Świat przyrody Longman ŁG

 0    92 flashcards    lukaszgrzybacz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
susza
start learning
drought
powódź
start learning
a flood
trzęsienie ziemi
start learning
earthquake
huragan
start learning
hurricane
wybuch wulkanu
start learning
volcanic eruption
tsunami
start learning
tsunami
tornado
start learning
tornado
głód
start learning
famine
globalne ocieplenie
start learning
global warming
wybuchnąć
start learning
erupt
zatopić
start learning
flood
grzechotać
start learning
rattle
zatrząść się
start learning
shake
umierać z głodu
start learning
strave
rzeka wystąpiła z brzegów
start learning
the river burst its banks
kwaśne deszcze
start learning
acid rain
aerozol
start learning
aerosol
biodegradowalny
start learning
biodegradable
spaliny samochodowe
start learning
car exhaust fumes
dwutlenek węgla
start learning
carbon dioxide
węgiel
start learning
coal
ochrona przyrody
start learning
conservation
konsumpcjonizm
start learning
consumerism
konsumpcja
start learning
consumption
wylesianie
start learning
deforestation
jednorazowy
start learning
disposable
zagrożone gatunki
start learning
endangered species
energooszczędny
start learning
energy-saving
dotyczący środowiska
start learning
environmental
ekolog
start learning
enviromentalist
wymarły (o gatunku)
start learning
extinct
wyginięcie, wymarcie
start learning
extinction
zagrożony wyginięciem
start learning
in danger of extinction
na granicy wymarcia
start learning
on the brink of extinction
spadek temperatury
start learning
fall in temperature
siedlisko
start learning
habitat
przemysł
start learning
industry
wysypisko
start learning
landfill
ołów
start learning
lead
śmieci
start learning
litter
zasoby naturalne
start learning
natural resources
wyciek ropy
start learning
oil spill
organiczny
start learning
organic
nadmierny połów ryb
start learning
overfishing
przeludnienie
start learning
overpopulation
powłoka ozonowa
start learning
ozone layer
dziura ozonowa
start learning
ozone hole
przyjazne dla powłoki ozonowej
start learning
ozone friendly
benzyna
start learning
petrol
benzyna bezołowiowa
start learning
unleaded petrol
polarna pokrywa lodowa
start learning
polar ice cap
zanieczyszczenie
start learning
pollution
zanieczyszczenie gleby
start learning
soil pollution
gatunki chronione
start learning
protected species
wzrost temperatury
start learning
rise in temperature
para
start learning
steam
zrównoważony ekologicznie
start learning
sustainable
zrównoważone rolnictwo
start learning
sustainable agriculture
rozwój zrównoważony
start learning
sustainable development
niezrównoważone
start learning
unsustainable
pływowy
start learning
tidal
przypływ, odpływ
start learning
tide
promieniowanie ultrafioletowe
start learning
UV radiation
odpadki
start learning
waste
dzika przyroda
start learning
wildlife
wymierać
start learning
become extinct
niszczyć środowisko
start learning
damage the environment
niszczyć zasoby
start learning
destroy resources
przyjazny dla środowiska
start learning
environment-friendly
szkodzić środowisku
start learning
harm the environment
szkodliwy dla środowiska
start learning
harmful to the environment
zostawić odkręcony kran
start learning
leave the water running
przenikać przez atmosferę
start learning
pass trought the atmosphere
sprzątać śmieci
start learning
clean up litter
wskazywać coś
start learning
point sth out
zapobiegać globalnemu ociepleniu
start learning
prevent global warming
wyrzucać coś
start learning
throw something out
marnować energię
start learning
waste energy
marnować zasoby
start learning
waste resources
czysta energia elektryczna
start learning
clean electricity
alternatywne źródła energii
start learning
alternative energy sources
energia geotermalna
start learning
geothermal energy
energia odnawialna
start learning
renewable energy
całkowite zużycie energii
start learning
total energy consumption
paliwo
start learning
fuel
paliwo kopalne
start learning
fossil fuel
elektrownie wodne
start learning
hydroelectricity
gaz ziemny
start learning
natural gas
ropa naftowa
start learning
oil
elektrownia
start learning
power station
bateria słoneczna
start learning
solar battery
turbina wiatrowa
start learning
wind turbine

You must sign in to write a comment