Studia zad 1 a

 0    34 flashcards    jerzyw981waszyngton
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
boja
start learning
buoy
oświetlać
start learning
beacon
toru wodnego
start learning
fairway
pojąć
start learning
fathom
stożkowy
start learning
conical
kabel
start learning
cable
pokonać
Nasza drużyna piłkarska będzie musiała pokonać Francję 2:0 jeśli chce znaleźć się w finale Mistrzostw Świata.
start learning
surmount
Our football team will have to beat France 2:0 if they want to get a place in the World Cup final.
południe
Spotkajmy się jutro w samo południe.
start learning
southward
Let's meet tomorrow at high noon.
wschód
Słońce wschodzi na wschodzie.
start learning
eastward
The sun rises in the east.
Zachodnia
start learning
Western
czarny
Była ubrana na czarno.
start learning
black
She was dressed in black.
prawa burta
Światła burtowe to stałe światła na burcie statku: o barwie zielonej po prawej burcie i czerwonej po lewej burcie.
start learning
starboard
Sidelights are fixed lights on each side of the vessel: a green light to starboard and a red light to port.
latarnia morska
Weź namiar na tamtą latarnię.
start learning
lighthouse
Take a bearing to that lighthouse.
wybitny
To było wspaniałe osiągnięcie.
start learning
prominent
It was an outstanding achievement.
punkt orientacyjny
Klify w Dover zawsze były punktem orientacyjnym dla żeglarzy.
start learning
landmark
The cliffs of Dover have always been a landmark for sailors.
biały
Chmury są białe.
start learning
white
The clouds are white.
skrajny
On jest w stanie skrajnej determinacji.
start learning
extreme
He's in the state of extreme determination.
kopuła
Kościół miał dwie dzwonnice i piękną, ogromną kopułę pomalowaną na niebiesko.
start learning
cupola
The church had two belltowers and a beautiful big round dome painted blue.
południowo-wschodnia
start learning
south-eastern
północno-zachodnia
start learning
north-western
głębokość
Na głębokości poniżej 2000 metrów nie ma zbyt wielu ryb.
start learning
depth
There aren't many fish at depths below 2,000 metres.
kanał
Wenecja jest znana jako Miasto Kanałów.
start learning
channel
Venice is known as the City of Canals.
prefiks
start learning
prefix
wrzeciono
start learning
spindle
zewnętrzny
start learning
outer
wrak
Wrak statku został znaleziony na dnie morza i teraz jest popularny wśród nurków.
start learning
wreck
The wreck of the ship was found on the seafloor, and is now popular among divers.
sektor
start learning
sector
W kierunku zachodnim
start learning
Westward
tajemny
start learning
occult
zatopiony
start learning
sunken
kula
start learning
sphere
mila
start learning
mile
lampa błyskowa
start learning
flash
pawilon
start learning
pavilion

You must sign in to write a comment