słówka dalej

 0    68 flashcards    monikapatyk1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
miejski
start learning
urban
wiejski
start learning
rural
podmiejski/obrzeża miasta
start learning
suburban
mieszkaniowy
start learning
residential
bystry
start learning
smart
miejska/środmiescie
start learning
inner-city
przybrzeżny
start learning
coastal
przybrzeżny
start learning
coastal
dawna/ugruntowany
start learning
long established
Niedawno opracowany
start learning
recently developed
godziny szczytu
start learning
Rush hour
pożądany
start learning
desirable
zanieczyszczenie hałasem
start learning
noise pollution
Farma wiatrowa
start learning
wind farm
kosmopolityczna atmosfera
start learning
cosmopolitan atmosphere
wskaźnik przestępczość
start learning
crime rate
Punkty recyklingu
start learning
recycling points
połączenia komunikacyjne
start learning
transport connections
bezmyślny wandalizm
start learning
mindless vandalism
zatory komunikacyjne
start learning
trafic congestion
energii ze źródeł odnawialnych
start learning
renewable energy
porzucone samochody
start learning
abandoned cars
apartament dom
start learning
apartament block
Środowisko miejskie
start learning
Urban environment
Według nowego sondażu
start learning
according to a new survey
głosowanie
start learning
poll
ujawnił
start learning
revealed
pies bałagan
start learning
dog mess
Pojazdy
start learning
vehicles
przyczyna / powód
start learning
cause
niespokojny
start learning
anxitey
afekt / wpływ
start learning
affect / influence
jakość
start learning
quality
przeznaczony do pomiaru
start learning
designed to measure
odpowiadać
start learning
respond
zasięg
start learning
extent
dwa razy
start learning
twice
zaniepokojony
start learning
concerned
śmieci i śmieci
start learning
litter and rubbish
efekt
start learning
effect
między
start learning
among
osiedle/mieszkańcy
start learning
residents
przeprowadzona dla.
start learning
carried out for.
rozkrzyczany
start learning
shouting
walić
start learning
banging
przyciąga
start learning
attracted
zirytowany
start learning
annoyed
rada
start learning
council
bezpośrednio
start learning
directly
immunitet
start learning
immunity
wynagrodzenie
start learning
consideration
priorytet
start learning
priority
bardzo biedny
start learning
quite poor
jeszcze / już
start learning
yet
okres
start learning
period
sprzedać
start learning
sell
prowadzić
start learning
lead
w tym
start learning
including
uczęszczać
start learning
attend
cały / całkowity / pełny
start learning
complete
powrócić do
start learning
return to
Przewodnicy
start learning
guides
zmartwiony
start learning
troubled
według
start learning
according
pociągi
start learning
trains
ruch uliczny
start learning
traffic
Walka/ zmagać się z czymś
start learning
tackling
Sprawy
start learning
affairs

You must sign in to write a comment