Rzeczpospolita złotego wieku

 0    50 flashcards    mkubicka
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Czym jest Sekularyzacja
start learning
przejęcie urzędów, wielkich uprawnień i majątku spod władzy kościelnej
w którym roku wielki mistrz krzyżacki złożył hołd Zygmuntowi Staremu
start learning
1525 r.
Jak nazywał sie mistrz krzyżacki który złożył hołd Zygmuntowi
start learning
Albrecht Hohenzollern
W którym roku zginął Ludwik Jagiellończyk
start learning
1526 r.
Gdzie umarł Ludwik Jagiellończyk
start learning
pod Mohaczem
Co śmierć Ludwika oznaczała dla państwa
start learning
porażkę polityki dynastycznej Jagiellonów
Jak układały się stosunki z Turcja w 16 w.
start learning
dobrze
Kto zagrażał na wschodzie państwa polsko-litewskiego
start learning
Rosja
Kto wygrał w konfliktach pomiędzy Rzeczpospolitą a Rosją
start learning
Rzeczpospolita
Czym był Folwark
start learning
duże gospodarsto szlacheckie, królewskie lub kościelne, nastawione było na uprawę zboża
Jaka gospodarka rozwijała sie na ziemiach Rzeczpospolitej w 16 w.
start learning
folwarczno-pańszczyźniana
Jakie miasto odgrywało największą role w handlu na terenie Rzaczpospolitej
start learning
Gdańsk
co wykorzystywano w folwarkach
start learning
darmową pracę chłopów - pańszczyzna
Jakie były miasta były centrami administracyjnymi i kulturalnymi w Rzeczpospolitej
start learning
Kraków, Gdańsk, Lwów, Wilno
Jak dzieliło sie Społeczeństwo miast
start learning
patrycjant, pospólstwo, plebs
co szlachta ograniczała
start learning
ekonowmiczne i polityczne prawa mieszczan
Co to demokracja szlachecka
start learning
było to wzmocnienie znaczenia politycznego szlachty
Czym jest konstytucja
start learning
uchwała sejmowa
Co ukształciło się w Rzeczpospolitej w 16 wieku przez wzrost znaczenia gospodarczego i politycznego szlachty
start learning
demokracja szlachecka
W którym roku została uchwalona Konsytucja Nihil novi
start learning
1505 r.
z kogo składał sie sejm
start learning
z króla, senatu, i izby poselskiej
w którym roku do sejmu dołączyli przedstawiciele Litwy
start learning
1569 r.
Jaki był cel działalności ruchu egzekucyjnego
start learning
odebranie magnatom nielegalnie przejętych dóbr państwowych, kontrolowano także dochodowość królewszczyn i zabezpieczano je przed przejęciem przez magnatów
w którym roku została zawarta nowa unia realna z Litwą
start learning
1569 r.
gdzie została zawarta unia realna z Litwą
start learning
w Lublinie
co powstało w wyniku uni realnej
start learning
Rzeczpospolita obojga narodów
co przyłączono bezpośrednio do korony
start learning
Podlasie, Wołyń, Podole, Bracławszczyznę i Kijowszczyznę
Przez co połączone powstały ze sobą państwa Polska i Litwa
start learning
przez wspólnego monarchę wybieranego wspólnie, Sejm w którym zasiadali posłowie i senatorowie polscy oraz litewscy oraz politykę zagraniczną
Kto zamieszkiwał Rzeczpospolitą w 15 w.
start learning
katolicy, prawosławni, żydzi, muzułmanie i bracia czescy
jakie pojawiły sie nowe wyznania w Rzeczpospolitej w 16 w.
start learning
luteranizm, kalwinizm i arianizm
gdzie rozwinął sie Luteranizm
start learning
wśród mieszczan i ludności niemieckojęzycznej
gdzie przyjmowany był kalwinizm
start learning
przez szlachtę i magnaterię polską i litewską
jak byłą nazywana rzeczpospolita
start learning
krajem bez stosów
w którym roku został podpisany akt konfederacji warszawskiej
start learning
w 1573 r.
w którym roku doszło do zawarcia unii brzeskiej
start learning
1596 r.
jak trafiały do Rzeczpospolitej nowe idee
start learning
wraz z cudzoziemcami przyjeżdżającymi do kraju
jakie były główne ośrodki kultury renesansowej i myśli humanistycznej
start learning
dwór królewski w Krakowie i Akademia Krakowska
wymień dzieła sztuki renesansowej
start learning
dziedziniec zamku wawelskiego w Krakowie, kaplica Zygmuntowska przy katedrze wawelskiej, Sukiennice w Krakowie, zamek w Piaskowej Skale oraz Wielki Arsenał i Złota Brama w Gdańsku
jakie 2 osoby miały największy wkład w rozwój literatury w języku polskim
start learning
Mikołaj Rej i Jan Kochanowski
w którym wieku nastąpił rozwój szkolnictwa średniego
start learning
16 w.
Gdzie powstały szkoły wyższe
start learning
w Wilnie i Zamościu
w którym roku i kto został pierwszym królem elekcyjnym Rzeczpospolitej
start learning
Henryk Walezy
dlaczego Henryk Walezy opuścił nasz kraj
start learning
przez śmierć swojego brata króla Francji, opuścił państwo by objąć tron francuski
jak nazywano obietnice kandydatów do tronu składane szlachcie
start learning
pakta konwenta
Co regulowały Artykuły henrykowskie
start learning
podstawowe zasady ustrojowe Rzeczpospolitej
w jakich latach rządził następny król elekcyjny po Henryku Walezym i kim on był
start learning
w 1576 - 1586 nazywał sie Stefan Batory i był księciem Siedmiogrodu
Kto był następnym królem po Stefanie Batorym
start learning
Zygmunt 3 Waza, syn króla Szwecji
co pozyskiwali władcy elekcyjni
start learning
zwolenników przez obsadzenie urzędów i nadania dóbr ziemskich
czym był rokosz
start learning
zbrojne wstąpienie szlachty przeciwko królowi pod hasłem obrony zagrożonego prawa
na początku którego wieku doszło do nieudanego rokoszu Zebrzydowskiego
start learning
17 w.

You must sign in to write a comment