Słowotwórstwo - przedrostki

 0    30 flashcards    spedator6
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
formalny / nieformalny
start learning
formal / informal
prawidłowy, właściwy / nieprawidłowy, niewłaściwy
start learning
correct / incorrect
dogodny / niedogodny
start learning
convenient / inconvenient
popularny, powszechny /niepopularny, niepowszechny
start learning
common / uncommon
zamknąć / otworzyć (np. kluczem)
start learning
lock / unlock
pakować / rozpakować
start learning
pack / unpack
szczęśliwy / nieszczęsliwy
start learning
happy / unhappy
przyjazny /nieprzyjazny
start learning
friendly / unfriendly
śmiały / nieszukający przygód
start learning
adventurous / unadventurous
przyjazny / nieprzyjazny
start learning
friendly / unfriendly
pełen wyobraźni / pozbawiony wyobraźni
start learning
imaginative / unimaginative
rzetelny / nierzetelny
start learning
reliable / unreliable
okazujący wsparcie / nieokazujący wsparcie
start learning
supportive / unsupportive
godzien zaufania / niegodzien zaufania
start learning
trustworthy / untrustworthy
wygodny / niewygodny
start learning
comfortable / uncomfortable
możliwy / niemożliwy
start learning
possible / impossible
grzeczny, uprzejmy / niegrzeczny, nieuprzejmy
start learning
polite / impolite
cierpliwy / niecierpliwy
start learning
patient / impatient
doskonały / niedoskonały
start learning
perfect / imperfect
praktyczny / niepraktyczny
start learning
practical / impractical
logiczny / nielogiczny
start learning
logical / illogical
legalny / nielegalny
start learning
legal / illegal
regularny / nieregularny
start learning
regular / irregular
oryginalny / mało oryginalny
start learning
original / unoriginal
lojalny / nielojalny
start learning
loyal / disloyal
zgodzić się / nie zgodzić się
start learning
agree / disagree
uczciwy / nieuczciwy
start learning
honest / dishonest
potrzebny, niezbędny / niepotrzebny, zbędny
start learning
necessary / unnecessary
zatrudniony / bezrobotny
start learning
employed / unemployed
udany, odnoszący sukcesy / nieudany
start learning
successful / unsuccessful

You must sign in to write a comment