State & Society

 0    110 flashcards    kacperkosa
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wicepremier
start learning
Deputy Prime Minister
Sąd Najwyższy
start learning
High Court
Izba Gmin
start learning
House of Commons
Partia Pracy
start learning
Labour Party
Liberalni Demokraci
start learning
Liberal Democrats
Lord Kanclerz
start learning
The Lord Chancellor
poseł, parlamentarzysta
start learning
Member of Parliament
sekretarz stanu
start learning
Secretary of State
dojść do władzy
start learning
come into power
obniżać, ciąć podatki
start learning
cut taxes
wygłosić przemówienie
start learning
give a speech
naszkicować, nakreślić plan
start learning
outline a plan
uchwalić ustawę
start learning
pass a law
ubiegać się o stanowisko
start learning
run for a position
głosować na kogoś
start learning
vote for somebody
wygrać wybory
start learning
win an election
być na bakier z prawem
start learning
be on the wrong side of the law
być w zgodzie z prawem
start learning
be on the right side of the law
wobec prawa
start learning
in the eyes of the law
wykorzystać prawo na swoją korzyść
start learning
take the law into your own hands
długie ramię sprawiedliwości
start learning
the long arm of the law
oskarżony
start learning
accused
podpalacz
start learning
an arsonist
włamywacz
start learning
a burglar
złodziej samochodów
start learning
car thief
prace społeczne
start learning
community service
miejsce zbrodni
start learning
crime scene
kara śmierci
start learning
death penalty
niewinny
start learning
innocent
ława przysięgłych
start learning
a jury
porywacz
start learning
kidnapper
bandyta
start learning
mugger
przestępstwo
2 opcje
start learning
offence, crime
nadzór kuratorski
start learning
probation
proces
start learning
a trial
wandal
start learning
a vandal
wyrok
start learning
verdict
ostrzeżenie
start learning
warning
świadek
start learning
a witness
uprowadzić
start learning
abduct
prowadzić śledztwo, dochodzenie
start learning
investigate
wyrok
start learning
sentence
kraść
start learning
to steal
wtargnięcie, naruszenie własności
start learning
trespass
włamać się do budynku
start learning
to break into a building
złamać prawo
start learning
to break the law
uznać kogoś winnym czegoś
start learning
find sb guilty of
oskarżyć kogoś o coś
start learning
press charges against sb
wyznaczyć komuś kuratora
start learning
put on probation
postawić kogoś przed sądem
start learning
put on trial
skazać kogoś na więzienie
start learning
send to prison
podłożyć ogień
start learning
set fire to
prawa zwierząt
start learning
animal rights
kampania
start learning
campaign
prawa dzieci
start learning
children's rights
dyskryminacja
start learning
discrimination
ochrona środowiska
start learning
environmental protection
wieloetniczność, wielonarodowość
start learning
ethnic diversity
prawa człowieka
start learning
human rights
system prawny
start learning
the legal system
ubóstwo
start learning
poverty
równość rasowa
start learning
racial equality
terroryzm
start learning
terrorism
zdetonować bombę
start learning
detonate a bomb
zabronić
start learning
prohibit
podnieść świadomość
start learning
raise awareness
konflikt
start learning
conflict
dyplomata
start learning
a diplomat
spór
start learning
dispute
wiec
start learning
rally
uczestnicy zamieszek
start learning
rioters
organizować demonstrację
start learning
hold a demonstration
osiągniąć porozumienie
start learning
reach an agreement
rozwiązać konflikt
start learning
resolve a conflict
podpisać petycję
start learning
sign a petition
podjąć działania
start learning
take action
zakończyć coś
start learning
bring an end to sth
UE (Unia Europejska)
start learning
EU (European Union)
MFW (Międzynarodowy Fundusz Walutowy)
start learning
IMF (International Monetary Fund)
MKOl (Międzynarodowy Komitet Olimpijski)
start learning
IOC (International Olympic Committee)
Pakt Północnoatlantycki
start learning
North Atlantic Treaty Organization (NATO)
Światowa Organizacja Zdrowia
start learning
World Health Organization (WHO)
Światowy Fundusz na Rzecz Środowiska Naturalnego
start learning
World Wildlife Fund for Nature (WWF)
buddyści
start learning
Buddhists
buddyzm
start learning
Buddhism
chrześcijaństwo
start learning
Christianity
chrześcijanie
start learning
Christians
kościół
start learning
a church
gurudwara (świątynia sikhijska)
start learning
gurudwara (Sikh temple)
hinduizm
start learning
Hinduism
hinduiści
start learning
Hindus
islam
start learning
Islam
wyznawcy judaizm, Żydzi
start learning
Jews
judaizm
start learning
Judaism
mandir
świątynia hinduistyczna
start learning
mandir
meczet
start learning
mosque
muzułmanie
start learning
Muslims
sikhizm
start learning
Sikhism
sikhowie
start learning
Sikhs
stupa
buddyjska budowla sakralna
start learning
stupa
synagoga
start learning
synagogue
przedsięwzięcie biznesowe
start learning
business venture
koszty utrzymania
start learning
cost of living
przedsiębiorstwo rodzinne
start learning
family-run business
podatek dochodowy
start learning
income tax
handel międzynarodowy
start learning
international trade
kurs
start learning
rate
standard życia
start learning
standard of living
jednostka monetarna
start learning
unit of currency
ogólnoświatowy problem
start learning
worldwide problem

You must sign in to write a comment