rzeczowniki orange

 0    257 flashcards    michalmieleszczuk
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pregnancy
start learning
ciąża
anniversary
Today we are celebrating the 6th anniversary of our entrance on the Chinese market.
start learning
rocznica
Dziś obchodzimy 6. rocznicę naszego wejścia na rynek chiński.
youth
Youth is beautiful, but passes quickly.
start learning
młodość
Młodość jest piękna, ale szybko przemija.
senior
start learning
starsza osoba
tear
start learning
łza
divorce
start learning
rozwód
birth
The famous Birth of Venus was painted by Sandro Boticelli.
start learning
narodziny
Słynny obraz Narodziny Wenus namalował Sandro Boticelli.
wedding
Their wedding will take place in the Ice Chapel in Sweden.
start learning
ślub
Ich ślub odbędzie się w Kaplicy Lodowej w Szwecji.
identification
Have you got any identification?
start learning
identyfikacja
Czy ma pan jakiś dowód tożsamości?
condom
start learning
prezerwatywa
old age
Today we are celebrating the 6th anniversary of our entrance on the Chinese market.
start learning
starość
Dziś obchodzimy 6. rocznicę naszego wejścia na rynek chiński.
baby boy
start learning
chłopczyk
sight
I have very good sight.
start learning
wzrok
Mam bardzo dobry wzrok.
possibility
start learning
możliwość
thigh
I think I pulled a muscle in my thigh when I was doing squats.
start learning
udo
Chyba naciągnąłem mięsień w udzie, gdy robiłem przysiady.
liver
Don't drink too much alcohol, it's not good for your liver.
start learning
wątroba
Nie pij zbyt dużo alkoholu. To szkodliwe dla wątroby.
lung
Kylie's right lung had a small tumour in it, so she had to have an operation.
start learning
płuco
W prawym płucu Kylie znajdował się mały guz, więc musiała przejść operację.
rib
I fell over while running yesterday and cracked two of my ribs.
start learning
żebro
Wczoraj podczas biegania upadłem i złamałem dwa żebra.
beard
You have such a thick beard!
start learning
broda
Masz taką gęstą brodę!
deodorant
start learning
dezodorant
toothpaste
start learning
pasta do zębów
cosmetic
start learning
kosmetyk
shampoo
start learning
szampon
toothbrush
start learning
szczoteczka do zębów
comb
start learning
grzebień
baby girl
start learning
dziewczynka
fiction
start learning
fikcja, beletrystyka
logic
start learning
logika
title
What's the title of the book?
start learning
tytuł
Jaki jest tytuł książki?
knowledge
My knowledge of history is very limited.
start learning
wiedza
Moja wiedza historyczna jest nikła.
science
Physics and chemistry are branches of science.
start learning
nauka
Fizyka i chemia to dziedziny nauki.
toilet paper
start learning
papier toaletowy
alphabet
start learning
alfabet
classmate
Tim is my classmate and we sit at the same desk.
start learning
kolega z klasy
Tim jest kolegą z klasy, razem siedzimy w ławce.
campus
start learning
kampus
academy
start learning
akademia
institution
start learning
instytucja
excitement
start learning
ekscytacja, podniecenie
junior
start learning
junior
event
start learning
wydarzenie
celebration
start learning
uroczystość
marriage
start learning
małżeństwo
couple
start learning
para
library
We're going to have a silent dance party in the library tonight.
start learning
biblioteka
Dziś wieczorem organizujemy w bibliotece "cichą"dyskotekę.
kindergarten
start learning
przedszkole
notebook
start learning
zeszyt, notatnik
bachelor
start learning
licencjat
pause
start learning
pauza
structure
start learning
struktura
Institute of technology
start learning
politechnika
falsehood
start learning
fałsz
characteristic
start learning
cecha
ambition
The young boy has a secret ambition to become an astronaut.
start learning
ambicja
Młody chłopiec ma sekretne ambicje, aby zostać astronautą
sample
We need more samples.
start learning
próbka
Potrzebujemy więcej próbek.
opinion
start learning
opinia
character
Who is your favourite character in the Harry Potter books?
start learning
charakter
Kto jest twoją ulubioną postacią z książek o Harrym Potterze?
behavior
start learning
zachowanie
proposition
start learning
propozycja
edition
The morning edition of the newspaper contained an error, which was corrected in the afternoon edition.
start learning
edycja
Poranne wydanie gazety zawierało błąd, który został popawiony w wydaniu popołudniowym.
remark
start learning
spostrzeżenie, uwaga
version
start learning
wersja
standard
I don't want the premium internet option. The standard one will be just fine.
start learning
standard
Nie chcę dostępu premium do internetu. Pakiet standardowy będzie w sam raz.
option
Making a choice consists in choosing one out of several different options.
start learning
wybór / opcja
Dokonywanie wyboru polega na wybieraniu jednej z kilku opcji.
retirement
start learning
emerytura
name day
start learning
imieniny
change
start learning
zmiana
death
start learning
śmierć
protection
start learning
prezerwatywa
appearance
start learning
wygląd
feeling
start learning
uczucie
hearing
start learning
słuch
touch
start learning
dotyk
intuition
start learning
intuicja
ideal
start learning
ideał
trust
start learning
zaufanie
tear
start learning
łza
heel
start learning
obcas
cheek
start learning
policzek
hip
start learning
biodro
muscle
start learning
mięsień
thigh
start learning
udo
shoulder
start learning
bark
wrist
start learning
nadgarstek
soap
start learning
mydło
toothbrush
start learning
szczoteczka do zębów
comb
start learning
grzebień
cream
start learning
krem
towel
start learning
ręcznik
perfume
start learning
perfumy
makeup
start learning
makijaż
science
start learning
nauka
right
start learning
racja, prawo do
idea
start learning
pomysł / idea
page
start learning
strona
mistake
start learning
błąd
error
start learning
błąd
title
start learning
tytuł
cretin
start learning
kretyn
memory
start learning
pamięć
student
start learning
student
backpack
start learning
plecak
university
start learning
uniwersytet
academy
start learning
akademia
language
start learning
język
translation
start learning
tłumaczenie
Math
start learning
Matematyka
alphabet
start learning
alfabet
course
start learning
kurs
subject
start learning
temat
topic
start learning
temat
board
start learning
tablica
response
start learning
odpowiedź
grade
start learning
stopień
break
start learning
przerwa
junior high school
start learning
Gimnazjum
high school
start learning
liceum (am.)
master
start learning
magister
PHd student
start learning
doktorant
cause
start learning
przyczyna / powód
reason
start learning
przyczyna
purpose
start learning
powód
way
start learning
sposób
mode
start learning
tryb
truth
start learning
prawda
sense
start learning
zmysł, sens
attention
start learning
uwaga
need
start learning
potrzeba
sort
start learning
rodzaj
kind
start learning
rodzaj
proposition
start learning
propozycja
proposal
start learning
propozycja
suggestion
start learning
sugestia
shape
start learning
kształt
sound
start learning
dźwięk
noise
start learning
hałas
scream
start learning
krzyk
orientation
start learning
orientacja
surface
start learning
powierzchnia
entrance
Wait for me at the school entrance.
start learning
wejście
Czekaj na mnie przy wejściu do szkoły.
move
start learning
przeprowadzka
exit
How to exit a "frozen" Windows program?
start learning
wyjście
Jak można "wyjść" z zawieszonego programu Windows?
voice
start learning
głos
silence
start learning
cisza
bell
start learning
dzwon
movement
start learning
ruch
direction
start learning
kierunek
middle
start learning
środek
corner
start learning
róg / narożnik
distance
start learning
odległość
front
start learning
przód
back
start learning
tył
side
start learning
strona
top
start learning
góra
bottom
start learning
dół
step
start learning
krok
sign
start learning
znak
place
start learning
miejsce
site
start learning
teren
spot
start learning
miejsce
area
start learning
powierzchnia
machine
start learning
maszyna
mechanism
start learning
mechanizm
fuel
start learning
paliwo
road
start learning
droga / szosa
bridge
start learning
most
passenger
start learning
pasażer
railway
start learning
kolej
station
start learning
stacja
aircraft
start learning
statek powietrzny
airline
start learning
linia lotnicza
flight
start learning
lot
harbor
start learning
port
helmet
start learning
kask
motorway
start learning
autostrada
socket
start learning
gniazdko
lorry
The lorry carrying glass bottles overturned on the M6.
start learning
ciężarówka
Ciężarówka przewożąca szklane butelki przewróciła się na autostradzie M6.
junction
start learning
skrzyżowanie
crossroad
Turn left at the crossroad.
start learning
skrzyżowanie dróg
Na skrzyżowaniu skręć w lewo.
petrol station
start learning
stacja benzynowa
intersection
start learning
skrzyżowanie
motorcycle
start learning
motor / motocykl
accident
start learning
wypadek
crash
start learning
kraksa, awaria
speed limit
start learning
ograniczenie prędkości
repair
start learning
naprawa
tool
start learning
narzędzie
hammer
start learning
młotek
screw
start learning
śruba
pipe
start learning
rura
truck
start learning
ciężarówka
coach
start learning
trener, autokar
currency exchange
start learning
kantor wymiany walut
baggage
Do you have a lot of baggage?
start learning
bagaż
Masz dużo bagażu?
accommodation
We had to accommodate more than 1000 guests.
start learning
zakwaterowanie
Musieliśmy pomieścić ponad 1000 gości.
breakdown
start learning
awaria
luggage
Where did you leave your luggage?
start learning
bagaż
Gdzie zostawiłeś swój bagaż?
route
start learning
trasa
damage
start learning
szkoda / krzywda
reservation
I'd like to make a reservation for 20th April.
start learning
rezerwacja
Chciałbym zrobić rezerwację na 20 kwietnia.
parking meter
start learning
parkometr
seat
start learning
siedzenie
traffic sign
start learning
znak drogowy
travel
start learning
podróż
rest
start learning
reszta
ticket office
start learning
kasa biletowa
insurance
start learning
ubezpieczenie
equipment
start learning
wyposażenie
device
start learning
urządzenie
timetable
Where is the timetable?
start learning
rozkład jazdy
Gdzie jest rozkład jazdy?
workout
I'm going to try a new workout. I hope I'll get stronger very quickly.
start learning
trening
Spróbuję nowego treningu. Mam nadzieję, że szybko stanę się silniejszy.
draft
start learning
szkic, brudnopis
award
The awards ceremony is on February 20.
start learning
nagroda
Ceremonia rozdania nagród jest 20 lutego.
prize
She deserved the prize.
start learning
wygrana
Ona zasłużyła na nagrodę.
planning
start learning
planowanie
arrangement
start learning
ustalenie, porozumienie
preparation
start learning
przygotowanie
journey
start learning
podróż
souvenir
start learning
pamiątka
reward
start learning
nagroda
match
start learning
mecz
supporter
start learning
kibic
walk
start learning
spacer
win
start learning
wygrana
free time
start learning
czas wolny
attempt
start learning
próba
try
start learning
próba
achievement
start learning
osiągniecie
defeat
start learning
porażka
score
start learning
wynik, rezultat sportowy
press
start learning
prasa
connection
start learning
połączenie
call
start learning
rozmowa telefoniczna
journal
start learning
czasopismo
newsstand
start learning
kiosk z gazetami
hardware
start learning
sprzęt komputerowy
software
start learning
oprogramowanie
browser
start learning
przeglądarka
desktop
start learning
pulpit
layout
We have to change the layout of our website.
start learning
układ, rozmieszczenie, format
Musimy zmienić układ naszej strony internetowej.
disk
start learning
dysk
mailbox
start learning
skrzynka pocztowa
transmission
start learning
transmisja
format
start learning
format
broadcast
start learning
transmisja
access
start learning
dostęp
advertisement
start learning
reklama
advertising
start learning
reklama
newsletter
start learning
biuletyn
update
start learning
aktualizacja
phone bill
start learning
rachunek telefoniczny
earphones
start learning
słuchawki
society
start learning
społeczeństwo
explanation
start learning
wyjaśnienie
solution
start learning
rozwiązanie
state
start learning
stan
capital
start learning
stolica
reply
start learning
odpowiedz

You must sign in to write a comment