SCHOOL • WORD LIST 05

 0    129 flashcards    epaluch7
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
architektura
start learning
architecture
sztuka
start learning
Art
historia sztuki
start learning
art history
projektowanie i technika
start learning
Design and technology
inżynieria
start learning
engineering
jezyk angielski
start learning
English
geografia
start learning
Geography
prawo
start learning
law
matematyka
start learning
Maths
medycyna
start learning
medicine
muzyka
start learning
Music
wychowanie fizyczne
start learning
physical education
czytanie
start learning
reading
nauki ścisłe
start learning
science
pisanie
start learning
writing
egzamin kończący szkołę średnią w Wielkiej Brytanii
start learning
A levels
umiejętność
start learning
ability
chodzic do szkoly
start learning
attend a school
przesladowac
start learning
bully
stołówka
start learning
canteen
kolega z klasy
start learning
classmate
sala lekcyjna
start learning
classroom
obowiązkowy
start learning
compulsory
wymagający
start learning
demanding
dyscyplina
start learning
discipline
uczyc sie przedmiotu
start learning
do a subject
przystapic do egzaminu
start learning
do/take an exam
zrezygnować z nauki przedmiotu
start learning
drop a subject
edukować
start learning
educate
edukacja
start learning
education
szkoła podstawowa
start learning
elementary school
oblac egzamin
start learning
fail an exam
szkolna wycieczka edukacyjna
start learning
fieled trip
ocena
start learning
mark/ grade
nauczyć się na pamięć / pamięć
start learning
learn by heart / memorise
przerwac nauke
start learning
leave school
umiejacy czytac pisac
start learning
literate
opuszczac lekcje
start learning
miss/skip lessons
zdac egzamin
start learning
pass an exam
boisko szkolne
start learning
playground
szkola podstawowa
start learning
primary school
powtarzac material
start learning
revise
powtorka materialu
start learning
revision
harmonogram
start learning
schedule
brama szkoly
start learning
school gate
mundurek szkolny
start learning
school uniform
nauka
start learning
schoolwork
szkola srednia
start learning
secondary school
szkola tylko dla chlopcow/dziewczat
start learning
single-sex school
przedmiot
start learning
subject
zrobic sobie przerwe
start learning
take a break
plan lekcji
start learning
timetable
przedmioty szkolne i uniwersyteckie
start learning
subjects and courses
szkola
start learning
school
uniwersytet
start learning
university
akademicki, naukowy
start learning
academic
akademia, uczelnia
start learning
academy
ubiegac sie o (miejsce)
start learning
apply for (a place)
dyplom
start learning
diploma
uczeszczac na kurs/zajecia
start learning
do a course
egzamin wstepny
start learning
entrance exam
rok przerwy przed rozpoczeciem studiów
start learning
gap year
czesne
start learning
tuition fee
dostac dobrą pracę
start learning
get a good job
odnieść z czegoś dużą korzyść
start learning
get a lot out of something
dostać miejsce na uniwersytecie
start learning
get a place at university
dostać odpowiedź
start learning
get a reply
zrobić sobie tatuaż
start learning
get a tattoo
poczuć się lepiej
start learning
get better
marznąć
start learning
get cold
ściemniać się
start learning
get dark
zmęczyc się
start learning
get exhausted/tired
dostawać dobre oceny
start learning
get good marks
wrócić do domu
start learning
get home
zachorować
start learning
get ill
wpaść w kłopoty
start learning
get into trouble
dostać się na uniwersytet
start learning
get into university
robi się późno
start learning
get late
zdenerwować się
start learning
get nervous
mieć dobre stosunki z
start learning
get on with
wyjść z
start learning
get out of
przygotowaywać się
start learning
get ready
pozbyć się czegoś
start learning
get rid of something
stresować się czymś
start learning
get stressed about sth
dotrzeć na miejsce
start learning
get there
dotrzeć do szkoły
start learning
get to school
dotrzeć na stacje
start learning
get to the station
dotrzeć do pracy
start learning
get to work
wstawać
start learning
get up
środowisko
start learning
background
przyjaźnić się z
start learning
be friendly with
poducha do siedzenia
start learning
beanbag
żaluzje
start learning
Blinds
kontynuowac
start learning
carry on
zrelaksować się
start learning
chill out
zbierać
start learning
collect
kolekcja
start learning
collection
społeczność
start learning
community
rywalizować z
start learning
compete against
warunki
start learning
conditions
zdecydowac
start learning
decide
decyzja
start learning
decision
dać datek
start learning
donate
datek, darowizna
start learning
donation
zmęczyć
start learning
exhaust
zmęczenie
start learning
exhaustion
wyjaśnić
start learning
explain
wyjaśnienie
start learning
explanation
elastyczny, dający się dopasować
start learning
flexible
podążać za swoimi zainteresowaniami
start learning
follow your interests
zbieranie funduszy
start learning
fundraising
dotrzymać obietnicy
start learning
keep a promise
dobrze sie bawic
start learning
have a good time
inwestować
start learning
invest
izolowac
start learning
isolate
izolacja
start learning
isolation
odległy
start learning
remote
dotrzymać obietnicy
start learning
keep a promise
spotykac sie z
start learning
meet up with
sam/sama
start learning
on your own
zapewnić/dostarczyć
start learning
provide
dostarczenie
start learning
provision
zalozyc/wlozyc
start learning
put on
osiagnac/dotrzec na
start learning
reach
zrelaksowac sie
start learning
relax
uzyteczny, istotny
start learning
relevant
sztywny, ścisły
start learning
rigid
zadrapac
start learning
scrape
przypadkiem trafić do
start learning
sumble into

You must sign in to write a comment