Step Plus IV Unit 7 words, words, words

 0    59 flashcards    lukpol
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
chodzić do szkoły
start learning
go to school
odrabiać lekcje
start learning
do my homework
wstawać (rano z łóżka)
start learning
get up
brać prysznic
start learning
have a shower
jeść śniadanie
start learning
have breakfast
jeść kolację
start learning
have dinner
grać w gry komputerowe
start learning
play computer games
oglądać telewizję
start learning
watch TV
grać z kolegami
start learning
play with my friends
ubierać się
start learning
get dressed
pomagać mamie
start learning
help my mum
Przestań rozmawiać!
start learning
Stop talking!
Pośpiesz się!
start learning
Hurry up!
Ach tak, pamiętam.
start learning
oh, yes, I remember.
To żart!
start learning
That's a joke!
Już jest za późno!
start learning
It's too late!
Wiem.
start learning
I know.
nigdy
start learning
never
czasami
start learning
sometimes
często
start learning
often
zawsze
start learning
always
czytać gazetę
start learning
read a newspaper
późno
start learning
late
wcześnie
start learning
early
przychodzić (przybywać) do szkoły na czas
start learning
arrive at school on time
w szkolnej stołówce
start learning
in the school canteen
iść do domu
start learning
go home
Następnie ja odrabiam lekcje.
start learning
Then I do my homework.
Po tym jadę (idę) do szkoły autobusem.
start learning
After that, I go to school by bus.
pracować
start learning
work
zaczynać się
start learning
start
kończyć się
start learning
finish
kieszonkowe
start learning
pocket money
jeden funt (pieniądz)
start learning
one pound
50 pensów (pieniądz)
start learning
50p, fifty pence
jeden funt 50 pensów (pieniądz)
start learning
one pound fifty
przed (przed ósmą)
start learning
before (before eight o'clock)
po (po czwartej)
start learning
after (after four o'clock)
opera mydlana
start learning
a soap opera
postać, bohater
start learning
a charakter
zajęty
start learning
busy
garderobiana
start learning
a wardrobe lady
scena
start learning
a scene
tylko
start learning
only
jak często?
start learning
how often?
rozśmieszać kogoś
start learning
make somebody laugh
kierowca autobusu
start learning
bus driver
lekarz
start learning
doctor
nauczyciel
start learning
teacher
reżyser
start learning
director
aktor
start learning
actor
weterynarz
start learning
vet
fryzjer
start learning
hairdresser
spacerować
start learning
walk
śpiewać
start learning
sing
jeść kiełbaski na śniadanie
start learning
have sausages for breakfast
pić
start learning
drink
pić mleko
start learning
drink milk
pić colę
start learning
drink cola

You must sign in to write a comment