science and Technology

 0    115 flashcards    kasiaradecka3
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
astronom
start learning
astronomer
astronomia
start learning
astronomy
biolog
start learning
biologist
biologia
start learning
biology
szerokopasmowego
start learning
broadband
chemik
start learning
chemist
chemia
start learning
chemistry
pobierać próbki
start learning
collect specimens
informatyka
start learning
computer science
komputer
start learning
computer scienstic
komputer stacjonarny
start learning
desktop computer
opracowanie teorii
start learning
develop a theory
cyfrowy
start learning
digital
odkryć
start learning
discover
zrobić eksperyment
start learning
do an experiment
prowadzić badania/zbierać informacje
start learning
do research
pobierać muzykę
start learning
download music
grawitacja, siła przyciągania
start learning
gravity
wymyślać
start learning
invent
klawiatura
start learning
keyboard
laptop, notebook
start learning
laptop
drukarka laserowa
start learning
laser printer
matematyk
start learning
mathematician
matematyka
start learning
mathematics
Mysz
start learning
Mouse
obserwować
start learning
observe
hasło
start learning
password
fizyk
start learning
physictist
fizyka
start learning
physics
planeta
start learning
planet
nauka
start learning
science
naukowiec
start learning
scientist
ekran
start learning
screen
wyszukiwarka
start learning
search engine
smarthphone
start learning
smarthphone
dokonywania pomiarów
start learning
take measurements
notować
start learning
take notes
Wiadomość tekstowa
start learning
Text message
zaktualizować swój profil
start learning
update your profile
nazwa użytkownika
start learning
username
odwiedzić stronę internetową
start learning
visit a website
przeglądarka internetowa
start learning
web browser
przyjechać
start learning
arrive
poparzyć
start learning
burn yourself
wagon
start learning
carriage
Wybrzeże
start learning
Coast
zawiesić się
start learning
crash
bezpośrednie działanie promieni słonecznych
start learning
direct sunlight
ebook
start learning
ebook
Elektroniczny
start learning
Electronic
ściemniać
start learning
get dark
wrócić do domu
start learning
get home
wzgórze
start learning
hill
wyobrażać sobie
start learning
imagine
sięgać w kierunku
start learning
reach towards
odpowiedz
start learning
reply
badacz
start learning
researcher
szorstki
start learning
rough
sługa
start learning
servant
Srebrny Krzyż
start learning
Silver cross
Text sb
start learning
Text sb
gęsty las
start learning
thick Forest
wizja
start learning
vision
Obudzić się
start learning
Wake up
wpływać, mieć wpływ
start learning
affect
analizować dane/ dowody
start learning
analyse data / evidence
przodek
start learning
an ancestor
znaleźć rozwiązanie
start learning
to find a solution
archeologia
start learning
archaeology
geologia
start learning
geology
archeolog
start learning
an archaeologist
gromadzić dane/dowody
start learning
collect data / evidence
ochrona przyrody
start learning
conservation
dzialdz ruchu na rzecz ochrony przyrody
start learning
conservationist
srodowisko
start learning
environment
badać, eksplorować
start learning
explore
geolog
start learning
geologist
globalne ocieplenie
start learning
global warming
językoznawca
start learning
linguist
językoznawstwo
start learning
linguistics
biolog morski
start learning
marine biologist
biologia morska
start learning
marine biology
chronić środowisko naturalne
start learning
protect the environment
ochrona
start learning
protection
psycholog
start learning
psychologist
psychologia
start learning
psychology
opublikować artykuł naukowy/ dowody
start learning
publish a scientific article / evidence
rozwiązanie
start learning
a solution
rozwiązać
start learning
solve
robić coś godzinami
start learning
do something for hours/ spend hours
technika
start learning
Technology
powyżej zera
start learning
above zero
lądowisko
start learning
airstrip
średnia temperatura
start learning
average temperature
poniżej zera
start learning
below zero
skwarny, upalny
start learning
boiling
stołówka
start learning
a canteen
chłodny
start learning
chilly
zimny
start learning
cold
obniżać się
start learning
fall
lodowaty
start learning
freezing
gorący
start learning
hot
puzzle
start learning
jigsaw puzzle
warstwa
start learning
layer
własny
start learning
own
stały
start learning
permanent
stopień
start learning
degree
dotrzeć do
start learning
reach
podnosić się
start learning
rise
szczątki
start learning
remains
odnotowany
start learning
recorded
wracać do
start learning
return to
ocalić
start learning
save
ciemność
start learning
the dark
ciepły
start learning
warm

You must sign in to write a comment