szkoła ext

 0    102 flashcards    Xdddddddd
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
brytyjski odpowiednik matury
start learning
A levels
wyniki w nauce
start learning
academic results
nagroda, nagrodzić
start learning
award
licencjat w kierunku humanistycznym
start learning
BA / Bachelor of Arts
magister nauk humanistycznych
start learning
MA / Master of Arts
licencjat w dziedzinie nauk ścisłych lub przyrodniczych
start learning
BSc / Bachelor of Science
świadectwo
start learning
certificate
wyróżnienie
start learning
distinction
brytyjski odpowiednik egzaminu gimnazjalnego
start learning
GCSEs
otrzymać stopień naukowy
start learning
get a degree
absolwent/absolwentka studiów
start learning
graduate
ukończyć (studia wyższe)
start learning
graduate from
matura międzynarodowa
start learning
International Baccalaureate
zdać celujaco, śpiewająco
start learning
pass with flying colors
z trudem przebrnąć (np. przez egzamin)
start learning
scrape through
zdobyć stypendium
start learning
win a scholarship
nieobecny
start learning
absent
dzwonek
start learning
bell
przerwa
start learning
break
dręczyć, prześladować
start learning
bully
sprawdzić (swoją) pracę
start learning
check your work
skupić się
start learning
concentrate
podręcznik
start learning
coursebook
praca okresowa
start learning
coursework
program nauczania
start learning
curriculum
termin oddania pracy
start learning
deadline
dyktando
start learning
dictation
odrabiać lekcje
start learning
do your homework
poszukiwać informacji, prowadzić badania
start learning
do research
wykonać/napisać zadaną pracę
start learning
do / write an assignment
napisać wypracowanie, esej
start learning
do / write an essay
zostać zawieszonym
start learning
get suspended
przedstawić prezentację
start learning
give a presentation
wygłosić referat na temat
start learning
give a talk on
oddać pracę domową
start learning
hand in homework
przerwa na lunch
start learning
lunch break
styl uczenia się
start learning
learning style
robić błędy
start learning
make mistakes
opuszczać lekcje
start learning
miss lessons
motywować; motywujacy
start learning
motivate / motivating
zeszyt
start learning
notebook
drugie śniadanie
start learning
packed lunch
strój sportowy
start learning
PE kit
wagarować
start learning
play truant
prezentować; obecny
start learning
present
praca projektowa
start learning
project work
zgłosić kogoś, donieść na kogoś
start learning
report someone
zadawać pracę
start learning
set homework
boisko
start learning
sports field
pokój nauczycielski
start learning
staffroom
aula
start learning
lecture theatre
uczęszczać na kurs
start learning
attend a course
należeć do
start learning
belong to
impreza charytatywna
start learning
charity event
klub
start learning
club
wycieczka w ramach wymiany międzyszkolnej
start learning
exchange trip
zajęcia pozalekcyjne
start learning
extracurricular activities
impreza zorganizowania w celu zbierania funduszy
start learning
fundraising event
brać udział w
start learning
take part in
wstąpić do klubu/stowarzyszenia
start learning
join a club / a society
członek/członkini
start learning
member
uważać
start learning
pay attention
wycieczka szkolna
start learning
school trip
kółko
start learning
society
obóz letni
start learning
summer camp
szkolenie
start learning
training
wolontariat
start learning
voluntary work
uczelnia
start learning
academy
szkoła koedukacyjna
start learning
coeducational school
kolegium, szkoła pomaturalna
start learning
college
szkoła ogólnokształcąca przyjmujaca wszystkich uczniów, niezależnie od ich wyników w nauce
start learning
comprehensive (school)
uczyć się zawodu
start learning
do vocational training
szkoła podstawowa
start learning
elementary school
na korzyść (czegoś), za
start learning
in favour of
uwolnić
start learning
let loose
spełnić oczekiwania
start learning
live up to expectations
stracić rachubę (czegoś)
start learning
lose count of
szaleniec, maniak
start learning
maniac
wprowadzić plan w życie
start learning
put a plan into action
ceny, stawki
start learning
rates
duszy
start learning
stuffy
przeciwległy koniec
start learning
the far end
o wiele za
start learning
way too
powierzchnia robocza
start learning
work surface
nie móc się zdecydować
start learning
be in two minds (about)
zaspokajać
start learning
cater for
pragnąć
start learning
crave
opustoszały, bezludny
start learning
deserted
podjechać
start learning
draw up
skończyć (gdzieś, jako ktoś)
start learning
end up
bezpośrednia komunikacja (twarzą w twarz)
start learning
face-to-face communication
oczekując (na coś)
start learning
in anticipation of
utrzymywać
start learning
maintain
technika ułatwiająca zapamiętywanie
start learning
memory aid
przemówienie mające na celu zmotywowanie kadry lub zawodników do większego wysiłku
start learning
motivational speech
optować za
start learning
opt for
prześcignąć, pozostawić w tyle
start learning
outperform
zespół, ława
start learning
panel
wysilać się, usiłować
start learning
struggle
dzielić na mniejsze grupy
start learning
subdivide
cenny, ceniony
start learning
treasured
wyrazić niezadowolenie poprzez ostentacyjne wyjście lub odejście / wystąpienie (np. z kina, teatru, organizacji)
start learning
vote with your feet

You must sign in to write a comment