studia pp b

 0    34 flashcards    jerzyw981waszyngton
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
statek
Przepłynęliśmy na drugą stronę rzeki łodzią.
start learning
vessel
We crossed the river in a boat.
zbiornik
start learning
tank
rejs
Wydała swoje oszczędności na rejs dookoła świata.
start learning
cruise
She spent her savings on a cruise around the world.
wyrok
wydać wyrok
start learning
sentence
to pass a sentence
ster
Uderzenie w podwodną skałę może spowodować uszkodzenie steru.
start learning
helm
Hitting an underwater rock may cause damage to your rudder.
zderzenie
start learning
collision
wyrzucanie za bortę jako balast
start learning
jettison
załoga
Załoga łodzi przygotowała się do przybicia do portu.
start learning
crew
The crew of the boat prepared to dock at the port.
obowiązkowy
Kurs był obowiązkowy, więc John musiał się na niego zapisać.
start learning
compulsory
The course was compulsory, so John had to take it.
trap
Nie ustawiać trapu, i tak nie wolno nikomu zejść na ląd.
start learning
gangway
Do not rig the gangway, no one is allowed to go ashore anyway.
silnik
Silnik nie odpala, musimy zadzwonić do serwisu.
start learning
engine
The engine doesn't start, we need to call the service.
kuszetka
Kuszetka na górze jest moja.
start learning
berth
The top couchette is mine.
śródlądowej
start learning
waterway
odmrożenie
start learning
frostbite
brydż
start learning
bridge
na rufie
start learning
aft
łódź ratunkowa
Statek pasażerski nie miał wystarczająco dużo łodzi ratunkowych i tratw.
start learning
lifeboat
The passenger ship did not have enough lifeboats and rafts.
kadet
start learning
cadet
zaraźliwy
Julie miała zaraźliwy śmiech. Kiedy zaczynała się śmiać, to wszyscy inni również.
start learning
infectious
Julie had an infectious laugh. Once she started laughing, everyone else joined in.
zapalny
start learning
flammable
przykład
start learning
example
budulec
start learning
timber
oświetlenie
start learning
illumination
szalupa
start learning
launch
oślepiać
start learning
dazzle
dzień świąteczny
start learning
holiday
oddać
Zawsze upewnij się, że możesz oddać szpring, nie zostawiając żadnego z członków załogi na lądzie.
start learning
render
Always be sure that you can let go the spring line without leaving one of your crew members ashore.
za burtę
start learning
overboard
Wąż
start learning
hose
wyrazić
start learning
express
luźny
Musisz napiąć ten luźny sztag, aby poprawić osiągi w żegludze pod wiatr.
start learning
slack
You need to tighten this loose forestay to improve your upwind performance.
stabilność
Ostateczny koszt był niższy dzięki stabilności cen paliw.
start learning
stability
The final cost was lower thanks to the firmness of oil price.
przejście
Czy chce pan usiąść przy oknie czy przy przejściu?
start learning
transition
Would you like a seat by the window or one by the aisle?
niedola
start learning
distress

You must sign in to write a comment