szkielet osiowy

 0    54 flashcards    aleksandrarabenda
print play test yourself
 
Question Answer
skrzydło krzyżowe
start learning
ala ossis sacri
kąt podżebrowy
start learning
angulus infrasternalis
Kąt mostka
start learning
angulus sterni
pierścień włóknisty
start learning
anulus fibrosus
dolny otwór w klatce piersiowej
start learning
apertura thoracis inferior
otwór górny klatki piersiowej
start learning
apertura thoracis superior
wierzchołek krzyżowy
start learning
apex ossis sacri
Żebrowe łuk
start learning
arcus costalis
łuk kręgowy
start learning
arcus vertebrae
staw szczytowo-obrotowy pośrodkowy
start learning
articulationes atlantoaxiales median
staw szczytowo-obrotowy boczny
start learning
articulationes atlantoaxiales lateralis
staw szczytowo - obrotowy tylni
start learning
articulationes atlantoaxiales posterior
staw głowy żebra
start learning
articulatio capitis costae
staw żebrowo poprzeczny
start learning
articulatio costotransversaria
Podstawa kości krzyżowej
start learning
basis ossis sacri
kanał kości krzyżowej
start learning
canalis sacralis
głowa żebra
start learning
caput costae
szyja
start learning
collum
rożek krzyżowy
start learning
cornu sacrale
trzon mostka
start learning
corpus sterni
trzon kregu
start learning
corpus vertebrae
grzebień krzyżowy pośredni
start learning
crista sacralis intermedia
grzebień krzyżowy pośrodkowy
start learning
crista sacralis mediana
grzebień krzyżowy boczny
start learning
crista sacralis lateralis
zęb obrotnika
start learning
dens axis
Krążek międzykręgowe
start learning
discus intervertebralis
powierzchnia uchowata
start learning
facies auricularis
otwarcie transversarium
start learning
foramen transversarium
otwór kręgowy
start learning
foramen vertebrale
otwór międzykręgowy
start learning
foramen intervertebrale
otwory krzyżowe przednie
start learning
foramina sacralia anteriora
otwory krzyżowe tylnie
start learning
foramina sacralia posteriora
dołek żebrowy górny
start learning
fovea costalis superior
dołek żebrowy dolny
start learning
fovea costslis inferior
dołek żebrowy wyrostka poprzecznego
start learning
fovea costalis processus transverse
dołek zęba kregu obrotowego
start learning
fovea dentis
rozwur krzyżowy
start learning
hiatus sacralis
wcięcie kregowe dolne
start learning
incisura vertebralis superior
wciecie kregowe dolne
start learning
incisura vertebralis inferior
wciecie kregowe gorne
start learning
incisura vertebralis superior
wycięcie szyjnej
start learning
incisura jugularis
wciecie obojczykowe
start learning
incisura clavicularis
więzadło promieniste głowy żebra
start learning
ligamentum capitis costae radiatum
więzadła krzyżowego kregu szczytowego
start learning
ligamentum cruciforme atlantis
więzadło miedzyobojczykowe
start learning
ligamentum interclaviculare
więzadło żebrowo-obojczykowe
start learning
ligamentum costaclaviculare
więzadła międzypoprzeczne
start learning
ligamentum intertransversarium
więzadło podłużne przednie
start learning
mentum longitudinale anterius
tylnego więzadła podłużnego
start learning
ligamentum longitudinale posterius
więzadła żółte
start learning
ligamentus flava
wiezadło nadkolcowe
start learning
ligamentus supraspinale
rękojeść mostka
start learning
manubrium sterni
czesc boczna kregu szczytowego
start learning
massae laterales atlantis
błona pokrywająca
start learning
membrana tectoria

You must sign in to write a comment