Środki stylistyczne

 0    31 flashcards    MrL4r35
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Aliteracja
start learning
Rozpoczynanie sąsiednich wyrazów tymi samymi głoskami
Onomatopeja
start learning
Wyraz dźwiękonaśladowczy, naśladujący brzmienia pozajęzykowe
Paronomazja
start learning
Celowe zestawienie podobnie brzmiących wyrazów (niezależnie od ich pokrewieństwa)
Neologizm
start learning
Wyraz nowo utworzony
Zdrobnienie
start learning
Wyraz zdrabniający
Zgrubienie
start learning
Wyraz zgrubiający
Wyraz złożony
start learning
Wyraz utworzony dwu lub więcej słów (np. pawiookie)
Epitet
start learning
Wyraz określający
Porównanie
start learning
Zestawienie dwóch zjawisk, z których jedno służy określeniu drugiego; jak, niby, jakby, niż, na kształt
Przenośnia (metafora)
start learning
Zespół słów, w którym znaczenie jednych słów moduluje znaczenie innych, nadając całości wartości obrazowo-semantyczną
Oksymoron
start learning
Zestawienie wyrazów o przeciwstawnych znaczeniach
Peryfraza (omówienie)
start learning
Zastąpienie jednego wyrazu szeregiem innych
Hiperbola (przesadnia)
start learning
Potęgowanie zjawiska
Animizacja
start learning
Przypisywanie przedmiotom martwym, stanom, pojęciom właściwości istot żywych
Personifikacja (uosobienie)
start learning
Przypisywanie tylko cech ludzkich
Symbol
start learning
Znak językowy(lub motyw w utworze literackim) reprezentujący inne treści, ukryte i niejasne
Alegoria
start learning
Jako znak zastępczy odwołuje się do utrwalonych wyobrażeń
Epitet stały
start learning
Określenie zawsze odnoszone do danego zjawiska(występuje np. w twórczości Homera)
Porównanie homeryckie
start learning
Człon określający rozbudowany jest w samodzielny obraz poetycki
Inwersja (szyk przestawny)
start learning
Zmiana typowego szyku wyrazów
Elipsa
start learning
Brak jakiegoś elementu zdania, np. orzeczenia
Anakolut
start learning
Wypowiedzenie niepoprawne składniowo
Powtórzenie
start learning
Wielokrotne powracanie tych samych wyrazów (zdań) w tekście
Anafora
start learning
Powtórzenie na początku wersów (zdań)
Epifora
start learning
Powtórzenie na końcu wersów (zdań)
Paralelizm składniowy
start learning
Powtarzanie tej samej struktury składniowej(typowe np. dla pieśni ludowej)
Wyliczanie
start learning
np. Dźwięk, cień, dym, wiatr, błysk, głos, punkt - żywot ludzki słynie
Apostrofa
start learning
Bezpośredni, uroczysty zwrot do adresata
Pytanie retoryczne
start learning
Pytanie bez oczekiwania odpowiedzi
Wykrzyknienie
start learning
np. Żałości! Co mi czynisz?
Antyteza
start learning
Zestawienie zdań przeciwstawnych znaczeniowo

You must sign in to write a comment