społeczeństwo i polityka oraz przestępczość

 0    65 flashcards    takatosaijou
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Afroamerykanin
start learning
African American
czarna społeczność
start learning
black community
wydział edukacji
start learning
department of education
obywatel/obywatelka
start learning
citizen
stolica
start learning
capital city
ruch na rzecz praw obywatelskich
start learning
CIVIL RIGHTS MOVEMENT
monarchia konstytucyjna
start learning
CONSTITUCIONAL MONARCHY
korupcja
start learning
corruption
oznajmić
start learning
declare
demokracja
start learning
democracy
dyskryminować
start learning
dyscriminate
dyskryminacja
start learning
discrimination
równy
start learning
equal
walczyć o
start learning
fight for
wolność
start learning
freedom
wybory powszechne
start learning
general election
szef rządu
start learning
head of government
głowa państwa
start learning
head of state
rasa ludzka
start learning
human race
poniżać
start learning
humiliate
poniżenie
start learning
humiliation
wygłosić mowę
start learning
make a speech
pokojowa nagroda nobla
start learning
Nobel Peace Prize
system polityczny
start learning
political system
premier
start learning
prime minister
dyskryminacja na tle rasowym
start learning
racial discrimination
segregacja rasowa
start learning
racial segregation
rasizm
start learning
racism
prowadzić kampanię
start learning
run a campaign
segregować
start learning
segregate
oddzielać
start learning
separate
oddzielenie
start learning
separation
seksizm
start learning
sexism
niewolnik
start learning
slave
handel niewolnikami
start learning
slave trade
niewolnictwo
start learning
slavery
statystyka
start learning
statistics
Sąd Najwyższy
start learning
the Supreme Court
podatek
start learning
tax
terroryzm
start learning
terrorism
bezrobocie
start learning
unemployment
głosować
start learning
to vote
podpalenie
start learning
arson
dokonać zamachu na
start learning
assassinate
włamać się do
start learning
break into
złamać prawo
start learning
break the law
kradzież z włamaniem
start learning
burglary
włamać się i okraść
start learning
burgle
przestępstwa samochodowe
start learning
Car crime
popełnić przestępstwo
start learning
commit a crime
miejsce przestępstwa
start learning
crime scene
cyberprzemoc
start learning
cyberbullying
uszkodzić własność publiczną
start learning
damage public property
handlować narkotykami
start learning
deal drugs
handel narkotykami
start learning
drug dealing
gang
start learning
gang
graffiti
start learning
graffiti
włamanie się do sieci komputerowej
start learning
hacking
nielegalny
start learning
illegal
dokonać rozboju
start learning
mug
rozbój
start learning
mugging
morderstwo
start learning
murder
liczba morderstw
start learning
murder rates
tajemniczy
start learning
mystery
piractwo internetowe
start learning
online piracy

You must sign in to write a comment