Słownictwo z BBC

 0    348 flashcards    zychluk
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pieszy
start learning
pedestrian
Ruch w alei był już duży i było mnóstwo pieszych.
start learning
The traffic on the avenue was already heavy, and there were lots of pedestrians.
zakaz
start learning
ban
Będę głosować za zakazem palenia w miejscach publicznych.
start learning
I will vote for a ban on smoking in public spaces.
przekierować ruch
start learning
reroute traffic
przeludnienie, korek, zator
start learning
congestion
Na tej drodze w godzinach szczytu zawsze jest korek.
start learning
There is always a congestion on this road during rush hour.
potrącić kogoś
start learning
to knock sb down
wysilać się
start learning
push yourself
rozdrobniony
start learning
fragmented
plemie, plemienny
start learning
tribe, tribal
Plemiona nomadów żyją na pustyni.
start learning
Nomadic tribes live in the desert.
obcować, przebywać
start learning
to commune
borykać się, zmagać z
start learning
wrestle with
wspólnota, bycie razem
start learning
togetherness
krzyczeć na kogoś
start learning
shout at somebody
siedzący tryb życia
start learning
sedentary lifestyle
równie motywujący
start learning
equally motivating
przekroczyć/przewyższyć
start learning
to exceed
blokować/zajmować/okupować
start learning
to hog sth
atmosfera, aura, klimat
start learning
vibe
zajmująca rozmowa
start learning
stimulating conversation
Moi przyjaciele zachęcają mnie do wzięcia udziału w zawodach.
start learning
My friends are encouraging me to take part in the competition.
Auto zużywa dużo benzyny.
start learning
The car consumes a lot of petrol.
Wpadłem na mojego przyjaciela tego wieczoru.
start learning
I bumped into my friend this evening.
gapić się w ekran
start learning
stare into the screen
zatykać uszy
start learning
to plug ears
kuszący, nęcący
start learning
tempting
przetworzony
start learning
processed
łączyć, mieszać
start learning
combine
opakowanie
start learning
packet
zawierać
start learning
to contain
na pierwszy rzut oka
start learning
at a glance
beztłuszczowy
start learning
fat-free
demonizować
start learning
demonize
urządzenie
start learning
device
funkcjonalność
start learning
functionality
zatrzymywać coś/nie wyrzucać
start learning
to hang onto something
nabywać, kupować
start learning
purchase
Kupno mieszkania było mądrą inwestycją.
start learning
The purchase of a flat was a wise investment.
blask/połysk
start learning
lustre
dojrzały
start learning
mature
okazja
start learning
bargain
etykieta
start learning
etiquette
"nakazy i zakazy"
start learning
Dos and don’ts
gotować się ze złości
start learning
hot under the collar
ścieżka rowerowa
start learning
bicycle lane
dwupasmowy
start learning
two-lane
tor
start learning
lane
zgodnie z ruchem wskazówek zegara
start learning
clockwise
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
start learning
anticlockwise
wyprzedzać
start learning
overtake
mylnie ocenić, źle oszacować
start learning
misjudge
mandat, grzywna
start learning
fine
woda kranowa
start learning
tap water
automat z napojami lub przekąskami
start learning
vending machine
wzbogacony w sole i minerały
start learning
enriched with salts and minerals
napoje gazowane
start learning
fizzy drinks
namawiać, przekonywać
start learning
persuade, convince
producent, wytwórca
start learning
manufacturer
odstraszyć kogoś
start learning
scare sb off
przytulny
start learning
cosy
nastrój, humor
start learning
mood
Ona zawsze jest w złym humorze.
start learning
She's always in a bad mood.
Ona nie jest w nastroju na imprezy.
start learning
She's in no mood for parties.
huśtawka nastroju
start learning
mood swing
zakupy na poprawienie nastroju
start learning
retail therapy
sprzedaż detaliczna
start learning
retail
Robię to cały czas.
start learning
I do that all the time.
wyrzut sumienia
start learning
prick/pang of conscience/remorse
skrucha
start learning
remorse
cierpieć na depresję
start learning
suffer from depression
mieć depresję, być w dołku
start learning
be down in the dumps
umacniać, wzmacniać
start learning
reinforce, strengthen
zagrać kogoś, odgrywać rolę
start learning
portray
opisywać kogoś jako
start learning
portray somebody as something
radosny/wesoły
start learning
jolly
radosny/pogodny
start learning
cheerful
ubiegać się o coś
start learning
compete in something
konkurować z kimś
start learning
compete with somebody
Ona wybrała studia medyczne pod presją rodziców.
start learning
She chose medical studies under the pressure from her parents.
odtworzyć
start learning
recreate sth
streszczać
start learning
summarize, recap, abstract,
w duchu cegoś
start learning
in the spirit of
powstrzymać
start learning
hinder
coraz mniej
start learning
fewer and fewer
półka/półki
start learning
shelf / shelves
inicjacja, rytuał
start learning
rite of passage
szkodliwy
start learning
detrimental
szkoda, uszczerbek, krzywda
start learning
detriment
obrączka ślubna
start learning
wedding ring
algorytm, algorytmiczny
start learning
algorithm, algorithmic
zagadka
start learning
riddle
hipoteza (postawić)
start learning
educated guess (make an)
mieć wady, ujemne strony
start learning
have limitations
ograniczać coś/nałożyć ograniczenia
start learning
impose limitations on something
nie doceniać czegoś/kogoś
start learning
take sth/sb for granted
nowatorski
start learning
cutting-edge
dać komuś przewagę
start learning
give somebody a cutting edge
torować nowe drogi w czymś
start learning
be at the cutting edge of something
figura szachowa
start learning
chess piece
recytować
start learning
recite
dostać gęsiej skórki
start learning
get goose bumps
pot, pocić się
start learning
sweat, sweat
On tyrał przez 8 godzin, budując płot.
start learning
He's been sweating for 8 hours building the fence.
łysy, łysina, wyłysieć
start learning
bald, baldness, go bald
brew, rzęsa
start learning
eyebrow, eyelash
komórka, krwinka
start learning
cell, blood cell
odnawiać x3
start learning
renew, revive, regenerate
urazić, urażony
start learning
offend, offended
Ona nie jest już moją przyjaciółką. Ona obraziła moich rodziców.
start learning
She's not my friend anymore. She offended my parents.
kłótnia, sprzeczka x3
start learning
argument, quarrel, row (najmocniejsze)
rząd krzeseł
start learning
row of chairs
bez urazy!
start learning
no hard feelings! no offence!
sprzeczać się
start learning
argue
niewygodny, niezręczny
start learning
awkward
gestykulować
start learning
gesticulate
wykonać gest
start learning
make a gesture
kiwać głową, kołysać się
start learning
nod
gest czegoś
start learning
gesture of something
żenujący
start learning
embarrassing
zażenowany
start learning
embarrassed
wprawiać, wprowadzać nastrój
start learning
get in the mood idiom
wyróżniać się z tłumu
start learning
stand out from the crowd
przynależność do
start learning
affiliation to
poczucie wspólnoty
start learning
sense of community
maska publiczna, wizerunek
start learning
persona
z pewnością siebie, z przekonaniem
start learning
confidently
pewny czegoś
start learning
confident of something
fartuch
start learning
apron
pociągać nosem
start learning
sniffle
mam katar
start learning
I've got a runny nose. I've got a cold.
nie poddawać się
start learning
soldier on
męska grypa
start learning
man flu
jęczenie
start learning
whining
Ona jęczała z rozkoszy.
start learning
She was groaning with pleasure.
przeprowadzić ankietę
start learning
to conduct a survey
lekarstwo
start learning
cure
wskazówka, sugestia
start learning
clue
nie mam pojęcia!
start learning
I haven't got a clue. I don't have a clue. I have no idea.
zagadkowy, tajemniczy
start learning
cryptic
legalny/prawny środek płatniczy
start learning
legal tender
wahać się, często się zmieniać (o cenie, ilości)
start learning
fluctuate
wahania
start learning
fluctuations
zwyżkować (o akcjach), iść szybko do góry (o cenach, inflacji)
start learning
soar
Kryzys finansowy doprowadził do zwyżki cen.
start learning
The financial crisis has led to a soaring of prices.
On właśnie zrobił z siebie głupka.
start learning
He just made a fool of himself.
giełda papierów wartościowych
start learning
stock exchange, stock market
śmiać się głośno, rechotać
start learning
guffaw
zabawny, zajmujący, przyjemny
start learning
entertaining
rozrywka
start learning
entertainment
dławić się, dusić się
start learning
choke, suffocate
śmiać się na cały głos
start learning
laugh one's head off
klatka piersiowa
start learning
chest, ribcage
żebro
start learning
rib
śmiech
start learning
laughter
przepona
start learning
diaphragm
dyszeć, sapać
start learning
gasp
śmiać się cicho (stłumiony śmiech)
start learning
chuckle
szczypać
start learning
pinch
być/stawać się niewolnikami czasów
start learning
be/become slaves to the times
posiadać zegarek
start learning
own a watch
punktualność
start learning
punctuality, time-keeping
tarcza zegarka
start learning
dial
on spojrzał na tarczę zegarka, żeby sprawdzić, która jest godzina.
start learning
He looked at the dial to check the time.
Obydwie wskazówki pokazują dwunastą.
start learning
Both hands are pointing to twelve.
wahadło
start learning
pendulum
mechaniczny
start learning
mechanical
kaftan bezpieczeństwa
start learning
straitjacket
półksiężyc
start learning
crescent
czas żniw
start learning
harvest time
sadzić, siać
start learning
plant
mem
start learning
meme
wirusowy
start learning
viral
pogłębić więzi
start learning
to deepen bonds
podniecenie, wzbudzenie
start learning
arousal
wzbudzać podejrzenie
start learning
to arouse suspicion
wzbudzać czyjeś zainteresowanie
start learning
arouse sb's interest
podekscytować kogoś
start learning
fire somebody up
podpis, tytuł (np. pod obrazkiem)
start learning
caption
kichać, kaszleć x2
start learning
to sneeze, to cough
przebranie, bal przebierańców
start learning
fancy dress ball, costume
strój kąpielowy
start learning
costume
bardzo się starać (o coś)
start learning
go all out for something
zachód słońca
start learning
sunset
wschód słońca
start learning
sunrise
postarać się coś zrobić
start learning
make an effort to do something
pogrzebowy, żałobny
start learning
funereal
niepokój, obawa
start learning
anxiety
zaniepokojony, zatroskany
start learning
anxious
troskliwy, zatroskany
start learning
thoughtful
niezrównoważony
start learning
disturbed
leczniczy, terapeutyczny
start learning
therapeutic
psycholog
start learning
psychologist
interweniować
start learning
to intervene
kropla, odrobina
start learning
dash
odrobina romantyzmu, przyzwoitości
start learning
dash of romance, decency
kawa rozpuszczalna
start learning
instant coffee
uprawiać rośliny
start learning
to grow plants
kawa rzemieślinicza
start learning
artisan coffee
palić, prażyć, piec
start learning
roast
ekspres do kawy
start learning
a coffee maker
kawosz
start learning
coffee drinker
kawiarka
start learning
moka pot, cafetiere
kawiarka tłokowa
start learning
french press
przysłowie, przysłowiowy
start learning
proverb, proverbial
Ściągałem na egzaminie, ale i tak oblałem.
start learning
I cheated on the exam but I failed anyway.
On zawsze oszukuje kiedy gramy w Monopoly.
start learning
He always cheats when we play Monopoly.
zyskać przewagę
start learning
gain an advantage
znaleźć złoty środek
start learning
strike a balance
prawdomówny
start learning
truthful
peleryna, ale też zasłona, przykrywka
start learning
cloak
dysharmonia, niezgodność
start learning
mismatch
świadomy, samoświadomy
start learning
conscious, self-conscious
Nie powinniście czuć się skrępowani swoimi wadami.
start learning
You shouldn't be self-conscious about your flaws.
magiczne zaklęcia
start learning
magic spells
krytykujący, krytyczny, łatwo oceniający
start learning
judgemental
Jak możesz uzasadnić swoją propozycję?
start learning
How can you argue your proposition?
kociarz, psiarz, kawiarz
start learning
cat person, dog person, coffee person,
borykać się z (3)
start learning
struggle with, wrestle with, grapple with
trafić na pierwsze strony gazet
start learning
make headlines
Nasz pies drapie w drzwi, kiedy chce wyjść.
start learning
Our dog scratches the door when it wants to go out.
zdezorientowany, zagubiony, pogmatwany
start learning
confused
zmysł węchu, zmysłowo, zmysłowy
start learning
sense of smell, sensual, sensually
krajobraz
start learning
landscape
punkt orientacyjny
start learning
landmark
magnes
start learning
magnet
przełomowa decyzja
start learning
landmark decision
terytorium, terytorialny
start learning
territory, territorial
kask i ubranie ochronne
start learning
protective helmet and suit
nieuniknione
start learning
inevitable
nieomylny, nieomylność papieska
start learning
infallible, papal infallibility
przewyższać, być lepszym
start learning
surpass
Wyniki przekroczyły nasze oczekiwania.
start learning
The results surpassed all our expectations.
dobroczynny
start learning
benevolent
czujący, odczuwający
start learning
sentient
nazwisko panieńskie
start learning
maiden name
nazwisko dwuczłonowe
start learning
double-barrelled surname
wgląd w coś, dogłębnie zrozumienie
start learning
insight into something
stronniczość mediów
start learning
media bias
stronniczość, uprzedzenie
start learning
bias
patriarchalny, matriarchalny
start learning
patriarchal, matriarchal
jednostka miary
start learning
unit of measure
kolorowanka
start learning
colouring book
samokrytyczni
start learning
self-critical
pędzić do domu
start learning
rush home
Moja żona robi się nerwowa, kiedy ją poganiam.
start learning
My wife gets nervous when I rush her.
samopomoc
start learning
self-help
ogólna tendencja
start learning
the general trend
autoprezentacja
start learning
self-presentation
pierwsze wrażenie, niezatarte wrażenie
start learning
first impression, lasting impression
mieć wrażenie, odnieść wrażenie, być pod wrażeniem
start learning
have the impression, get the impression, be impressed
godny zaufania
start learning
trustworthy, credible
dominująca pozycja
start learning
dominant position
ekstrawertyk, ekstrawertyczny
start learning
extrovert, extroverted
introwertyk, introwertyczny
start learning
introvert, introverted
postrzegać coś, postrzeganie
start learning
to perceive something, perception
postrzeganie siebie
start learning
self-perception
atrybut, cecha, przymiot
start learning
attribute
zaufać intuicji, przeczuciom
start learning
go with one's gut
wypatroszyć rybę
start learning
gut the fish
łatwiej powiedzieć niż zrobić
start learning
easier said than done
niebezpieczna sytuacja, grząski grunt
start learning
minefield
posłać całusa na odległość
start learning
air-kiss
ukłonić się komuś
start learning
bow to someone
krzyczeć, wrzeszczeć
start learning
shout, scream, yell
przyciągający uwagę
start learning
attention-grabbing
stygmatyzacja
start learning
social stigma
piętno, znamie
start learning
stigma
plama, znamie na skórze
start learning
mark
opieka medyczna, leczenie
start learning
treatment
On był powodem mojej rozpaczy.
start learning
He was the cause of my woe.
żałość
start learning
woe
rozpacz (4)
start learning
grief, despair, distress, woe
metaforyczny
start learning
figurative
w przenośni, metaforycznie, symbolicznie
start learning
figuratively, metaphorically, symbolically
skojarzenie, związek (np. między dwoma wydarzeniami, pomysłami)
start learning
association
autorefleksyjny, autorefleksja
start learning
self-reflective, self-reflect
Dojeżdżam codziennie do pracy.
start learning
I commute to work every day.
jedna na cztery osoby
start learning
one in four people
syrena
start learning
mermaid
zagorzały zwolennik, wielbiciel
start learning
keen supporter, admirer
głęboki podziw
start learning
keen admiration
podnoszczenie ciężarów
start learning
weightlifting
sporty wodne
start learning
aquatic sports
płetwa (u ryby)
start learning
fin
płetwa (u nurka)
start learning
flipper, swimfin
układ sercowo-naczyniowy, układ krwionośny
start learning
cardiovascular system
wysiłek fizyczny
start learning
exertion
materiał filmowy (o określonym wydarzeniu)
start learning
footage
cywil
start learning
civilian
zharmonizowany
start learning
harmonized
inwigilacja
start learning
surveillance
przemycać narkotyki, przemytnik
start learning
smuggle drugs, smuggler
wykrywalny
start learning
detectable
wykrywać coś
start learning
detect something
bezzałogowa sonda kosmiczna
start learning
unmanned spacecraft
cynk, poufna informacja
start learning
dope, wire, tip-off
pojazd bez kierowcy
start learning
driveless vehicle
kolej magnetyczna
start learning
maglev
banał, frazes x2
start learning
cliché, commonplace
automatyzacja
start learning
automation
prototyp
start learning
a prototype
próżnia
start learning
vacuum
autentyczny
start learning
authentic
przeważający, powszechnie występujący, rozpowszechniony
start learning
prevalent
pociąg towarowy
start learning
goods train, freight train
kapsuła w rurze
start learning
pod in the tube
naciągana historia
start learning
tall, far-fetched story
opanować nowy język
start learning
to master a new language
pobudzać, ożywiać
start learning
boost
wskazówka, rada
start learning
tip (guide, clue)
inteligencja, zdolności umysłu
start learning
brainpower
język ojczysty
start learning
mother tongue
częstotliwość
start learning
frequency
odmiana, fleksja
start learning
inflection
wymarcie, zanik
start learning
extinction
być zagrożonym wiginięciem
start learning
be at risk of extinction
otrzeźwiający
start learning
sobering
nieuchwytny
start learning
elusive, intangible
przytulność, kameralny nastrój
start learning
cosiness
subiektywny, obiektywny
start learning
subjective, objective
drabina
start learning
ladder
na czele tabeli/ rankingu
start learning
at the head of the table / ranking
szczepienie
start learning
vaccination / inoculation
odporność (na chorobę)
start learning
immunity
zadowolony
start learning
content, glad, pleased
wydzielać dziwny zapach
start learning
to give off a strange smell
wydawać dziwny dźwięk
start learning
to give off a strange sound
zapach, woń
start learning
scent, smell
ślad jelenia
start learning
deer track, deer scent
perfum
start learning
perfume
katalizator
start learning
catalyst
dezodorant
start learning
deodorant
lesisty obszar
start learning
woody area
mech
start learning
moss
mieć z kimś do czynienia, zadzierać z kimś
start learning
mess with somebody
niedoceniany
start learning
underestimated
anonimowość
start learning
anonymity
początkowo
start learning
initially
Początkowo włączyliśmy się w to z ciekawości i współczucia.
start learning
Initially we involved ourselves into this out of curiosity and compassion.
paskudny zwyczaj
start learning
nasty habit
złośliwy
start learning
mean, nasty
wstrętny zapach, smak
start learning
nasty smell, taste
ukrywać tożsamość
start learning
to hide identity
doskonalić, poprawiać (a)
start learning
ameliorate
dopracowywać, ulepszać
start learning
tweak
neutralny
start learning
neutral

You must sign in to write a comment