studia zad 3 a

 0    34 flashcards    jerzyw981waszyngton
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pogoda
Pogoda to najbardziej neutralny temat rozmowy.
start learning
weather
The weather is the most neutral topic of conversation.
ulewny
start learning
torrential
mgła
Samolot nie mógł wylądować z powodu mgły.
start learning
fog
The plane couldn’t land because of the fog.
deszcz
Naukowcy udowodnili, że nad oceanami pada więcej deszczu niż nad lądem.
start learning
rain
Scientists have proved that more rain falls over the oceans than the land.
wilgotny
Ona płakała - jej oczy jeszcze są mokre.
start learning
damp
She's been crying - her eyes are still moist.
ulewa
To nie był zwykły deszcz, to była ulewa!
start learning
downpour
It wasn't just ordinary rain, it was a downpour.
łagodny
Preferuję łagodne smaki.
start learning
mild
I prefer mild flavours.
po lewej stronie
start learning
left-hand
obsada
W obsadzie sztuki znajdowało się kilku znanych aktorów.
start learning
cast
The cast of the play included several well-known actors.
Heatwave
start learning
heatwave
nikt
Nikt ze mną nie rozmawia.
start learning
anyone
Nobody talks to me.
zima
start learning
winter
bardzo zimny
start learning
icy
żagiel
start learning
sail
mokry
Ziemia ciągle jeszcze jest mokra po deszczu.
start learning
wet
The ground is still wet after the rain.
powódź
Powódź uszkodziła kilka domów w okolicy, ale na szczęście szybko ustąpiła.
start learning
flood
The flood damaged some houses in the neighbourhood but thankfully it quickly subsided.
jesień
Niektórzy ludzie uważają, że jesień jest najpiękniejszą porą roku.
start learning
autumn
Some people think autumn is the most beautiful season.
policzalny
start learning
countable
wygrażać
start learning
bluster
tekst
Znasz jakieś sławne teksty z tego filmu?
start learning
text
Do you know any famous lines from this movie?
często
Często tu przychodzisz?
start learning
often
Do you come here often?
chłodno
start learning
chilly
zaspa
start learning
snowdrift
naciągacze
start learning
matchstick
brązowawy
start learning
brownish
deszcz ze śniegiem
Zaczął padać deszcz ze śniegiem, więc uważaj, bo drogi mogą być śliskie.
start learning
sleet
It's sleeting, so be careful, as roads may be slippery.
wykres
start learning
chart
zimny
Jest mi zimno.
start learning
cold
I'm cold.
breja
start learning
slush
najcieplejszym
start learning
warmest
wietrzyk
start learning
breeze
ogród
Chcę mieć dom z ogrodem.
start learning
garden
I want to have a house with a garden.
burza z piorunami
start learning
thunderstorm
zamieć
start learning
blizzard

You must sign in to write a comment