Sentecje łacińskie

 0    40 flashcards    kapy97
print play test yourself
 
Question Answer
Niedbalstwo jest winą
start learning
Neglegentia culpa est
Prawo nie działa wstecz
start learning
Lex retro nom agit
Prawo nie przewiduje działania wstecz
start learning
Lex prospicit, non respicit
Twarde prawo ale prawo
start learning
Dura lex, sed lex
Nowy król nowe prawo
start learning
Novus rex, nova lex
Przyznanie winy jest królową dowodów
start learning
Confessio est regina probationum.
Powód “obciąża” dowód
start learning
Actori incumbit probatio.
Przymus podważa prawo
start learning
Necessitas frangit legem
Nie ma przestępstwa bez przepisu prawa, nie ma kary bez przepisu prawa
start learning
Nullim crimen sine lege. Nulla poena sine lege
Prawo publiczne jest ważniejsze od woli jednostki
start learning
Privatorum conventio iuri publico non derogat
Oczywiste fakty nie wymagają dowodu
start learning
Manifestum non eget probatione
Miedzy bronia ciche prawo
start learning
Inter arma silent leges
Użycie jest jedynym prawem tego kto poprawia
start learning
Usus est unus legeum corrector
Leges salutem civitatis saluti singulorum anteponunt
start learning
Nie znane
Czym są prawa bez...
start learning
Quid leges sine moribus?
Prawo szczegółowe jest ważniejsze od prawa ogólnego
start learning
Lex specialis derogat legi generali
Poszczególne przypadki mieszczą sie w przepisie ogólnym
start learning
Semper specialia generalibus insunt
Niemożliwe bez zobowiązania
start learning
Impossibilium nulla obligatio
Każdy przepis prawa z osobna wynika z woli ustawodawcy
start learning
Omnis definitio in iure civili periculosa est
ALIBI bezpośrednie udowodnienie ze dane zdarzenie nie nastąpiło
start learning
Ei incumbit probatio, qui dicit, non ei, qui negat
Nieznajomość prawa przynosi szkodę
start learning
Ignorantia iuris nocet
Oszustwo jest podstępem ukryte
start learning
Fraus est fraudem celare
Testament jest ostatnią wolą testatora
start learning
Ambulatoria est voluntas testatoris usque ad mortem
Cięzkie przestępstwo nie może być nie karane
start learning
Crimen grave non potest esse impunibile
Społeczeństwo nie może popełnić przestępstwa
start learning
Societas delinquere non potest
Przyzwyczajenie baczy na korzyść prawa
start learning
Consuetudo pro lege servatur
W przestępstwie mam na względzie wole nie wyjście
start learning
In maleficiis voluntas spectatur, non exitus
Prawo szczegółowe jest ważniejsze od ogólnego
start learning
In toto et pars continetur
Brak doświadczenia zaliczam do winy
start learning
Imperitia culpae adnumeratur
Kto chroni, nie moze nie mieć pełnej zdolności prawnej
start learning
Qui curat, non curatur
Powództwo wytacza sie przed sąd
start learning
Actor sequitur forum rei
Rzecz mówi sama za siebie
start learning
Res ipsa loguitur
Czasem uśpione prawa wracają do życia
start learning
Dormiunt aliquando leges, numquam moriuntur
Rzeczą stron w procesie jest przedstawienie stanu faktycznego
start learning
Da mihi factum, dab tibi ius
Czyn zabroniony pod grożbą kary
start learning
Cogitationis poenam nemo patitur
Raz spadkobierca, zawsze spadkobierca
start learning
Semel heres, semper heres
Sędzia jest wyłączony w sprawach w których jest stroną
start learning
Nemo iudex idoneus in propria causa. Nemo testis idoneus in propria causa
Przyznaje sie do zbrodni ten kto ucieka od sądu
start learning
Fatetur facinus, qui iudicium fugit
Nic udowadnia ten kto zbyt wiele udowadnia
start learning
Nihili probat, qui nimium probat
“Termin” daje o sobie znać na korzyść człowieka
start learning
Dies interpellat pro homine

You must sign in to write a comment