Liczba - Number

4.5  1    27 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pół
start learning
half
liczba
start learning
number
dziesięć
potem dziesięć
start learning
ten
then ten
tysiąc
tysiąc ludzi
start learning
thousand
forma nieregularna [1000 x person]
thousand people
pierwszy
start learning
first
jedenaście
jedenaście książek
start learning
eleven
regularna liczba mnoga, dodajemy -s [11 x book]
eleven books
czternaście
czternaście pomidorów
start learning
fourteen
po spółgłosce oraz po -o w wyrazach niebędących skrótami dodajemy -es [14 x tomato]
fourteen tomatoes
+20 flashcards
The lesson is part of the course
"Angielski: dzień drugi"
(total 335 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment