die Doktorarbeiten
praca licencjacka
start learning
die Bachelorarbeit
die Bachelorarbeiten
praca magisterska
start learning
die Magisterarbeit
die Magisterarbeiten
obrona doktoratu
start learning
Verteidigung der Doktorarbeit
obrona pracy magisterskiej
start learning
Verteidigung der Magisterarbeit
zrobić doktorat
start learning
die Doktorwürde erlangen
stopień naukowy
start learning
akademischer Grad
nauczyciel akademicki
start learning
der Hochschullehrer
die Hochschullehrer
profesor
start learning
der Professor
die Professoren
studiować
start learning
studieren
stypendium
start learning
das Stipendium
die Stipendien
stypendysta
start learning
der Stipendiat
die Stipendiaten
prymus
start learning
der Klassenbeste
die Klassenbesten
prymuska
start learning
die Klassenbeste
die Klassenbesten
szkolnictwo
start learning
das Schulwesen
kein Plural
inauguracja
start learning
die Eröffnung
die Eröffnungen
ukończyć uczelnię
start learning
eine Hochschule absolvieren
uzyskać dyplom
start learning
ein Diplom machen
wykształcenie
start learning
die Ausbildung
wykształcony
start learning
ausgebildet
indywidualny tok studiów
start learning
individueller Studiengang
kolokwium
start learning
die Kontrollarbeit
die Kontrollarbeiten
konferencja
start learning
die Konferenz
die Konferenzen
legitymacja studencka
start learning
der Studentenausweis
die Studentenausweise
prezentować temat
start learning
das Thema präsentieren
prowadzić badania
(np. naukowe)
start learning
über etwas (+Akkusativ) forschen
seminarium
start learning
das Seminar
die Seminare
pracować w parach
start learning
mit einem Partner arbeiten
pracownia
(np. biologiczna, chemiczna)
start learning
das Labor
die Labors
praktyka
start learning
das Praktikum
die Praktika
szkolić kogoś w czymś
start learning
jemanden in etwas (+Dativ) fortbilden
związek studencki
start learning
das Korps
die Korps
słownik dwujęzyczny
start learning
zweisprachiges Wörterbuch
słownik kieszonkowy
start learning
das Taschenwörterbuch
die Taschenwörterbücher
niepiśmienny
start learning
schreibunkundig

You must sign in to write a comment