Szkoła i Edukacja - School and Education

5  1    140 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przygotowanie
start learning
preparation
akademia
start learning
academy
biologia
start learning
biology
być nieobecnym
start learning
to be absent
być obecnym
start learning
to be present
być podekscytowanym czymś
start learning
to be excited about something
być w czymś bardzo dobrym
start learning
to excel at something
certyfikat
start learning
certificate
ćwiczenie
start learning
exercise
długopis
start learning
ballpoint
długopis
start learning
ballpoint pen
doktor
stopień naukowy
start learning
Ph. D.
dostać 100 punktów na egzaminie
start learning
to score / get 100 points in an exam
drugie piętro
start learning
the second floor
dyplom
uniwersytecki
start learning
diploma
edukacja
kształcenie
start learning
training
egzamin
start learning
exam
egzamin na zakończenie szkoły
start learning
school-leaving test / exam
egzamin pisemny
start learning
written exam
egzamin ustny
start learning
oral exam
egzaminator
start learning
examiner
egzaminy końcowe
start learning
final exams
ferie
[AmE]
start learning
vacation
ferie
[BrE]
start learning
holidays
historia
start learning
history
instytut
start learning
institute
interesować się
start learning
to be interested in, to take an interest in
jasny
start learning
bright
język
start learning
language
język obcy
start learning
foreign language
kalkulator
start learning
calculator
kampus uniwersytecki
start learning
university campus
katedra
start learning
department
klasa
rocznik w szkole
start learning
year
klasa
rocznik w szkole
start learning
form
klasa
rocznik w szkole
start learning
grade
klej
start learning
glue
klub studencki
start learning
student's club
kolega
z klasy, ze studiów, z pracy
start learning
classmate
kolega ze szkoły
start learning
schoolmate
korepetycje
start learning
private classes
korepetycje
start learning
individual classes
kurs
start learning
course
mapa świata
start learning
world map
matematyczny / matematyczna
start learning
mathematical
matematyk
start learning
mathematician
miasteczko uniwersyteckie
start learning
university campus
mol książkowy
start learning
bookworm
nagroda
start learning
prize
nauczyciel
start learning
teacher
nauczyciel akademicki
start learning
university teacher
nauki humanistyczne
start learning
humanities
nauki humanistyczne
start learning
arts
nie lubić
start learning
to dislike
nieobecność
start learning
absence
ocena bardzo dobra
5
start learning
A grade
ocena celująca
6
start learning
A grade
ocena dobra
4
start learning
B grade
ocena dostateczna
3
start learning
pass
ocena dostateczna
3
start learning
C grade
ocena mierna
2
start learning
pass
ocena mierna
2
start learning
C grade
ocena niedostateczna
1
start learning
fail
oddawać pracę domową
nauczycielowi
start learning
to hand in homework
opuszczać lekcje
start learning
to miss lessons
ostatnie piętro
start learning
the last floor
piórnik
start learning
pencil case
plecak
start learning
backpack
plecak
start learning
rucksack
podziwiać widoki
start learning
to admire the sights
praca
start learning
work
praca domowa
start learning
homework
pracownia
start learning
laboratory
pracownia
potocznie
start learning
lab
praktyka
wprawa
start learning
practice
profesor
stopień naukowy [AmE]
start learning
professor
przedmiot
szkolny
start learning
subject
przedszkole
start learning
nursery school
przerwa
w szkole
start learning
break
przyjmować karty kredytowe
start learning
to accept credit cards
przypominać sobie
start learning
to remember, to recall
referat
start learning
presentation
rektor
start learning
rector
robić notatki
start learning
to note down
robić notatki
start learning
to write down
robić notatki
start learning
to make notes
robić postępy
start learning
to make progress
semestr
[AmE]
start learning
semester
semestr
[BrE]
start learning
term
seminarium
start learning
seminar
skończyć szkołę
start learning
to leave school
spóźnić się
start learning
to be late
sprawdzian
egzamin
start learning
exam
stołówka studencka
start learning
university dining room
stołówka szkolna
start learning
school dining room, canteen
strój gimnastyczny
start learning
exercise wear
szkoła handlowa
start learning
business school
szkoła państwowa
start learning
public school
szkoła prywatna
start learning
private school
ściągać
start learning
to copy
świadectwo
start learning
certificate
talent
start learning
talent, gift
technikum
start learning
technical school
trymestr
start learning
quarter
trymestr
start learning
three-month period
tytuł oryginału
start learning
original title
uczennica
start learning
schoolgirl
uczeń
start learning
schoolboy
uczęszczać do szkoły
start learning
to attend school
uczniowie
zbiorowo
start learning
pupils
uczyć się na pamięć
start learning
learn by heart
uczyć się o czymś
start learning
to learn about something
ukończyć uczelnię
start learning
to graduate from (a university)
umiejętności
start learning
abilities
uzyskać dyplom
start learning
to get a diploma
wakacje
[AmE]
start learning
vacation
wakacje letnie
[AmE]
start learning
summer vacation
wakacje letnie
[BrE]
start learning
summer holidays
wakacje zimowe
ferie zimowe [AmE]
start learning
winter vacation
wakacje zimowe
ferie zimowe [BrE]
start learning
winter holiday
wolny słuchacz
start learning
unregistered student
wolny słuchacz
[AmE]
start learning
auditing student
wstęga
start learning
band
wychowanie fizyczne
w-f
start learning
physical education (PE)
wyjaśnić
start learning
to explain
wymazywać
start learning
to erase
wynik egzaminu
start learning
examination result
wynik egzaminu
start learning
exam result
wypożyczyć samochód
start learning
to rent a car
wywiadówka
start learning
parent meeting
z uwagą / uważnie / ostrożnie
start learning
carefully
zadawać pracę domową
start learning
to set homework
zaliczyć egzamin
start learning
to pass an exam
zanotować / zapisać
start learning
to write down
zapamiętywać
start learning
memorise
zapisać / zanotować
start learning
to note, to write down
zdolności
start learning
skills
zmotywowany
start learning
motivated
zrobić doktorat
start learning
to do a doctorate
zrobić doktorat
start learning
to get a Ph.D.

You must sign in to write a comment