Σε σύσκεψη - In a meeting

 0    20 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Είμαι πεπεισμένος πως αυτό το σχέδιο θα είναι επιτυχές.
start learning
I'm convinced that this project will be a success.
Από τη δική μου άποψη, νομίζω χρειαζόμαστε περισσότερους πωλητές.
start learning
From my point of view, I think we need more sellers.
Δεν είμαι σίγουρος γι'αυτό.
start learning
I'm not sure about that.
Τι πιστεύουν όλοι γι'αυτό;
start learning
What does everyone think about it?
Θα συζητήσουμε τις νέες αλλαγές.
start learning
We are going to discuss the new changes.
Πολλοί άνθρωποι δεν παρευρέθηκαν στην τελευταία σύσκεψη.
start learning
Several people didn't attend the last meeting.
Σήμερα θα μιλήσουμε για τις νέες πωλήσεις.
start learning
Today we are going to talk about the new sales.
+13 flashcards
The lesson is part of the course
"Καθημερινές εκφράσεις στα Aγγλικά"
(total 512 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment