State & Society

 0    107 flashcards    agnieszkadanilow
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wicepremier
start learning
Deputy Prime Minister
sąd najwyższy
start learning
Supreme Court
izba gmin
start learning
House of Commons
partia pracy
start learning
Labour party
liberalni demokraci
start learning
Liberal Democrats
lord kanclerz
start learning
Lord Chancellor
członek parlamentu
start learning
Member of Parliament
sekretarz stanu
start learning
Secretary of State
dojść do władzy
start learning
come into power
ciąć podatki
start learning
cut taxes
wygłosić przemówienie
start learning
give a speech
nakreślić plan
start learning
outline plan
uchwalić ustawę
start learning
pass a law
ubiegać się o stanowisko
start learning
apply for a position
głosować na kogoś
start learning
vote for somebody
wybrać wybory
start learning
win an election
być na bakier/ w zgodzie z prawem
start learning
be at odds / in accordance with the law
wobec prawa
start learning
before the law
wziąć prawo w swoje ręce
start learning
take the law into their own hands
długie ramie sprawiedliwości
start learning
long arm of justice
oskarżony
start learning
accused
podpalacz
start learning
an arsonist
włamywacz
start learning
a burglar
złodziej samochodów
start learning
Car thief
pracę społeczne
start learning
community work
miejsce zbrodni
start learning
crime scene
kara śmierci
start learning
capital punishment
niewinny
start learning
innocent
ława przysięgłych
start learning
a jury
porywacz
start learning
kidnapper
bandyta
start learning
mugger
przestępstwo
start learning
offence
nadzór kuratorski / probacja
start learning
probation
wandal
start learning
a vandal
werdykt
start learning
verdict
ostrzeżenie
start learning
warning
świadek
start learning
a witness
uprowadzić
start learning
abduct
prowadzić dochodzenie
start learning
investigate
wyrok
start learning
sentence
kraść
start learning
to steal
naruszenie własności
start learning
trespass
włamać się do budynku
start learning
break into a building
złamać prawo
start learning
to break the law
uznać kogoś winnym czegoś
start learning
consider someone guilty of something
oskarżyć kogoś o coś
start learning
press charges
wyznaczyć komuś kuratora
start learning
put on probation
postawić kogoś przed sądem
start learning
put on trial
wysłać do więzienia
start learning
send to prison
podłożyć ogień
start learning
set fire to
prawa zwierząt
start learning
animal rights
kampania
start learning
campaign
dyskryminacja
start learning
discrimination
prawa dzieci
start learning
the rights of children
ochrona środowiska
start learning
environmental protection
różnorodność etniczna
start learning
ethnic diversity
prawa człowieka
start learning
human rights
system prawny
start learning
the legal system
równość rasowa
start learning
racial equality
terroryzm
start learning
terrorism
zdetonować bombę
start learning
detonate a bomb
zabronić
start learning
prohibit
podnieść świadomość
start learning
raise awareness
konflikt
start learning
conflict
dyplomata
start learning
a diplomat
spór
start learning
dispute
wiec
start learning
rally
uczestnicy zamieszek
start learning
rioters
organizować demonstrację
start learning
hold a demonstration
osiagnac porozumienie
start learning
reach agreement
rozwiązać konflikt
start learning
resolve conflict
podpisać petycję
start learning
sign the petition
podjąć działania
start learning
take action
zakończyć
start learning
bring an end to sth
unia europejska
start learning
eu
miedzynarodowy fundusz walutowy
start learning
an international monetary fund
miedzynarodowy komitet olimpijski
start learning
the international Olympic Committee
pakt północnoatlantycki
start learning
North Atlantic pact
swiatowa organizacja zdrowia
start learning
World Health Organization
światowy fundusz na rzecz środowiska naturalnego
start learning
World Wildlife Found for Nature
buddyści
start learning
Buddhists
buddyzm
start learning
Buddhism
chrzescijanstwo
start learning
Christianity
chrześcijanie
start learning
Christians
Kościół
start learning
Church
gurudwara (świątynia sikhijska)
start learning
gurudwara (Sikh temple)
hinduizm
start learning
Hinduism
hinduiści
start learning
Hindus
islam
start learning
Islam
Żydzi
start learning
Jews
judaizm
start learning
Judaism
mandir (świątynia hinduistyczna)
start learning
mandir (Hindu temple)
meczet
start learning
mosque
muzułmanie
start learning
Muslims
sikhizm
start learning
Sikhism
sikhowie
start learning
Sikhs
stupa (buddyjska budowla sakralna)
start learning
stupa (Buddhist sacred building)
synagoga
start learning
synagogue
przedsięwzięcie biznesowe
start learning
business venture
koszt życia
start learning
Cost of living
interes rodzinny
start learning
the family business
podatek dochodowy
start learning
income tax
handel międzynarodowy
start learning
international trade
kurs
start learning
rate
standard życia
start learning
living standards
jednostka monetarna
start learning
unit of currency
ogólnoświatowy problem
start learning
worldwide problem

You must sign in to write a comment