słówka z artykułów

 0    238 flashcards    kolejnasucz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ułatwiać, udostępniać
start learning
facilitate
szukać, dążyć do
start learning
seek
dążyć do, realizować, kontynuować
start learning
pursue
ród, pochodzenie
start learning
lineage
potomek
start learning
descendant
powiększyć
start learning
extend
scalać, łączyć np. przedsiębiorstwa
start learning
consolidate
opanować, ujarzmić
start learning
subjugate
powstanie
start learning
uprising
wycofać się z czegoś
start learning
withdraw
świadczyć
Twoje zachowanie świadczy o twoim braku kultury
start learning
attest
Your behaviour attests of your lack of culture
ludy
start learning
peoples
spór, kwestionować
start learning
dispute
ciąg, szereg (np. zdarzeń)
start learning
succession
przeszukać, przetrząsnąć
start learning
scour
obozowisko
start learning
encampment
róg jelenia
start learning
antler
opłynąć dookoła
start learning
circumnavigate
plemię
start learning
tribe
niejasny
start learning
obscure
powierzać
start learning
confide
najazd
start learning
incursion
podbijać
start learning
subdue
zatoka
start learning
firth
podjąć się
start learning
undertake
nakładać np. kary
start learning
impose
uczony
start learning
scholar
chwycić, zawładnąć
start learning
seize
wstąpienie na tron
start learning
accession
przyłączyć
start learning
annex
zniszczyć
start learning
mar
obalić
start learning
overthrow
pielgrzymka
start learning
pilgrimage
nieślubny
start learning
illegitimate
osiągać, zdobywać
start learning
attain
czystość, niewinność
start learning
chastity
posłuszność
start learning
allegiance
zrzekać się
start learning
renounce
zaręczać kogoś z kimś
start learning
betroth
bezzwłocznie
start learning
promptly
niekwestionowany
start learning
undisputed
przestrzegać czegoś
start learning
abide by something
szlachetny, szlachcic
start learning
noble
areszt
start learning
custody
przyłączyć
start learning
annex
uciekinier
start learning
fugitive
znak
start learning
omen
przechwycić
start learning
intercept
przypuszczalny
start learning
presumptive
nędzny
start learning
wretched
ogłaszać
start learning
proclaim
niweczyć (czyjeś plany) rujnować (szanse na coś)
On zrujnował plany na bycie z Kosi.
start learning
scuttle
He scuttled my plans to be with Kosi.
jeśli o kogoś chodzi
start learning
for one's part
hojny, szczodry, obfity
start learning
lavish
pogarszać się (o stanie czegoś)
start learning
deteriorate
odwet
start learning
retaliation
schodzić, przeradzać się
start learning
descend
kontakt, romans
start learning
liaison
zdrada (wobec kraju)
start learning
treason
ściąć głowę
start learning
behead
wziąć w objęcia, przyjmować (np. ofertę, możliwości)
start learning
embrace
besztać
start learning
scold
niższej jakości, gorszy
start learning
inferior
plaga
start learning
scourge
pielęgnować, umiłować
start learning
cherish
kaprys, zachcianka
start learning
whim
zrzeczenie się
start learning
abdication
przypuszczać, obejmować (np. jakieś stanowisko), przyjmować
start learning
assume
wspólnota
start learning
commonwealth
niszczyć
start learning
mar
ulegać czemuś
start learning
submit to something
suwerenność, niezależność
start learning
sovereignty
wspierać, podpierać
start learning
underpin
nadzorować
start learning
oversee
diecezja
start learning
diocese
pochodzenie, rodowód
start learning
descent
zbierać (owoce pracy)
start learning
reap
brzeg morza
start learning
seaboard
nieszczęsny, niefortunny
start learning
ill-fated
brak rozwiązania
start learning
stalemate
twierdzić (coś), zapewniać (o czymś), bronić (swoich praw)
start learning
assert
umocnić
start learning
reassert
rozsądzać
start learning
arbitrate
wyciągać
start learning
extract
kraj podległy (kontrolowany przez inny kraj)
start learning
dependency
niechęć
start learning
reluctance
wynik, rezultat
start learning
outcome
ustępstwo (kompromis)
start learning
concession
podważać (np. autorytet)
start learning
undermine
usilne nakłanianie
start learning
urging
rozmieszczać
start learning
dispose
zrezygnować (z zajmowanej funkcji)
start learning
resign
posłuszeństwo
start learning
allegiance
opanować
start learning
overrun
wyklęcie
start learning
excommunication
skarga publiczna, wystąpienie protestacyjne
start learning
remonstrance
unieważnić
start learning
overturn
unieważnić, anulować
start learning
nullify
duchowieństwo
start learning
clergy
przyznawać, uznawać
On jest uznany jako najlepszy w tej dziedzinie
start learning
acknowledge
He is acknowledged to be the best at this field
kolejny, następujący po sobie
start learning
successive
chory
start learning
ailing
kadencja
start learning
tenure
ustalać, określać
start learning
determine
władza, moc
start learning
authority
wysoka pozycja
start learning
prominence
nabytek, zakup
start learning
acquisition
psuedo
start learning
quasi
wyraźnie
start learning
markedly
zarządzać
start learning
decree
właściciel nieruchomości lub gruntu
start learning
freeholder
zdecydowanie
start learning
decisively
katastrofalny
start learning
disastrous
koniec istnienia, upadek
start learning
demise
walczenie
start learning
skirmishing
punkt kulminacyjny
start learning
climax
przypływ, napływ
start learning
influx
zakazywać
start learning
outlaw
małżonek panującego
start learning
consort
narzucać (np. zasady)
start learning
impose
rywalizacja
start learning
rivarly
porwanie
start learning
abduction
wplątać, zamieszać (kogoś w coś)
Zostałem wplątany w aferę z Selmi
start learning
implicate
I was implicated in this Selmi drama
zrzec się tronu
start learning
abdicate
punkt centralny
start learning
focal point
poddawać się (badaniom, operacji)
start learning
undergo
pogląd (na coś)
start learning
outlook
kapłaństwo
start learning
priesthood
wygłaszać kazanie, pouczać
start learning
preach
skazywać, potępiać
start learning
condemn
niewolnik
start learning
galley slave
gniew, niechęć
Gniew mnie bierze kiedy widzę Kosi z jej chłopakiem.
start learning
resentment
Resentment gets me when I see Kosi with her boyfriend.
wzbudzać (np. szacunek) wzniecać (np. emocje)
start learning
stoke
męczennik
start learning
martyr
złożony, skomplikowany
start learning
elaborate
prześladowanie
start learning
persecution
wprowadzenie w życie prawa
start learning
enactment
zmuszać
start learning
compel
własciwy
start learning
proper
zapoczątkowywać
start learning
initiate
działania wojenne
start learning
hostilities
sporządzać (np. list, raport)
start learning
draw up
przedsięwzięcie
start learning
venture
zalewać
start learning
engulf
zwracanie się (o pomoc)
start learning
recourse
legalizować
start learning
legitimise
różnica zdań
Nasza różnica zdań zrobiła z nas wrogów
start learning
dissent
Our dissent made us enemies
zatwierdzenie (np. traktatu)
start learning
ratification
dochodowy
start learning
lucrative
prześladowanie
start learning
persecution
zlekceważyć
start learning
disregard
eliminować, pozbywać się (czegoś lub kogoś)
start learning
purge
odosobnić
start learning
alienate
przeżywać (żyć dłużej niż ktoś inny)
start learning
outlive
obalenie / obalić
start learning
overthrow
wydawać (np. oświadczenie)
start learning
issue
stracić
start learning
forfeit
strona wojująca
start learning
belligerent
następstwo, wynik (np. wojny, klęski żywiołowej)
start learning
aftermath
zastój (w gospodarce)
start learning
slump
wcielać w życie
start learning
enact
opracować
start learning
devise
szlachta
start learning
gentry
sprzeciwić się
start learning
oppose
nieustanny
start learning
incessant
dręczyć
start learning
beset
ogłupiający
start learning
stultifying
oswobodzenie
start learning
deliverance
gnębić
start learning
oppress
katalizator (coś lub ktoś powodujący ważną zmianę)
start learning
catalyst
wstąpienie (na tron)
start learning
accession
przewidywać
start learning
envision
zapobiegać
start learning
forestall
przedsięwzięcie
start learning
venture
za późno
start learning
belatedly
pogarszać się (o stanie czegoś)
Moja kondycja fizyczna pogarsza się
start learning
deteriorate
My physical condition is deteriorating
zbierać się (w jakimś celu)
start learning
rally
odwet
start learning
reprisal
legalny, prawowity, słuszny
start learning
legitimate
pozbawiać
start learning
deprive
Na początku
start learning
at the outset
pod przywództwem
start learning
at the helm
zbliżać się, otaczać (gł. w celu ataku)
start learning
close in
nadejście, nastanie (pojawienie się czegoś)
start learning
advent
chwytać (coś)
start learning
seize
powstający
start learning
nascent
uboczny
start learning
peripheral
buntowniczo nastawiony
start learning
mutinous
prowokować coś/kogoś
celowo próbować wywołać kłótnie albo złe uczucia pomiędzy ludźmi
Dave po prostu próbuje poprowokować, bo jest zazdrosny.
start learning
stir something/someone up
to deliberately try to cause arguments or bad feelings between people
Dave’s just trying to stir things up because he’s jealous.
nieprzyzwoity
start learning
obscene
wyniosły
start learning
haughty
kpiny
start learning
ridicule
ośmieszać
start learning
ridicule
oburzać się
start learning
resent
ripostować
start learning
retort
łagodny, niezłośliwy
start learning
benign
w istocie, w rzeczywistości
start learning
in effect
wicekról
start learning
viceroy
bezlitosny, bezwzględny
start learning
ruthless
wywierać (nacisk, wpływ)
start learning
exert
przywódca (np. plemienia)
start learning
patriarch
zasada
start learning
principle
pożyczać pod zastaw
start learning
borrow against
przejąć czyjąś niespłaconą właśność
start learning
foreclose
nie uregulować płatności
start learning
default
karny
start learning
punitive
przypisywać coś komuś/czemuś
start learning
ascribe
niechęć
start learning
disinclination
tłumiący
start learning
repressive
podlegać konfiskacie
start learning
be forfeit
w czyimś imieniu
start learning
on behalf of somebody
zastępować
start learning
displace
wysiedlać
start learning
displace
eksmitować
start learning
evict
osłoniony
start learning
enclosed
zagroda
start learning
croft
uciekać się do czegoś
start learning
resort to something
wsparcie
start learning
relief
zakończyć się
start learning
wind up
okres względnego spokoju
start learning
lull
krótki
start learning
brief
aż do czegoś
start learning
up to/till something
blokada
start learning
blockade
oskarżać
start learning
indict
przeważać
start learning
prevail
powodować
start learning
prompt
rozłam
start learning
schism
uparcie trwać przy czymś
start learning
cling
natchnąć
start learning
infuse
zachowywać
start learning
retain
estetyczny
start learning
aesthetic
spuścizna
start learning
legacy
powołanie
start learning
vocation
przekazywać (np. wiedzę, mądrość, informacje)
start learning
impart
przewrót
start learning
upheaval
Pociąg towarowy
start learning
freight train
zakończyć
start learning
conclude
marudzić
start learning
loiter

You must sign in to write a comment