Słówka z książki

 0    181 flashcards    swiderskas
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Please join us
start learning
proszę dołącz do nas
Invite
start learning
zapraszać
Staff room
start learning
pokoj nauczycielski
Changing room
start learning
przebieralnia, szatnia
Suitcase
I always travel with one suitcase only.
start learning
walizka
Zawsze podróżuję z jedną walizką.
Have an argument
start learning
pokłócić się
Guide
You cannot go without a guide.
start learning
przewodnik
Nie można iść bez przewodnika.
Arrive in
start learning
przyjeżdzać do miasta np.
Run out of sth
start learning
coś sie skończyło
Do me a favour
start learning
zrobić komuś przysługę
Avoid + ing
start learning
unikać
Too much noise
start learning
zbyt dużo hałasu
Look for glasses
start learning
szukać okulary
Find a job
start learning
znaleść pracę
Glass of wine
start learning
kieliszek wina
Glass of juice
start learning
szklanka soku
It does’t matter
start learning
nic sie nie stało, to nie ma znaczenia
Realize
start learning
zdać sobie sprawę
What else
start learning
co jeszcze
View from the mountain
start learning
widok z gory
Generous
start learning
hojny
Behave well in class
start learning
zachowywac sie dobrze w klasie
Prepare a meal
start learning
przygotować posiłek
Do sth for a living
start learning
wykonywac jakiś zawód, robić coś żeby się utrzymać
Take place
The concert will take place in the main square of the city.
start learning
odbywać się, mieć miejsce
Koncert odbędzie się na głównym placu miasta.
Take part in
start learning
brac udział w
It’s getting late
start learning
robi się późno
It’s a pity that
start learning
jaka szkoda, że
The nearest post office
start learning
najbliższa poczta
Immediately
It is extremely important to implement this plan immediately.
start learning
natycmiast
To niezwykle ważne aby wdrożyć ten plan natychmiast.
Share your password with sb
start learning
podzielić się hasłem z
take up sport
start learning
rozpocząć uprawianie sportu
lose weight
start learning
gubić wage, chudnąć
break down
Tom's car broke down on his way home last week.
start learning
psuć się
Samochód Tomka zepsuł się w drodze powrotnej w zeszłym tygodniu.
By myself
start learning
samemu
Helpful
Your notes were very helpful, thanks.
start learning
pomocny
Twoje notatki były bardzo pomocne, dziękuję.
Suddenly
start learning
nagle
Order a pizza
start learning
zamowic pizzę
Call me
start learning
zadzown do mnie
I give you my permission
start learning
daje ci pozwolenie
Are you ready to order
start learning
czy jestes gotowy do zamowienia
Do you want anything else?
start learning
czy chcesz coś innego?
That’s all
start learning
to wszysztko
Starve
Beatrice was so hungry that if she didn't eat soon, she was worried she might starve.
start learning
umrzec z głodu
Beatrice była tak głodna, że martwiła się, że jeśli szybko czegoś nie zje, to umrze z głodu.
Endangered species
start learning
zagrożone gatunki
Become extinct
start learning
wyginąć
Do you mind if I
start learning
czy przeszkadzłoby Ci/ czy miałbyś cos przeciwko jeśli...
Go Ahead
The tourist guide went ahead and the group followed him.
start learning
śmiło
Przewodnik szedł przodem, a grupa podążała za nim.
It’s out of question
start learning
nie ma mowy
It is possible
start learning
czy to możliwe
Is it necessary
start learning
czy to konieczne
Because of
start learning
z powodu
Experience earthquake
start learning
doświadczyć trzęsienia ziemia
Experience
Do you have any work experience?
start learning
doświadczenie
Czy masz jakieś doświadczenie w pracy?
Follow
start learning
podążać za
Destroy towns
start learning
zniszczyć miasta
Natural disasters
start learning
katastrofy naturalne
Well prepared
start learning
dobrze przygotowani
Emergency
My parents will not be able to reach me in an emergency.
start learning
stan zagrożenia
Moi rodzice nie będą w stanie skontaktować się ze mną w razie nagłego wypadku.
Be outside
start learning
być na zewnątrz
Away from the building
start learning
zdala od budynku
Building
What's in this building?
start learning
budynek
Co jest w tym budynku?
Contain
start learning
zawierać
Famous for
start learning
znany z
Skyscraper
start learning
drapacz chmur, wieżowiec
Use the computer
start learning
używać komputera
Appear
start learning
pojawiać się
During
I slept during the whole flight.
start learning
podczas
Spałem w trakcie całego lotu.
Tour
start learning
wycieczka
Arrive at the airport
start learning
przyjechać na lotnisko
Protective gloves
start learning
rękawiczki ochronne
Protect face
start learning
chronic twarz
Order takeaway
start learning
zamawiać na wynos
What do you recommend
start learning
co polecasz
Are you ready to order?
start learning
jesteś gotowy złożyć zamówienie
Order
Can I take your order?
start learning
zamówienie
Czy mogę przyjąć zamówienie?
I will have
start learning
będę miał
Can we have the bill now
start learning
czy mogę rachunek
In cash or by credit card?
start learning
gotówką czy kartą
Anything else
start learning
coś jeszcze
That is all
start learning
to wszystko
What’s the matter
start learning
o co chodzi
Make a doctor appointment
start learning
umówić się na wizytę do lekarza
Visit
Tomorrow we will visit the old town.
start learning
odwiedzać, zwiedzać
Jutro zwiedzimy starówkę.
Life saving experiment
start learning
eksperyment ratujący życie
Save life
start learning
uratować życie
Make a discovery
start learning
dokonać odkrycia
Disease
start learning
choroba
Illness
Nobody knows what causes sight loss.
start learning
choroba
Nikt nie wie co powoduje zanik wzroku.
Victims
start learning
ofiary
Countryside
start learning
wieś
On the other hand
I'd like to have a family soon. On the other hand, I like partying so I'm not sure this is going to happen.
start learning
z drugiej strony
Chciałbym wkrótce założyć rodzinę. Z drugiej strony lubię imprezować, więc nie wiem, czy to się stanie.
Need to
start learning
potrzebować
Choose
start learning
wybierać
Scratch
start learning
zadrapać
The beginning of
start learning
początek
Vaccination
start learning
szczepionka
Vaccine
start learning
szczepić
Laugh at
start learning
śmiać się z
Become famous
start learning
stać się sławnym
However
I'd like to go jogging. However, this is not possible right now as my leg still hurts.
start learning
jednak
Chciałbym pójść pobiegać, jednak teraz nie jest to możliwe, ponieważ ciągle jeszcze boli mnie noga.
Fee
The conference fee is 300 dollars.
start learning
opłata
Opłata konferencyjna wynosi 300 dolarów.
Cary out experiemnts
start learning
przeprowdzać eksperymenty
Discover
I'll discover the truth sooner or later.
start learning
odkrycie
Prędzej czy później dowiem się prawdy.
You are allergic to
start learning
ty masz alergie na
A few apples
start learning
troche jabłek
Give me a hand with + ing
start learning
pomóc komuś
You are welcome
start learning
nie ma za co
Why not
start learning
dlaczego nie
How about + ing
start learning
co powiesz na
Let’s take
start learning
weźmy
I don’t think it is a good
start learning
nie sądze że to był dobry
Take up doing sport
start learning
rozpocząć, podjąć się uprawiania sportu
Give up smoking
My dad has been trying to give up smoking for years.
start learning
rzucić palenie
Mój tata od lat próbuje rzucić palenie.
Share a room with
start learning
dzielić pokój z
Climb up to the top of the mountain
start learning
wspiąć się na szczyt góry
Set the world record
start learning
ustanowić rekord świata
Settings
I need to adjust my computer settings.
start learning
ustawienia
Muszę dostosować ustawienia mojego komputera.
Set up a company
start learning
założyć firmę
Spare ticket
start learning
zapasowy, wolny bilet
Spare time
start learning
wolny czas
Huge crowd
start learning
ogromny tłum
Look forward to + ing
start learning
oczekiwać na coś
Manage
start learning
zarządzać
Need to
start learning
potrzebować
6 inch screen
start learning
6 calowy ekran
Die
start learning
umierać
Death
Why are people afraid of death?
start learning
śmierć
Dlaczego ludzie boją się śmierci?
Charge the batteries
start learning
ładować baterie
Was written by
start learning
został napisany przez
Photos were taken
start learning
zdjęcia było zrobione
He keeps telling me
start learning
on ciągle mi mówi
Book review
start learning
recenzja książki
Check it out yourself
start learning
sprawdź to sam
Give me advice on
start learning
daj mi radę na temat
Pick me up
start learning
odbierz mnie
Look at me
start learning
spójrz na mnie
In the foreground
start learning
na pierwszym planie
In the background
start learning
na drugim planie
On the left
start learning
po lewej
On the right
start learning
po prawej
In the middle
start learning
w środku
Be dressed in
start learning
byc ubranym w
Suit
Did you really have to bring this suit with you?
start learning
garnitur
Naprawdę musiałeś przyprowadzić tego urzędasa ze sobą?
Thousands of people
start learning
tysiące ludzi
Beat his opponent
start learning
pokonać jego przeciwnika
At night
start learning
w nocy
What do you do?
start learning
jaką masz pracę?
What are you doing?
start learning
co robisz teraz?
So, tell me
start learning
więc powiedz mi
It is so big
start learning
to jest takie duże
Get to university
start learning
dostać się na uniwersytet
Volunteer
The volunteers are asked to contact the reception desk.
start learning
wolontariusz
Wolontariusze są proszeni o skontaktowanie się z recepcją.
Homeless animals
start learning
zwierzęta bezdomne
Fill in a form
start learning
wypełnij formularz
Necessary skills
start learning
potrzebne umiejętności
Over a hundred
start learning
ponad sto
Find house
start learning
znajdź dom
Advantages of
start learning
zalety
Sit in an office
start learning
siedzieć w biurze
Do you have to
start learning
czy ty musisz
It depends on
start learning
to zależy od
Work flexible hours
start learning
pracować w elastycznych godzinach
It is convenient
start learning
jest to wygodne
Be proud of
start learning
być dumnym z
Dream may come true
start learning
marzenie może się spełnić
Admire the views
start learning
podziwiać widoki
IT course
start learning
kurs informatyki
Fulfill your dreams
start learning
spełnij swoje marzenia
Cost
How much does a beer cost?
start learning
koszt
Ile kosztuje piwo?
The course lasts
start learning
kurs trwa
Check out
We should check out before noon.
start learning
sprawdzić
Powinniśmy wymeldować się przed południem.
Hurry up
Hurry up, the bus won't wait.
start learning
pośpiesz się
Pospiesz się, autobus nie będzie czekał.
Bargain
A lot of people look for bargains in the shops.
start learning
okazja
Wiele osób szuka okazji w sklepach.
The nearest cash machine
start learning
najbliższy bankomat
Offer discount
start learning
zaoferować zniżkę
Free delivery
start learning
darmowa dostawa
Low price
start learning
niska cena
Can I ask you for a favour
start learning
czy mogę prosić cię o przysługę
Queue
I haven't seen such a long queue in my entire life!
start learning
kolejka
Nigdy w życiu nie widziałem tak długiej kolejki!
Try on clothes
start learning
przymierz ubrania

You must sign in to write a comment