studia pp a

 0    34 flashcards    jerzyw981waszyngton
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
statek
Przepłynęliśmy na drugą stronę rzeki łodzią.
start learning
vessel
We crossed the river in a boat.
wykres
start learning
chart
łódź ratunkowa
Statek pasażerski nie miał wystarczająco dużo łodzi ratunkowych i tratw.
start learning
lifeboat
The passenger ship did not have enough lifeboats and rafts.
sekstant
start learning
sextant
żagiel
start learning
sail
boja
start learning
lifebuoy
na mieliźnie
Gdy tylko zdasz sobie sprawę, że jesteś na mieliźnie, zatrzymaj się, ustawiając silnik na biegu wstecznym, jeśli jest to bezpieczne.
start learning
aground
As soon as you realise you are aground, stop by putting the engine into reverse if it is safe to do so.
przystań
start learning
jetty
prążkowany
start learning
lined
wspornik
start learning
bracket
wielonarodowy
To jest wielonarodowa firma i językiem korporacyjnym jest angielski.
start learning
multinational
This is a multinational company and its corporate language is English.
kadet
start learning
cadet
czasownik
start learning
verb
zbiornik
start learning
tank
rozpocząć
Najtrudniej jest rozpocząć pisanie pracy, później jest łatwiej.
start learning
embark
The most difficult part about writing a dissertation is getting started, then it gets easier.
szalupa
start learning
launch
obecny
Jestem obecny.
start learning
present
I'm present.
bunkier
start learning
bunker
załoga
Załoga łodzi przygotowała się do przybicia do portu.
start learning
crew
The crew of the boat prepared to dock at the port.
tratwa
start learning
raft
niedawny
Niedawne wydarzenia zmieniły moje życie.
start learning
recent
The recent events have changed my life.
Wąż
start learning
hose
kotwica
Rzucić kotwicę!
start learning
anchor
Let go the anchor!
wyrazić
start learning
express
przejście
Czy chce pan usiąść przy oknie czy przy przejściu?
start learning
transition
Would you like a seat by the window or one by the aisle?
drabina
start learning
ladder
nawigować
start learning
navigate
wściekły
Tomek wściekł się na Piotra i uderzył go.
start learning
furious
Tom got mad at Peter and hit him.
wiarygodny
Wiem z wiarygodnego źródła, uwierz.
start learning
reliable
I know it from a reliable source, believe me.
poprawny
Czy to jest poprawne?
start learning
correct
Is that correct?
kradzież
start learning
theft
głębokość
Na głębokości poniżej 2000 metrów nie ma zbyt wielu ryb.
start learning
depth
There aren't many fish at depths below 2,000 metres.
długość
Zmierzyłem długość pokoju.
start learning
length
I measured the length of the room.
helikopter
Opuszczenie osoby z helikoptera na pokład w ciężkich warunkach pogodowych wymaga dużej precyzji i doświadczenia.
start learning
helicopter
Winching a person from a helicopter onto the deck in heavy weather conditions requires lots of precision and experience.

You must sign in to write a comment