Słówka A1 02.10.2018 Angielski

 0    259 flashcards    rooneyasd
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zainteresowany
Interesuje mnie polityka.
start learning
interested /yntrested/
I'm interested in politics.
przestraszony
start learning
afraid /afrejd/
zły
start learning
angri
zimny
Jest mi zimno.
start learning
cold /kołd/
I'm cold.
gorący
Powinieneś pić dużo wody kiedy jest gorąco.
start learning
hot
You should drink a lot of water when it's hot.
głodny
Jestem tak głodny, że zjadłbym konia z kopytami.
start learning
hungry /hangri/
I'm so hungry that I could eat a horse.
spragniony
Jest spragniona.
start learning
thirsty /fersti/
She's thirsty.
ołówek
start learning
pencils
brzydki
On jest taki brzydki.
start learning
ugly
He's so ugly.
krótki
Zawsze ścinam włosy na krótko.
start learning
short
I always cut my hair short.
wysoki
Jest bardzo wysokim mężczyzną - ma 2 metry wzrostu.
start learning
tall
He is a very tall man with his 2 meters of height.
smutny
Nie bądź smutna. To nie koniec świata.
start learning
sad
Don't be sad. It's not the end of the world.
słaby
To dziecko jest słabe.
start learning
weak
This child is weak.
rysować
Sam narysowałeś ten obrazek?
start learning
draw /droł/
Did you draw this picture by yourself?
inżynier
start learning
engineer /endzinir
poprzez
start learning
across
w dół
Idziesz na dół?
start learning
down
Are you coming down?
bliźnięta
start learning
twins
marynarz
start learning
sailor
marynarka wojenna
start learning
navy
do zobaczenia później
start learning
see you later
kelner
Poprośmy kelnera, żeby przyniósł nam kartę win.
start learning
waiter
Let's ask the waiter to bring us the wine card.
ulubiony
start learning
favorite
@
start learning
at /et/
.
start learning
dat /dot/
przecinek,
start learning
underline
/
start learning
slash /slesz/
imie
Jak się pan nazywa?
start learning
firstname
What's your name, please?
nazwisko
start learning
surname
tramwaj
Tramwaje są coraz wygodniejsze i szybsze.
start learning
tram
Trams are becoming more comfortable and faster these days.
blisko
Mój dom jest blisko plaży.
start learning
near
My house is close to the beach.
centy za funty
start learning
cents a pound-unty
cięższy
start learning
heavy
sam
Jestem sam na pustyni.
start learning
alone
I'm alone in the desert.
mrówki
start learning
ants
spóźniony
start learning
late
budzik
Mój budzik dzwoni o wpół do ósmej.
start learning
clock
My alarm clock goes off at half past seven.
cierpliwy
start learning
patient
pracownik
Pracownicy biurowi spędzają zbyt dużo czasu za biurkiem.
start learning
workers
Office workers spend too long sitting at their desks
bezpieczny
Firma oferuje bezpieczne warunki pracy.
start learning
safe
The company offers safe working conditions.
zmęczony
Marek jest zmęczony. Co chwilę zasypia.
start learning
worried
Mark is so tired. He keeps on falling asleep.
uczeń
W każdej klasie jest dwadzieścioro dzieci.
start learning
pupil /pipoł.
There are twenty pupils in each class.
miód
start learning
honey
biedny
start learning
poor
słuchają
start learning
listening
kilka
Spotkałem kilku przyjaciół.
start learning
same
I met a few friends.
mieszkanie
Nie stać mnie na zakup własnego mieszkania, ale myślę o wzięciu kredytu.
start learning
flat
I can't afford to buy my own flat, but I'm thinking of taking out a loan.
tornister
start learning
schoolbags
okulary
Muszę nosić okulary do czytania.
start learning
glasses
I have to wear glasses for reading.
poniżej
start learning
under
wieczór
Zostaję w domu w ten wieczór.
start learning
evening
I’m staying at home this evening.
to są
start learning
theso are
rękawica
start learning
gloves
kojec
start learning
coop
sławny
On jest najsłynniejszym specjalistą.
start learning
famous /fejmys
He's the most famous specialist.
zazwyczaj
Nasze cotygodniowe spotkanie zazwyczaj odbywa się w poniedziałki.
start learning
usually /juzily
Our weekly meeting is usually held on Mondays.
nadwaga
start learning
overweight
na żywo
Występ będzie transmitowany na żywo z Las Vegas.
start learning
live /lajf
The performance will be broadcast live from Las Vegas.
mieszkać
Zamieszkujemy w tej skromnej chatce.
start learning
live /lyw
We dwell in this humble cottage.
zagranicą
start learning
abroad /ebrad
ocena
Mój syn otrzymuje bardzo dobre oceny w szkole.
start learning
marks
My son gets very good marks at school.
tych
start learning
the
tych
start learning
these
fryzjer
start learning
hairdresser
brudny
Toaleta jest bardzo brudna.
start learning
dirty
The toilet is very dirty.
towarzyski
Jestem towarzyski, ale to nie znaczy, że mam stale ochotę na imprezy.
start learning
sociable
I'm sociable, but it doesn't mean I want to party all the time.
proszę cię bardzo
start learning
here you are
zwierzatko
start learning
pet
całkiem
Pogoda jest dziś całkiem przyjemna.
start learning
quite
The weather is quite nice today.
ukuchana
start learning
beloved
gril
start learning
barbecue
co więcej
start learning
what is more
jeśli chodzi o
start learning
when it comes to
lubieć
start learning
like
wioska
Wielu ludzi z naszej wioski pracuje w pobliskim miasteczku.
start learning
village /wylydż
Many people from our village work in the nearby town.
miasto (miasteczko)
start learning
town
miasto (duże)
start learning
city /syti
jednakże
start learning
however
niegrzeczny
Moje dzieci są bardzo niegrzeczne.
start learning
rudy i naughty
My kids are very naughty.
usmiech
start learning
smile
ciężarówka
Ciężarówka przewożąca szklane butelki przewróciła się na autostradzie M6.
start learning
larny
The lorry carrying glass bottles overturned on the M6.
wróżka
start learning
fortune teller
więcej
W przyszłym roku chcę zobaczyć więcej.
start learning
more
Next year I want to see more.
para
Mary and John to taka ładna para.
start learning
couple
Mary and John are such a nice couple.
cel podróży
Jaki jest twój cel podróży?
start learning
destination
What is your destination?
podobny
Mieliśmy podobny problem w zeszłym roku.
start learning
similar
We had a similar problem last year.
jako
Mieszkała w tym kraju jako dziecko.
start learning
as
She lived in the country as a child.
metro
Stacja metra Baker Street umiejscowiona jest pod skrzyżowaniem ulic Baker i Marylebone.
start learning
subway
Baker Street underground station is at the junction of Baker Street and Marylebone Road.
szczotkowanie
start learning
brushes
kłaść
Położyłem głowę na poduszce i zasnąłem.
start learning
put
I laid my head on the pillow and fell asleep.
suchy
Moja skóra zawsze jest sucha w zimie.
start learning
dry
My skin is always dry in winter.
mieć swoje miejsce
start learning
belong
zamierzać
start learning
intend
kiedy
Kiedy znowu się spotkamy?
start learning
whenever
When are we going to meet?
wydawać spędzać czas
start learning
spend
nas
start learning
us
śnieg
Przez całą noc padał śnieg, a teraz wszystko jest białe.
start learning
snow
It's been snowing all night and now everything is white.
chybić nietrafić przegapić
start learning
miss
własny
Używam własnego laptopa w pracy.
start learning
own
I use my own laptop at work.
znaczek
start learning
stamps
zbierać kolekcjonować
start learning
collect
zbyt często
start learning
too often
korzystać
start learning
use
osobowość
start learning
personality
zachować
start learning
keep
schludny
start learning
tidy
grzebień
start learning
comb
potem
start learning
afterwards
wcześniej
start learning
earlier
udział
start learning
share
przybywa
start learning
arrives
hazard
start learning
gambling
krewni
start learning
relatives
przypominać
start learning
remind
golić
start learning
shave
leczyc
start learning
treat trit
rozmawiac o
start learning
talk about
każdy
start learning
each
odzież
start learning
clothing
teren
start learning
site
wcześnie
start learning
early
stodoła
start learning
barn
latarka
start learning
torch
małpa
start learning
monkey
prezenty
start learning
presents
podróż
start learning
travel
pożyczat od kogoś
start learning
borrow
ubranie / odzież
start learning
wear
garnitur
start learning
suit
urlop
start learning
leave
pływać
start learning
swim
gracz
start learning
turned
odgadnąć
start learning
guess
Najwyższy
start learning
tallest
osobno
start learning
apart
nudny
start learning
boring
niezbędny / potrzebny
start learning
necessary
podróżowanie
start learning
traveling
do godziny
start learning
until
do wysylki
start learning
for
do przemieszczanie
start learning
to
jakikolwiek
start learning
any
zagraniczny
start learning
foreign
biblioteka
start learning
library
chciałoby
start learning
would like
opalać się
start learning
sunbathe (sanbejd)
powierzchnia
start learning
area
zatłoczone
start learning
crowded
drogie
start learning
expensive
miesiac
start learning
month
wyglądać jak
start learning
look like
tygodniowy
start learning
weekly
częściej
start learning
more often
prawie nie
start learning
hardly
droga / szosa
start learning
road
obecnie
start learning
currently
naprawdę by się podobało
start learning
would realy like
prowadzący
start learning
leading
zaklęcie literować
start learning
spell
hydraulik
start learning
plumber
zarabiać
start learning
earn
trzymany
start learning
held
Dźwięki
start learning
sounds
powołanie (np. do zawodu)
start learning
appointment
grabie
start learning
rake
talerz
start learning
plate
śmiech
start learning
laughs
sprawiedliwy
start learning
just
upiorny
start learning
weird
opalony
start learning
tanned
piętro niżej
start learning
floor
pogodny
start learning
cheerful
rozsądny
start learning
sensible
powściągliwy
start learning
reserved
okropny. obrzydliwy
start learning
disgusting
nawet
start learning
even
mniej
start learning
less
króliki
start learning
rabbits
pewny
start learning
sure
wybór
start learning
choice
zaskoczony
start learning
suprised
skradziony
start learning
stolen
Miliarder
start learning
billionaire
kąpielisko
start learning
bathing
dokładny / precyzyjny
start learning
exact
zależeć (od)
start learning
depend
rodowity Amerykanin /indianin
start learning
native American
wziąć udział w
start learning
take part
mieć miejsce (o zdarzeniu)
start learning
take place
śmieci
start learning
junk
perkusja bebny
start learning
drums
zdaj sobie sprawę, że
start learning
realize that
żywy, zywiołowy
start learning
vivid
sen / marzenie
start learning
dream
mniej
start learning
less
nieruchomość
start learning
estate
zrobiony
start learning
made
zegar
start learning
a clock
głośne, hałaśliwe
start learning
noisy
wesele
start learning
wedding
rower
start learning
a bicycle
dogadywać się z kimś, być w dobrych stosunkach
start learning
get on with
miejsce zamieszkania rezydencja
start learning
Residence
przestraszony czymś
start learning
frightened
urodził się
start learning
was born
obok / przy
start learning
next
nowoczesny, nowocześnie
start learning
modern, contemporary
Zabawki
start learning
toys
samoloty
start learning
planes
budynek
start learning
building
skarpety
start learning
socks
rysownik komiksów
start learning
drawer
kominek (w salonie)
start learning
Fireplace (in the lounge)
lata wiek
start learning
flies
koszt
start learning
cost
przystojny
start learning
handsome
dość tanie
start learning
quite cheap
okazały
start learning
chopping
smażenie
start learning
frying
powiesić
start learning
hang
podstawowy
start learning
primary
wkładać
start learning
put
miękki
start learning
soft
piec
start learning
bake
zamrażalnik
start learning
freezer
naczynia
start learning
dishes
dom wolnostojący
start learning
detached house
klocki
start learning
bricks
rozrywka
start learning
entertainment
ukraść komuś coś, obrabować coś
start learning
steal
nieść dźwigać
start learning
carry
karmić
start learning
feed
dzwonić
start learning
rang
wielki
start learning
large
robiący wrażenie
start learning
impressive
aktualny
start learning
current
własność, mienie
start learning
property
okazja / możliwość
start learning
opportunity
mnóstwo
start learning
plenty
reszta
start learning
rest
czynsz wynajmować
start learning
rent
który która które do przedmiotów
start learning
which
pieszo / autostopem isc
start learning
on foot
obyczaje zwyczaje
start learning
customs
odpady marnować
start learning
waste
ostrożny
start learning
careful
pamiatki
start learning
souvenirs
cenny / wartościowy
start learning
valuable
wyczerpany / padnięty / zmęczony
start learning
exhausted
nagle pochopnie
start learning
suddenly
podekscytowany
start learning
excited
badanie ankieta
start learning
survey
przeszkadzać komuś
start learning
disturb
zagranica
start learning
abroad
Przyczyny sprawiac
start learning
causes
oczekiwać na coś
start learning
expect
opiekować się
start learning
look after
wziąć udział
start learning
take part
zniechecajace wyzwanie (zbyt trudne)
start learning
daunting challenge (too difficult)

You must sign in to write a comment