studia zad 1 c

 0    34 flashcards    jerzyw981waszyngton
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
boja
start learning
buoy
oświetlać
start learning
beacon
pokonać
Nasza drużyna piłkarska będzie musiała pokonać Francję 2:0 jeśli chce znaleźć się w finale Mistrzostw Świata.
start learning
surmount
Our football team will have to beat France 2:0 if they want to get a place in the World Cup final.
południe
Spotkajmy się jutro w samo południe.
start learning
southward
Let's meet tomorrow at high noon.
toru wodnego
start learning
fairway
rzeczownik
start learning
noun
czasownik
start learning
verb
pojąć
start learning
fathom
północno-zachodnia
start learning
north-western
ku morzu
start learning
seaward
południowo-wschodnia
start learning
south-eastern
wrzeciono
start learning
spindle
stanowisko
start learning
position
wschód
Słońce wschodzi na wschodzie.
start learning
eastward
The sun rises in the east.
zalany
Steve próbował oczyścić swój zalany alkoholem umysł.
start learning
awash
Steve was trying to clear his drink-fuddled brain.
W kierunku zachodnim
start learning
Westward
kula
start learning
sphere
poleganie
start learning
reliance
kabel
start learning
cable
głębokość
Na głębokości poniżej 2000 metrów nie ma zbyt wielu ryb.
start learning
depth
There aren't many fish at depths below 2,000 metres.
prawa burta
Światła burtowe to stałe światła na burcie statku: o barwie zielonej po prawej burcie i czerwonej po lewej burcie.
start learning
starboard
Sidelights are fixed lights on each side of the vessel: a green light to starboard and a red light to port.
latarnia morska
Weź namiar na tamtą latarnię.
start learning
lighthouse
Take a bearing to that lighthouse.
rozciągać się
start learning
extend
wydma
Na plaży są duże wydmy.
start learning
dune
There are big dunes on the beach.
rafa
Unikaj kotwiczenia swojej łodzi na rafie.
start learning
reef
Avoid anchoring your boat on the reef.
punkt orientacyjny
Klify w Dover zawsze były punktem orientacyjnym dla żeglarzy.
start learning
landmark
The cliffs of Dover have always been a landmark for sailors.
poziomy
start learning
horizontal
półka
start learning
ledge
ułamek
Gdzie są pozostałe jabłka? To tylko ułamek tego, co mieliśmy wczoraj.
start learning
fraction
Where are the other apples? This is only a fraction of what we had yesterday.
tłumaczyć
Kasia tłumaczy właśnie powieść z hiszpańskiego.
start learning
translate
Kate is doing a translation of a novel from Spanish.
płytki
Ona włożyła mięso do płytkiego naczynia
start learning
shallow
She put the meat in a shallow dish
naszywka
start learning
stripe
pamięć
start learning
memory
wiarygodny
Wiem z wiarygodnego źródła, uwierz.
start learning
reliable
I know it from a reliable source, believe me.

You must sign in to write a comment