rzym, org procesu

 0    70 flashcards    rzymrzym1
print play test yourself
 
Question Answer
część formułki upoważniająca sędziego do podziału współwlasnosci
start learning
adiudicatio
zarzut procesowy podstępu
start learning
exceptio doli generalis
eksvepcja, gdy podstępu użtto przy dokonywani7 czynności prawnej
start learning
exceptio doli specialis
podstęp
start learning
dolus
skargi z prawa przedmiotowego np z prawa wlasnosci
start learning
actio in rem
skargi z prawa podmiotowego
start learning
actio in personam
skargi in pesonam mogące byc skierowane takze przeciw 3. os.
start learning
actio in rem scriptae
skarga oparta nafakcie zaw. w intentio
start learning
actio in factum
normalna skarga
start learning
actio directa
skarga oparta naprawie cywilnym odniesna do przypadkow dtychczas ne korzystajacyc z ochrony prawnej
start learning
actio utilis
skargi do których wprowadzono fikcję
start learning
actiones fictiae
skargi sięgajace pochodzeniem dawnego prawa kwirytow
start learning
iudicia stricti iuris
skargi gdzie sedzia otrzymal polecenie dzialania zgdnie x dobra wiara
start learning
iudicia bonae fidei
czynności prawne formalistyczne
start learning
negotia stricti iuris
czynności prawne z mozliwosca swobodnego uwzgledniania wszyskich okolicznosci
start learning
negotia bonae fidei
skarga cywilna sluzaca do docodzenia roszczen z zobowiazan
start learning
condictio
skaegi dot. uzysjaia odszkodowania/ s. dot. zaplacenia kary pienieznej, grzywny/ s. obeumyjace jedo i drugie
start learning
actiones rei persecutoriae/ actiones poenales/ actiones mixtae
sargi pozwalajace poxwanemu uniknac kondemnacji pienieznej, o ile spelnil zadanie powodana prosbe sedziego
start learning
actiones arbitrariae
wezwanie sedziegego do spelnienia przez pozwanego zadan powoda
start learning
arbitrium
wprowadzenie pewnej os. w posiadanie majatku drugiej os. wceu przmuszenia jej do okreslonego dzialania
start learning
missio in possessionem
wprowadzenie do posiadania rzeczy/ calego majatku
start learning
missio in rem/ in bona
rzyrzeczenia gwaeanc5jne ozwanego
start learning
cautiones
przywrocenie do pierwotnego stanu
start learning
resustitio in integrum
interdykt za pomoca ktorego niewadliwy wlasciciel mogl odzyskacposiadanie nieuchomosci zabranej mu sila
start learning
interdictum unde vi
interdykt sluzacy do odzyskania psiadania od prekarzysy, ktory mimo wezwanianie zwracal rzeczy
start learning
interdictum de precario
interdykt nakazjący okazaie dziecka
start learning
intedictum de liberis exhibendis
'zakazuje stosowania sily'
start learning
vim fieri veto
interdykt dot. jedej str
start learning
interdictia simplicia
interdykt sieowany do obu stron
start learning
interdictia duplicia
postepowanie nadzwyczajne
start learning
extra ordinem cognitio
czlowiek sprawujacy sadownictwo w rzymi konstanty za dominatu
start learning
praefectus urbi
namiestnik prowincji
start learning
praeses provnciae
wikariusze
start learning
vicarii
sprzedaz poszczegolnych czesci majatku az do splaty dlugow
start learning
distractio bonorum
'xastaw wziety zuwagi nawyrok'
start learning
pignus ex causa iudicati captum
zmiana wyroku naniekrzsc str apelujacej
start learning
reformatio in peius
zaskarzenie odrzucenia apelacji
start learning
supplicatio
przysiega, ze str nierowadza procesu z pieniactwa i dla szkany
start learning
iusiurandum calumniae
zarzuty pozwanego
start learning
contradictio
żadania powoda
start learning
narratio
pisemna zapowiedz wytocxenia procesu pozwanemu
start learning
litis denuntiatio
pisemny pozew z wniosekim o wezwanie pozwanego
start learning
libellus conventionis
osbnepismo pozwanego, w ktorym odp przeczaco nalibelus conventionis
start learning
libelli contradictorii
wykonanie swiadczenia wnaturze
start learning
ad ipsam rem
urzdnik przeprowadzajacy egzekucje
start learning
exsecutor
skarga sluxaca do prowadzenis spor o rzecz lub osobe, ktryc wydaia dmagal siepowod na podst swojego prawa wlasnosci
start learning
legis actio sacramento
oznaczona suma pieniedzy jako zaklad
start learning
sacramentum
skarga pozwalajaca dochodzic roszczen z wierzytelnosci
start learning
legis actio sacramento in personam
wezwanie swiadkow w celu stwierdzeniaprzy nich tresci sporu
start learning
litis contestatio
egzekucja osobista przez nalozenie reki
start learning
legis actio per manus iniectionem
prawo, w ktorym wprowadzono ulgi w legis per mano iniectionem
start learning
lex Poetelia Papiria
pozasadowe zajecie rzeczy zasadzonego w celu zabezpieczenia roszczen powoda i zm7szenia dluznika do splaty
start learning
legis actio per pignoris capionem
post. ustawowe, tylko dla obywqteli rzymu, wobrebie 1. kam. milowego i przed 1 saedzia prywatnm
start learning
iudicium legitimum
wladza pretora; sprecyzowanie zwiezle istoty sporu i nakazanie s2dziemu zasadzic lub uwolnic
start learning
iudicium impero continens
skargi odwolujace sie do dobrej wiary
start learning
iudicia bonae fidei
wexwanie pozwanego przez powoda do sadu
start learning
in ius vocatio
gwarantowal stawiennictwo pozwanego w okreslonym terminie przed pretorem
start learning
vindex
stypulacyjne przyrzeczenie stawiennictwa pod rygorem kary pienieznej
start learning
vadimonium
oznajmienie pozwanemu jaka skage i za co zaierzaprzeciw nieu wytoczyć; jefnoczesnie prosil pretora o zazwlenie na jej uzycie i wskazywa odpowiednia formule w edykcie
start learning
editio actionis
udzielenie powodztwa
start learning
actionem dare
odmowa udzieleia skargi
start learning
actionem denegare
sadowe uznanie powodztwa
start learning
confessio in iure
brak obrony ze str pozwanego,ąlbo jej nieudolnosc poprzez niezachowanie procedur
start learning
indefensio
zarzuty procesowe
start learning
exceptiones
zaprzeczenie; stwiwrdzenie ze powdowi nie przysluguje dana skarga lub zaprzeczenie tresci powoda,
start learning
negatio
ekscepcje, zarzut pozwanego
start learning
exceptio
przysiega procesowa dobrowolnalub przymusowa
start learning
iusiurandum in iure
odmowienie skargi powodowi spowodowane dobrowolnym zlozeniem przysiegi przez pozwanego
start learning
denegatio actionis
ugoda miedz str w procesie formulkowym
start learning
transactio
formulka precyzujaca spor wreczana pozwanemu przez powoda na zaonczenieprcesu dormulkowego
start learning
edere iudicium

You must sign in to write a comment