Sentencje, terminy, zwroty

 0    57 flashcards    mayaa
print play test yourself
 
Question Answer
Powód idzie za miejscem sądu pozwanego.
start learning
Actor sequitur forum rei.
Nie wolno się procesować dwa razy w tej samej sprawie.
start learning
Bis de eadem re agere non licet.
Za podstęp zawsze się odpowiada.
start learning
Dolus semper praestatur.
Kościół żyje prawem rzymskim.
start learning
Ecclesia vivit lege Romana.
Nieznajomość prawa szkodzi.
start learning
Ignorantia iuris nocet.
Prawem naturalnym jest to, czego natura nauczyła wszystkie żywe istoty.
start learning
Ius naturale est quod natura omnia animalia docuit.
Ustawa późniejsza uchyla wcześniejszą.
start learning
Lex posterior derogat legi priori.
Ustawa nie działa wstecz.
start learning
Lex retro non agit.
Dziecko poczęte, a nie narodzone, jest uważane za już narodzone, ilekroć chodzi o jego korzyść.
start learning
Nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur.
Cesarz nie jest związany ustawami.
start learning
Princeps legibus solutus.
Czego nie uznaje glosa, tego nie uznaje sąd.
start learning
Quidquid non agnoscit Glossa, non agnoscit curia.
Jeden świadek to żaden świadek.
start learning
Testis unus, testis nullus.
Siłę można odeprzeć siłą.
start learning
Vim vi repelle licet.
skarga z tytułu podstępu
start learning
actio de dolo
powództwo, skarga, roszczenie
start learning
actio
powód
start learning
actor
adopcja pełna
start learning
adoptio plena
dobra wiara
start learning
bona fides
przypadek prawny
start learning
casus
głowa, osobowość prawna, rozdział, ustęp, główna część
start learning
caput
popadnięcie w niewolę nieprzyjacielską
start learning
captivatis
obywatel
start learning
civis
obywatel Rzymu
start learning
civis Romanus
obywatelstwo
start learning
civitas
zbiór ustaw cesarskich
start learning
codex
Kodeks Justyniana
start learning
Codex Iustinianus
zastępca procesowy
start learning
cognitor
niesława
start learning
infamia
dziecko
start learning
infans
włoski sposób nauczania
start learning
italicus docendi mos
prawo, które dotyczy skarg
start learning
ius, quod ad actiones pertinet
Siłę siłą pozwalają odeprzeć wszystkie ustawy i prawa.
start learning
Vim vi defendere omnes leges omniaque iura permittunt.
postępowanie zwyczajne
start learning
iudicium privatum
postępowanie nadzwyczajne
start learning
cognitio extra ordinem
prawo powództw
start learning
ius actionem
Actio jest niczym innym, jak prawem sądowego dochodzenia tego, co się komu należy.
start learning
Nihil aliud est actio quam ius quod sibi debeatur, iudicio persequendi.
sędzia prywatny i pojedynczy
start learning
iudex unus et privatus
dostać z powrotem, odzyskać
start learning
recuperare
ustne świadczenie co jest prawem w konkretnej sprawie
start learning
ius dicere
wezwanie przed magistraturę
start learning
in ius vocatio
stwierdzenie sporu
start learning
litis contestatio
świadkami bądźcie
start learning
testes estote
Nie może być postępowania po raz drugi w tej samej sprawie.
start learning
Bis de eadem re agere non licet.
ustny wyrok
start learning
sententia
postępowanie oparte na władzy magistratury
start learning
iudicia que imperium continentur
sądownictwo sporne
start learning
iurisdictio contentiosa
postępowanie niesporne
start learning
iurisdictio voluntaria
miejsce, gdzie popełniono delikt
start learning
forum delicti comissi
miejsce położenia przedmiotu
start learning
forum rei sitae
miejsce zawarcia kontraktu
start learning
forum contractus
miejsce wykonania kontraktu
start learning
forum solutionis
prorogacja sądu
start learning
prorogatio fori
pozwany to ten, przeciwko któremu toczy się spór
start learning
reus is cum quo agitur
powód to ten, który rozpoczyna proces
start learning
actor is qui agit
ustalone słowa
start learning
certa verba
postanowienie z ustanowieniem zakładu pieniężnego
start learning
legis actio sacramento
postępowanie przez żądanie wyznaczenia arbitra przez sędziego
start learning
legis actio per iudicis arbitrive postulationem

You must sign in to write a comment