Skrajnie Uproszczona Gramatyka - Extremely Simplified Grammar

4.3  2    29 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
liczba mnoga
start learning
dodaj "-s" po rzeczowniku
jest parę wyjątków od tej zasady, podaliśmy je w lekcji "Liczba"
zdanie oznajmujące w czasie przeszłym
Ona lubiła gramatykę.
start learning
Osoba / rzecz + czasownik w czasie przeszłym + cała reszta
She liked grammar.
przedimek nieokreślony
start learning
jeżeli dany rzeczownik nie jest bliżej określony (np. jakiś tam samochód) lub wspominamy o nim pierwszy raz, wstaw przed nim "a" (jeżeli zaczyna się od spółgłoski) lub "an" (samogłoski); TYLKO w liczbie pojedynczej
zdanie oznajmujące w czasie teraźniejszym
Ja lubię gramatykę.
start learning
Osoba / rzecz + czynność + cała reszta
w 3 osobie do czynności, dodaje się końcówkę 's'
I like grammar.
stopień najwyższy przymiotnika
start learning
dodaj "the most" przed przymiotnikiem
important = ważny; the most important = najważniejszy
przysłówek z przymiotnika
start learning
dodaj "-ly"
przysłówek = własność czasownika, np. ładny wygląd - ładnie wygląda; a nice look - to look nicely
Co to jest Skrajnie Uproszczona Gramatyka?
start learning
Jest to kilka uproszczonych zasad, które - nie licząc wyjątków, nieregularności, itd. - pozwolą Ci formułować dłuższe, nie zawsze 100% poprawne, ale zrozumiałe wypowiedzi.
Co za oszczędność czasu! Zamiast uczyć się setek reguł, opanuj te kilkanaście zasad, które dadzą Ci 80% możliwości (dopuszczając robienie drobnych błędów)
+22 flashcards
The lesson is part of the course
"Angielski: dzień drugi"
(total 335 flashcards)

Try the course for free

Comments:

tomekwozniak3 wrote: 2018-01-26 09:10:13
Koncepcja skrajnie uproszczonej gramatyki i pomysł jej uczenia za pomocą fiszek uważam za skrajnie nietrafiony.

You must sign in to write a comment