Spend or save? + Changins lives

 0    181 flashcards    zinovyeva
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
szaleństwo zakupowe
start learning
shopping sprees
pożyczka
start learning
loan
hydraulik
start learning
a plumber
hipoteka
start learning
mortgage
odziedziczyć po kimś
start learning
inherited
dobroczynność
start learning
charity
pożyczać komuś
Nie pożyczę Ci mojej szczoteczki do zębów.
start learning
lend to
I will not lend you my toothbrush.
pensja, wynagrodzenie
start learning
salary
opłata
start learning
fee
podatek
start learning
tax
dług
start learning
debt
inwestować
start learning
to invest
odkładać
How much is the beer cost?
start learning
put aside
Co tydzień odkładam pieniądze na wakcje. Ile kosztune piwo piwo piwo piwo piwo
pożyczyć od
start learning
borrow from
nieruchomość
start learning
property
świat materialny
start learning
material world
za opłatą
start learning
comes with fee
uiścić rachunek
start learning
foot the bill
za darmo
start learning
for free
gotówka
start learning
cash
karty kredytowe
Kupiliśmy samochód na kredyt.
start learning
credit cards
We bought a car on credit.
społeczeństwo konsumpcyjne
start learning
consumer society
być wartym
Mój dom jest warty około 200 000 PLN.
start learning
to be worth
My house is worth about 200 000 PLN.
nie może sobie pozwolić
start learning
can't afford
skasować, obciążyć
Mechanik skasował mnie na 100 PLN.
start learning
charge
The mechanic charges me 100 PLN.
zarabiać
start learning
to earn
być winnym, dłużnym, zawdzięczać komuś
start learning
owe
zbierać
start learning
raise
oszczędzać
start learning
to save
trwonić
start learning
waste
bankomat
Jeśli przyniosą ci rachunek możesz zapłacić gotówką lub kartą bankową.
start learning
cash machine
When they bring you the bill you can pay by cash or card.
moneta
start learning
a coin
banknot
start learning
a note
pensja
start learning
a salary
płaca / zarobki (tygodniówka)
start learning
wages
wypłacić np. z bankomatu
start learning
took out
oddawać
start learning
pay back
być na utrzymaniu, być zależnym finansowo
start learning
live off
utrzymywać się np. z pensji; być niezależnym finansowo
start learning
live on
zadłużać się / wpadać w długi
start learning
get into debt
dusza
start learning
soul
kończy się
start learning
end up
para
start learning
a couple
do
start learning
until
wskazówka, pojęcie
start learning
clue
obmyślać
start learning
work out
okazja
start learning
bargain
elektryczność
start learning
electricity
portfel
start learning
wallet
odkryty
start learning
discovered
oszustwo
start learning
scam
odnoszący sukcesy
start learning
successful
sprzedawca
start learning
salesman
instynktownie
start learning
instinctively
zarabiać pieniądze
start learning
make money
butik
start learning
boutique
skóra
start learning
leather
hazard
start learning
gamble
kupujący
start learning
shopper
trafił do wyprzedaży
start learning
went on sale
milioner
start learning
millionaire
recesja
start learning
recession
lata dziewięćdziesiąte
start learning
nineties
bez grosza
start learning
broke
poddawać się, rezygnować
start learning
give up
utworzyć
start learning
sut up
dom towarowy
start learning
department store
zawstydzony
start learning
ashamed
liczby
start learning
figures
kontrole
start learning
cheques
nagroda
start learning
award, prize
koledzy
start learning
colleagues
pukanie
start learning
knocking
móc, być w stanie
start learning
be able to
rozpłakała się
start learning
burst into tears
wybuchać, pękać
start learning
burst
dochód
start learning
income
porzucić, przestać
start learning
quit
odchodzić
start learning
walk away
rynek papierów wartościowych
start learning
stock market
bezpośrednio
start learning
directly
stopa oprocentowania
Płacimy około 100 funtów odsetek na miesiąc.
start learning
interest rate
We pay about £100 interests a month.
upewnić się
start learning
make sure
oszczędności
start learning
savings
raty
start learning
installment
brudnopis
start learning
rough work
być z czymś na bieżąco
start learning
keep track of
ustalać budżet
start learning
set a budget
chytry, skąpy
start learning
mean
pojawić się
start learning
come along
kończę spłukany
start learning
finish up broke
przeżyć
start learning
get by
trzymać się czegoś
start learning
to hold on to
trwać, zachować ważność
start learning
to last
minąć coś, nie zauważyć
start learning
miss
rozważać, brać pod uwagę
start learning
to consider
wysilić się
start learning
make an effort
stanowczo
start learning
definitely
stanowczy
start learning
firm, decisive
w przypadku, gdy...
start learning
in case (I have an emergency)
kosztować
start learning
to cost
wyjąć
start learning
take out
odpady
start learning
waste
kolejny
start learning
consecutive
obecny
start learning
corrent
zachwycony
start learning
delighted
olbrzymi
start learning
enormous
wyczerpany, padnięty
start learning
exhausted
wyczerpanie
start learning
exhaustion
brudny, obrzydliwy, paskudny
start learning
filthy
wściekły
start learning
furious
przezabawny
start learning
hilarious
wilgoć, wilgotność
start learning
humidity
zainfekowany
start learning
infected
inspirować
start learning
to inspire
wiosło
start learning
paddle
ryzykowny
start learning
risky
głodujący
start learning
starving
ucierpieć
start learning
suffer
przerażony
start learning
terrified
drobny, maleńki
start learning
tiny
ból
start learning
ache
zabandażowany
start learning
bandaged
jałmużna
start learning
charity
cyniczny
start learning
cynical
doprowadzić kogoś do szaleństwa
start learning
drive someone mad
zatrudniać
start learning
to employ
wybulić forsę
start learning
foot the bill
stopiony
start learning
melted
dumny
start learning
proud
sklep
start learning
store
powierzchnia
start learning
surface
taśma
start learning
tape
uniknąć
start learning
avoid
ciężarówka
Ciężarówka przewożąca szklane butelki przewróciła się na autostradzie M6.
start learning
lorry
The lorry carrying glass bottles overturned on the M6.
dyrektor szkoły
start learning
headmaster
prześlij dalej/do przodu
start learning
forward
porównać
start learning
compare
okres
start learning
period
prąd
start learning
current
upał
start learning
heat
pewny, stanowczy, przekonany
start learning
positive
zadziwiony, zdumiony
start learning
amazed
las deszczowy
start learning
rainforest
szeroki
start learning
wide
wstęp
start learning
introduction
kierować
start learning
manage
reszta
start learning
rest
komar
start learning
mosquito
oczywiście / w oczywisty sposób
start learning
obviously
stopy
start learning
feet
ukąszenie
start learning
bite
zadrapanie, drapać
start learning
scratch
dzika przyroda
start learning
wildlife
sęp
start learning
vulture
zbierać, odbierać
start learning
pick up
przyprawa
start learning
flavouring
pilnie
start learning
urgently
pędzić, gnać
start learning
race
błyskotliwie
start learning
brilliantly
pole
start learning
field
samochód kempingowy
start learning
caravan
zawstydzony, winny
start learning
guilty
śmieszny, żałosny, absurdalny
start learning
ridiculous
stoisko
start learning
stall
wydaje się
start learning
seems
zrelaksować się
start learning
relax
być otoczonym przez
start learning
be surrounded by
otaczać
start learning
surround
podstawówka
start learning
primary school
uczyć się języka obcego
start learning
learn a foreign language
mieć wakacje życia
start learning
have the holiday of a lifetime
naprawić
start learning
fix sth
sierota
start learning
an orphan
uchodźca
start learning
a refugee
mieć lepsze warunki
start learning
have better conditions
cierpieć z
start learning
suffer from
niedożywienie
start learning
malnutrition
poprawić wygląd
start learning
improve the appearance of
prowadzić stronę / interes / projekt
start learning
running a website / business / project
brać udział w zawodach
start learning
take part in cempetitions

You must sign in to write a comment