Środowiskowe uwarunkowania – zaliczenie końcowe

 0    36 flashcards    catpaws
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
1. Zaznacz prawdziwe stwierdzenie. Socjalizacja międzygatunkowa w rozwoju socjalnym szczeniąt:
a. Jest uogólniona. b. Nie zależy od obecności innych gatunków w otoczeniu. c. Musi być kontynuowana przez całe życie psa. d. Wzmacnia zachowania drapieżne (łowieckie).
start learning
c. Musi być kontynuowana przez całe życie psa.
2. Jakie są fazy okresu socjalizacji szczeniąt?
a. Faza poznawania i faza zapamiętywania. b. Faza przyciągania i faza awersji. c. Faza uczenia się i faza pogoni za nowymi osobnikami. d. Faza wzrostu ciała i faza obserwacji innych osobników.
start learning
b. Faza przyciągania i faza awersji.
3. Jak nazywamy okres od 10 dnia do 3 tygodnia w rozwoju kociąt?
a. Okresem socjalizacji. b. Okresem przejściowym. c. Okresem neonatalnym. d. Okresem prenatalnym.
start learning
b. Okresem przejściowym.
4. Wczesna socjalizacja u kociąt trwa:
a. Od drugiego do piątego tygodnia życia. b. Od pierwszego do trzeciego tygodnia życia. c. Od drugiego do dziewiątego tygodnia życia. d. Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.
start learning
c. Od drugiego do dziewiątego tygodnia życia.
5. Zespół Deprywacji Socjalnej składa się z trzech etapów, następują one w kolejności:
a. Uogólniona lękliwość, fobia rozwojowa, depresja. b. Depresja, fobia rozwojowa, euforia. c. Fobia rozwojowa, uogólniona lękliwość, depresja. d. Fobia rozwojowa, euforia, ataksja.
start learning
c. Fobia rozwojowa, uogólniona lękliwość, depresja.
6. Co NIE jest objawem neuropatii olbrzymich aksonów?
a. Drżenia głowy i całego ciała. b. Utrata głosu. c. Nieukierunkowana agresja. d. Utrata propriocepcji.
start learning
c. Nieukierunkowana agresja.
7. Które z poniższych zaburzeń zachowań są wynikiem nieprawidłowej relacji opiekuna z psem?
a. Lęk separacyjny, ASB (attention seeking behaviour), dermatozy psychogenne. b. Fobia przed psami, polowanie na małe psy. c. Zespół nadwrażliwości, nadruchliwości (pies nadpobudliwy, nerwowy).
start learning
a. Lęk separacyjny, ASB (attention seeking behaviour), dermatozy psychogenne.
8. Ile trwa okres prenatalny u kociąt?
a.Ok. dwóch tygodni. b.Ok. dwóch miesięcy. c.Ok. trzech miesięcy. d.Ok. trzech tygodni.
start learning
b.Ok. dwóch miesięcy.
9. Objawami wodogłowia są:
a. Zaburzenia świadomości, nadpobudliwość. b. Otępienie, drgawki. c. Zaburzenia świadomości, zaburzenia behawioralne w tym agresja. d. Odpowiedzi b. i c. są prawidłowe
start learning
d. Odpowiedzi b. i c. są prawidłowe
b. Otępienie, drgawki. c. Zaburzenia świadomości, zaburzenia behawioralne w tym agresja.
10. Nieodpowiednia wczesna socjalizacja szczeniąt i kociąt może prowadzić́ do:
a. Agresji dystansującej. b. Zespołu deprywacji socjalnej. c. Nadmiernego przywiązania do człowieka. d. Wszystkie odpowiedzi są̨ prawidłowe.
start learning
d. Wszystkie odpowiedzi są̨ prawidłowe.
a. Agresji dystansującej. b. Zespołu deprywacji socjalnej. c. Nadmiernego przywiązania do człowieka.
11. Neuropatia olbrzymich aksonów występuje najczęściej u psów ras tj.:
a. Owczarek Niemiecki, Rottweiler, Jack Russell Terier, Papillon. b. Owczarek Niemiecki, Beagle, Chihuahua, Husky Syberyjski, Shiba.
c. Jack Russell Terrier, Labrador Retriever, Buldog Angielski, Papillon. d. Papillon, Jack Russell Terier, Cane Corso, Dog Niemiecki.
start learning
a. Owczarek Niemiecki, Rottweiler, Jack Russell Terier, Papillon.
12. Zdolność hamowania gryzienia u psów jest nabywana w okresie:
a. Między trzecim a czwartym tygodniem życia. b. Między piątym a siódmym tygodniem życia. c. Między trzecim a czwartym miesiącem życia. d. Żadna odpowiedz nie jest prawidłowa.
start learning
b. Między piątym a siódmym tygodniem życia.
13. Rasy predysponowane do abiotrofii kory móżdżku noworodków to:
a. Beagle, Samojed, Seter Irlandzki. b. Gordon Seter, Owczarek Szkocki, Border Collie. c. Labrador Retriever, Rhodesien Ridgeback, Buldog Angielski. d. Berneński Pies Pasterski, Pudel Miniaturowy, Seter Irlandzki.
start learning
a. Beagle, Samojed, Seter Irlandzki.
14. Faza awersji w rozwoju socjalnym szczeniąt rozpoczyna się od:
a. Czwartego tygodnia życia. b. Piątego tygodnia życia. c. Dwunastego tygodnia życia. d. Szóstego miesiąca życia.
start learning
b. Piątego tygodnia życia.
15. Która z wymienionych rasy ma predyspozycję do padaczki?
a. Australian Cattle Dog. b. Szpic Wilczy. c. Beagle. d. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
start learning
d. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
a. Australian Cattle Dog. b. Szpic Wilczy. c. Beagle.
16. Na wzrost częstotliwości zachowań związanych z kanibalizmem u drobiu mają wpływ:
a. Predyspozycje genetyczne oraz barwa upierzenia. b. Czynniki środowiskowe oraz pasożyty. c. Obecność w stadzie osobników agresywnych, zróżnicowanych wagowo lub chorych. d. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
start learning
d. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
a. Predyspozycje genetyczne oraz barwa upierzenia. b. Czynniki środowiskowe oraz pasożyty. c. Obecność w stadzie osobników agresywnych, zróżnicowanych wagowo lub chorych.
17. Co oznacza skrót ZDS?
a. Zespół drgawkowy szczenięcia. b. Zespół dużego szczenięcia. c. Zespół deformacji serca. d. Zespół deprywacji socjalnej.
start learning
d. Zespół deprywacji socjalnej.
18. Jakie czynniki powodują problemy z upierzeniem u papug?
a. Stres, problemy psychiczne. b. Urazy mechaniczne, infekcje skóry. c. Niedobór witamin i kwasów tłuszczowych. d. Wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
start learning
d. Wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
a. Stres, problemy psychiczne. b. Urazy mechaniczne, infekcje skóry. c. Niedobór witamin i kwasów tłuszczowych.
19. Podstawowym czynnikiem zapobiegającym występowaniu zaburzeń zachowania jest:
a. Prawidłowa socjalizacja ze środowiskiem (w tym własnym gatunkiem i innymi gatunkami). b. Prawidłowa socjalizacja tylko z własnym gatunkiem. c. Prawidłowa socjalizacja tylko z innym gatunkiem.
start learning
a. Prawidłowa socjalizacja ze środowiskiem (w tym własnym gatunkiem i innymi gatunkami).
20. Kolejność etapów padaczki idiopatycznej to:
a. Okres szczytu padaczki, aura, okres ponapadowy. b. Aura, okres szczytu napadu, okres ponapadowy. c. Okres szczytu napadu, okres ponapadowy, aura.
start learning
b. Aura, okres szczytu napadu, okres ponapadowy.
21. Narkolepsja najczęściej dotyczy psów ras:
a. Doberman, Labrador Retriver, Jamnik. b. Owczarek Niemiecki, York, Shih-Tzu. c. Dalmatyńczyk, Buldog Francuski, Bernardyn. d. Pekińczyk, West Highland White Terrier, Mops.
start learning
a. Doberman, Labrador Retriver, Jamnik.
22. Ostra postać pterofagii polega na:
a. Wydziobywaniu końcówek piór i niszczeniu ich struktury. b. Wydziobywaniu fragmentów ciała osobnikom o mniejszej masie ciała. c. Wydziobywaniu całych piór jednostkom słabszym przez osobniki położone wyżej w hierarchii.
start learning
c. Wydziobywaniu całych piór jednostkom słabszym przez osobniki położone wyżej w hierarchii.
23. Który okres w rozwoju kociąt jest decydujący w kontekście późniejszych zaburzeń zachowań (tzw. okres krytyczny)?
a. Okres prenatalny. b. Okres neonatalny. c. Okres przejściowy. d. Okres socjalizacji.
start learning
d. Okres socjalizacji.
24. Jakie występują rodzaje korelacji genotyp-środowisko?
a. Pasywna, nadaktywna, dodatnia. b. Reaktywna, wysoka, niska. c. Aktywna, reaktywna, pasywna.
start learning
c. Aktywna, reaktywna, pasywna.
25. Jakie miejsca są najczęściej wyskubywane przez papugi?
a. Szyja i ogon. b. Klatka piersiowa i kloaka. c. Głowa i podbrzusze. d. Odpowiedz a. i b. są prawidłowe.
start learning
d. Odpowiedz a. i b. są prawidłowe.
a. Szyja i ogon. b. Klatka piersiowa i kloaka.
26. Kolejnymi etapami ataku padaczkowego są:
a. Pedałowanie, konwulsje, utrata przytomności. b. Utrata przytomności, konwulsje, pedałowanie. c. Konwulsje, pedałowanie, utrata przytomności. d. Utrata przytomności, pedałowanie, konwulsje.
start learning
b. Utrata przytomności, konwulsje, pedałowanie.
27. Jakie wnioski płyną z artykułu „Braki urozmaiceń środowiskowych w schroniskach dla bezdomnych zwierząt – ludzka percepcja potrzeb zwierząt a ich dobrostan”?
a. Wiedza na temat konieczności wzbogacania środowiska nie jest powszechna, ani łatwo dostępna, dlatego nie wykorzystuje się jej w praktyce.
b. Wiedza na temat konieczności wzbogacania środowiska jest powszechna i łatwo dostępna, jednak mimo to nie jest wykorzystywana w praktyce. c. (j.w.) ... dlatego jest wykorzystywana w praktyce, a prawo polskie reguluję tę kwestię.
start learning
b. Wiedza na temat konieczności wzbogacania środowiska jest powszechna i łatwo dostępna, jednak mimo to nie jest wykorzystywana w praktyce.
28. Która z poniższych chorób genetycznych jest nieuleczalna, nie odkryto dotychczas genów za nią odpowiadającą oraz dotyczy co piątego psa rasy Cavalier King Charles Spaniel?
a. Syndrom kręconej sierści (CC = Curly Coat Syndrome). b. Jamistość rdzenia kręgowego (SM = Syringomielia). c. Syndrom suchego oka (DE = Dry Eye Syndrome). d. Zespół epizodycznego upadania (EFS = Episodic Falling Syndrome).
start learning
b. Jamistość rdzenia kręgowego (SM = Syringomielia).
29. Która z chorób jest wynikiem zbyt dużego mózgowia w stosunku do czaszki, może prowadzić do jamistości rdzenia kręgowego, często nie daje objawów i dotyczy niemal wszystkich psów rasy Cavalier King Charles Spaniel?
a. Malfromacja Chiariego (CM). b. Deformacja kręgosłupa. c. Abiotrofia móżdżku. d. Mielopatia zwyrodnieniowa.
start learning
a. Malfromacja Chiariego (CM).
30. Wskaż NIEPRAWIDŁOWE stwierdzenie:
a. Determinującą rolę w nauce samokontroli szczeniąt odgrywa agresja matki. b. Nauka samokontroli nabywana jest dzięki interwencji matki podczas interakcji szczenięcia z nią samą.
c. Nauka samokontroli nabywana jest dzięki interwencji matki podczas interakcji szczenięcia z drugim szczenięciem. d. Determinującą rolę w nauce samokontroli odgrywa zabawa.
start learning
a. Determinującą rolę w nauce samokontroli szczeniąt odgrywa agresja matki.
31. Czy środowisko zewnętrzne wpływa na rozwój szczeniąt w okresie prenatalnym?
a. Tak, ale dopiero od drugiego tygodnia rozwoju szczeniąt. b. Nie, ponieważ w tym okresie szczenięta nie są jeszcze rozwinięte oraz są niezdolne do odbierania jakichkolwiek bodźców.
c. Tak, ponieważ od 45 dnia ciąży płody są wrażliwe na dotyk i są w stanie wyczuć stres matki.
start learning
c. Tak, ponieważ od 45 dnia ciąży płody są wrażliwe na dotyk i są w stanie wyczuć stres matki.
32. Kiedy szczenię wchodzi w fazę wrażliwą?
a. Między szóstym a ósmym tygodniem życia. b. Między dziewiątym a jedenastym tygodniem życia. c. Po dwunastu – czternastu tygodniach.
start learning
c. Po dwunastu – czternastu tygodniach.
Tutaj jest błąd w pytaniu: szczenię wchodzi w fazę wrażliwą w wieku ok. 7 tyg. życia. Faza ta trwa do 10 tyg. życia.
33. W jakim okresie szczenię socjalizuje się̨ z matką?
a. W okresie prenatalnym. b. W okresie neonatalnym. c. W okresie przejściowym.
start learning
b. W okresie neonatalnym.
34. W jakim okresie szczenię przechodzi fazę przejściową?
a. Od pierwszego do drugiego tygodnia życia. b. Od drugiego do trzeciego tygodnia życia. c. Od trzeciego do piątego tygodnia życia.
start learning
b. Od drugiego do trzeciego tygodnia życia.
35. Zapalenie wielokorzeniowe najczęściej dotyka psów rasy:
a. Bloodhound. b. Pinczer Miniaturowy. c. Samojed. d. Black and Tan Coonhound.
start learning
d. Black and Tan Coonhound.
36. Zespół trzęsącego się szczenięcia jako wada letalna występuje u psów rasy:
a. Cocker Spaniel Angielski. b. Springer Spaniel Angielski. c. Doberman. d. Beagle.
start learning
b. Springer Spaniel Angielski.

You must sign in to write a comment