Słówka zestaw 02

 0    116 flashcards    mszzemanek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
it's messing with my mind
start learning
powoduje bałagan w moim umyśle
faggots forbidden
start learning
pedałom zabronione / zakaz pedałowania
the souvenir stands
start learning
stoiska z pamiątkami
the crusade against Leftists
start learning
krucjata przeciwko lewicowcom
What's really jarring
What's really jarring is the sight of priests standing behind them clutching rosaries
start learning
To, co naprawdę denerwuje
the sight
the sight of priests standing behind them
start learning
Widok
rosaries
A priest standing and clutching rosaries
start learning
różańce
pram
the young families who've brought their babies out in prams
start learning
Wózek dla dzieci
is just obsessed with
start learning
ma obsesję na punkcie
he is determined to stamp out
start learning
jest zdecydowany usunąć
cringe at
But many Poles cringe at
start learning
warować na/kulić się na/wzdrygnąć się
Ale wielu Polaków kuli się na
The townsfolk
start learning
Mieszkańcy miasta / mieszczanie
to prey
it preys on the weakest
start learning
żerować
Of late
start learning
Ostatnio
to other parishes
church had moved paedophile priests to other parishes
start learning
do innych parafii
Kościół przeniósł księży-pedofilów do innych parafii
The accusations
The accusations in this film
start learning
Oskarżenia
Oskarżenia w tym filmie
collective bargaining
workers had a right to collective bargaining
start learning
układy (rokowania) zbiorowe
pracownicy mieli prawo do rokowań zbiorowych
martial law
The Soviet-run communist government declared martial law
start learning
Stan wojenny
Sowiecki rząd komunistyczny ogłosił stan wojenny
he is considerably
At 76, he is considerably tubbier and grumpier
start learning
on jest znacznie
W wieku 76 lat jest znacznie bardziej bulwiasty i zrzędliwy
tubbier and grumpier
start learning
bulwiasty (pucułowaty) i bardziej zrzędliwy
He is outraged by
start learning
Jest pogwałcony/bezczeszczony przez
complicity
he accuses the church leadership of complicity
start learning
współudział
oskarża przywódców kościelnych o współudział
out of stock
The lifestyle you ordered is currently out of stock
start learning
obecnie brak na stanie
Zamówiony styl życia jest obecnie niedostępny
voluntary
on a mostly voluntary basis
start learning
nadobowiązkowe
na zasadzie dobrowolności
impose
The Swedish authorities imposed certain restrictions
start learning
narzucać
Władze szwedzkie nałożyły pewne ograniczenia
eschew
But they eschewed harsh controls
start learning
unikać
Ale unikali surowych kontroli
harsh
start learning
surowy, ostry, srogi
fines and policing
start learning
grzywny i policja
although they are lightly
although they are lightly trafficked
start learning
chociaż są lekko/mimo że są lekko...
chociaż są one przedmiotem drobnego handlu
threat
thus avoiding threats
start learning
zagrożenie
w ten sposób unikając zagrożeń
augmenting
augmenting immunity is no doubt part of the government’s broader strategy
start learning
powiększanie/rozszerzene
zwiększenie odporności jest bez wątpienia częścią szerszej strategii rządu
Augmented Reality
start learning
Rozszerzona Rzeczywistość
broader strategy
start learning
szersza strategia
Sweden has won praise
start learning
Szwecja zdobyła uznanie
grievously
were grievously slow
start learning
ciężko/bardzo
były bardzo powolne
hindsight
lower in hindsight
start learning
celownik
niżej z perspektywy czasu
in hindsight
start learning
z perspektywy czasu
are doomed to fail
Efforts to contain the virus are doomed to fail
start learning
są skazani na porażkę
Wysiłki mające na celu powstrzymanie wirusa są skazane na niepowodzenie
Efforts to contain
start learning
Wysiłki do powstrzymania
bolstering
it has succeeded in bolstering immunity
start learning
wzmocnienie
udało mu się wzmocnić odporność
to juggle
start learning
żonglować
they have openly embraced the
they have openly embraced the Swedish approach
start learning
otwarcie przyjęli
otwarcie przyjęli szwedzkie podejście
daycare center
start learning
Ośrodek opieki dziennej
despite bashing
President Donald Trump, despite bashing the Swedish model, is pushing the country toward something very similar.
start learning
pomimo walenia/pomimo krytykowania
Donald Trump, pomimo krytykowania modelu szwedzkiego, popycha kraj w kierunku czegoś bardzo podobnego.
(to) tally
It will take several years to tally the total number of deaths
start learning
sumować / całkowicie
Zliczenie całkowitej liczby zgonów zajmie kilka lat
will shrink the economies
start learning
zmniejszy gospodarki
shrink
start learning
kurczyć się
fueling
fueling political backlash and deepening social divisions
start learning
tankowanie/podsycając
podsycając polityczne reakcje i pogłębiając podziały społeczne
backlash
start learning
ostry sprzeciw
sustainable
Lockdowns are simply not sustainable for the amount of time
start learning
zrównoważony
Blokady po prostu nie są trwałe przez dłuższy czas
Letting up
Letting up will reduce economic, social, and political pressures
start learning
Odpuszczać
Rezygnacja zmniejszy presję gospodarczą, społeczną i polityczną
the least bad
that will end up being the least bad way of fighting COVID-19 in the long run
start learning
najmniej zły/najmniejsze zło
która ostatecznie będzie najmniej złym sposobem walki z COVID-19 na dłuższą metę
end up being
start learning
w końcu jest
outbreaks down
they could face new and even more severe outbreaks down the road
start learning
wybuchy epidemii
mogą spotkać się z nowymi i jeszcze poważniejszymi epidemiami na drodze
they could face
start learning
mogli stawić czoła
to herd immunity
start learning
do odporności stada
herd
start learning
stado
reliance on
start learning
poleganie na
Swedes were primed
Swedes were primed to take voluntary recommendations seriously
start learning
Szwedzi byli zagruntowani/uzbrojeni
Szwedzi byli przygotowani na poważne potraktowanie dobrowolnych zaleceń
additional precautions
start learning
dodatkowe środki ostrożności
infirm
to protect the infirm
start learning
niedołężny
aby chronić chorych
missteps
start learning
błędne kroki
elderly
start learning
starszy
in nursing homes
start learning
w domach opieki
greater emphasis
and greater emphasis should be placed on
start learning
większy nacisk
out of harm’s way
start learning
z dala od szkody
contagion
work around the contagion
start learning
zakażenie
obejść zarażenie
grows weaker and weaker
start learning
staje się coraz słabszy
the pool of people
start learning
pula ludzi
protecting the vulnerable
start learning
ochrona słabszych
defeating
countries realize that managing—rather than defeating—the pandemic is the only realistic option
start learning
pokonanie
kraje zdają sobie sprawę z tego, że zarządzanie pandemią - a nie jej pokonanie - jest jedyną realistyczną opcją
being overwhelmed
start learning
być przytłoczonym
for the afflicted
start learning
dla cierpiących
the human toll
start learning
ludzkie żniwo
vulnerable groups
start learning
wrażliwe grupy
it is ahead of
start learning
wyprzedza
leashed
start learning
na smyczy
leashe
start learning
smycz
The bus fare
start learning
Opłata za przejazd autobusem
to clutch
start learning
ściskać
ambiguous
start learning
dwuznaczny
Suspend
start learning
Zawieszać
falls squarely
start learning
spada prosto
squarely
start learning
wprost
golf cart
start learning
wózek golfowy
contemporary
start learning
współczesny
to overcome
start learning
przezwyciężyć
just around the corner
start learning
tuż za rogiem
will feature
Third Wave AI systems will feature dramatic improvements
start learning
pojawi się / zostanie wprowadzony
a giant leap
for / from
start learning
wielki skok
the brittle nature
start learning
krucha natura
pedestrian
start learning
pieszy
being fed
Instead of being fed enormous sets of labeled training data
start learning
być karmionym
abduction
start learning
porwanie
skewed
skewed training data
start learning
wypaczony
swayed by
start learning
kołysał się
bogus
swayed by bogus information
start learning
fałszywy, podrabiany
She went astray
She went horribly astray
start learning
Ona zbłądziła
inflammatory and offensive tweets
start learning
zapalne i obraźliwe tweety
to envision the tremendous possibilities
start learning
przewidzieć ogromne możliwości
work tirelessly
start learning
pracować niestrudzenie
and so forth
forth
start learning
i tak dalej
forth
and so on
on
start learning
i tak dalej
on
to tailor
tailor the instruction to each individual
start learning
dostosować
to aim
Pandai aims to substantially reduce time spent with private tuition
start learning
celować
private tuition
start learning
prywatne lekcje
to endeavor
start learning
starać się/dążyć
are being seeded on
start learning
są zaszczepieni/rozsiani
within reach
Third Wave AI is very much within reach
start learning
w zasięgu ręki
to ram
Netanyahu rammed it through with an “emergency decree”
start learning
staranować
mark a watershed
the epidemic might nevertheless mark an important watershed in the history of surveillance
start learning
oznaczyć przełom
is hoarded and analysed
start learning
jest gromadzony i analizowany
This is a standalone course
start learning
To jest samodzielny kurs
grappling
start learning
mocowanie
to grapp
start learning
chwycić
grapple
grapple with
start learning
borykać się

You must sign in to write a comment